Průchozí barevná multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M682z Compatible Supplies & Accessories

1-0 z 0 položek

[1] Vychází z průzkumu publikovaných funkcí zabezpečení u tiskáren stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2016. Společnost HP nabízí kombinaci funkcí zabezpečení, které umožňují monitorování, rozpoznání a automatické zastavení útoku a následné samostatné ověření integrity softwaru při restartování.

[2] Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce hp.com/go/webjetadmin.

[3] Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.

[4] Měřeno po 15 minutách v režimu spánku. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, použitém softwaru, ovladačích, složitosti dokumentů a době v režimu spánku.

[5] Tvrzení o spotřebě energie vychází z údajů o typické spotřebě energie na stránce energystar.gov k lednu 2017. Na základě těchto údajů byla zjištěna energetická účinnost obdobných laserových tiskáren s uváděnými rychlostmi tisku 50 až 60 str./min. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit.

[6] Tvrzení o vyšším počtu stran ve srovnání s předchůdcem vychází z porovnání výtěžnosti barevných originálních tonerových kazet HP 653X LaserJet s vysokou výtěžností s barevnými originálními tonerovými kazetami HP 657X LaserJet s vysokou výtěžností. Další informace naleznete na stránce hp.com/go/learnaboutsupplies.

[7] Originální tonerové kazety HP 657X LaserJet s vysokou výtěžností nejsou součástí dodávky; je nutné je zakoupit samostatně.

[8] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

[10] Zařízení vyhovující emisím třídy A podle FCC splňuje méně přísné (vyšší) úrovně emisí povolené normou FCC pro provoz zařízení v komerčním prostředí. Zařízení třídy A podle FCC nemůže být prodáváno k použití v obytném prostředí a zařízení třídy A podle FCC by nemělo být nakupováno k použití v obytném prostředí kvůli zvýšenému riziku interference rádiových komunikací.

[12] Ocenění za mimořádné úspěchy v řešení zabezpečení od Buyer’s Laboratory, Inc., březen 2013. Podrobnosti viz hp.com/large/ipg/gateway/security_center.html.

[13] Univerzální zásuvné zařízení typu plug-in je nabízeno s aplikací HP Web Jetadmin 10.3 SR4 a vyšší. Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce hp.com/go/webjetadmin.

[1] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

[2] Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.

[3] Vytištění první kopie z pohotovostního režimu a rychlost jednostranného kopírování jsou měřeny podle normy ISO/IEC 29183, rychlost oboustranného kopírování je měřena podle normy ISO/IEC 24735 s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, použitém softwaru a složitosti dokumentu.

[4] Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.

[5] Software pro skenování není součástí dodávky. Aplikace HP Scan a ovladač TWAIN jsou k dispozici ke stažení na stránce http://hp.com/support.

[6] Vysoce výkonný zabezpečený pevný disk (hardwarové šifrování AES 256 nebo vyšší); Možnosti zabezpečeného mazání (zabezpečené mazání souborů – dočasné pracovní soubory, zabezpečené mazání – data úlohy, zabezpečené mazání ATA – disk).

[7] Včetně tiskových kazet.

[8] Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Typická spotřeba energie vychází z měření u zařízení s napájecím napětím 115 V.

[9] Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.

[10] Na základě metody BA TEC s těmito případnými výjimkami: nastavení zpoždění uvedení do režimu spánku na 1 minutu nebo méně, bezdrátové připojení zakázáno.

[11] Kazety jsou součástí balení; Výtěžnost 10 500 barevných stran (C/M/Y) a 12 500 černobílých stran. Počet stran odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost závisí do velké míry na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Počet stran se může lišit dle podmínek tisku a použití.

[12] Měřeno podle normy ISO 24734 pro testování výkonnosti, podávání na šířku A5. Rychlost se může lišit v závislosti na obsahu, použitém počítači, orientaci médií a typu médií.

[13] Uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu se směrnicí ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost závisí především na typu tištěných obrázků a dalších faktorech. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies

[14] Uváděná průměrná výtěžnost barevných (C/M/Y) a černých kazet odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost závisí do velké míry na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies