Průchozí multifunkční tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M880z+ Compatible Supplies & Accessories

1-0 z 0 položek

[1] Místní tisk vyžaduje, aby mobilní zařízení a tiskárna byly připojeny ve stejné síti nebo prostřednictvím bezdrátového přímého připojení k tiskárně. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Vzdálený tisk vyžaduje internetové připojení k tiskárně HP připojené k internetu. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Bezdrátové širokopásmové mobilní připojení vyžaduje samostatnou smlouvu o poskytování služeb. Informujte se u poskytovatele služeb o pokrytí a dostupnosti ve vaší oblasti. Podrobnosti najdete na stránce hp.com/go/mobileprinting.

[2] Průchozí multifunkční tiskárnu HP LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A a M880z A2W75A lze doplnit o funkci Touch-to-Print. Mobilní zařízení musí podporovat tisk NFC. Seznam podporovaných zařízení naleznete na stránce hp.com/go/mobileprinting.

[3] HP Flow CM není k dispozici ve všech oblastech. K odesílání a stahování souborů je zapotřebí síťové připojení. Může být vyžadován další software a licence.

[4] Univerzální tiskový ovladač HP je bezplatně ke stažení na stránce hp.com/go/upd.

[5] Příslušenství pro manipulaci s papírem je třeba zakoupit samostatně.

[6] Barevnou tiskárnu HP LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A a M880z A2W75A lze doplnit o funkci Wireless Direct. Mobilní zařízení mohou vyžadovat aplikaci nebo ovladač. Výkon bezdrátové sítě je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od tiskárny. Podrobnosti najdete na stránce hp.com/go/wirelessprinting.

[7] Podporuje systémy OS X® Lion, OS X Mountain Lion a tato zařízení se systémem iOS 4.2 nebo novějším: iPad® (všechny modely), iPhone® (3GS nebo novější) a iPod touch® (3. generace nebo novější). Funguje s tiskárnami HP podporujícími technologii AirPrint a vyžaduje připojení tiskárny ke stejné síti jako zařízení se systémem OS X nebo iOS. Výkon bezdrátového připojení je závislý na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. OS X, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple® Inc. registrované v USA a dalších zemích. AirPrint™ a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

[8] Aplikace HP Web Jetadmin je bezplatně ke stažení na stránce hp.com/go/webjetadmin.

[9] Centrum zabezpečení zobrazování a tisku HP je třeba zakoupit samostatně.

[10] Zařízení vyhovující emisím třídy A podle FCC splňuje méně přísné (vyšší) úrovně emisí povolené normou FCC pro provoz zařízení v komerčním prostředí. Zařízení třídy A podle FCC nemůže být prodáváno k použití v obytném prostředí a zařízení třídy A podle FCC by nemělo být nakupováno k použití v obytném prostředí kvůli zvýšenému riziku interference rádiových komunikací.

[1] Technologie HP Auto-On/Auto-Off závisí na tiskárně a nastaveních.

[1] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

[2] Přesná rychlost se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

[3] Na základě standardního testovacího obrázku ITU-T při standardním rozlišení a kódování MMR dokáže faxové zařízení HP dosáhnout přenosové rychlosti 3 s/str. u V.34 a 6 s/str. u V.17

[4] Uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost značně závisí na typu tištěných obrázků a dalších faktorech. Další informace naleznete na stránce hp.com/go/learnaboutsupplies.

[5] Uváděná průměrná výtěžnost barevných (A/P/Ž) a černých kazet odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost závisí do velké míry na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce hp.com/go/learnaboutsupplies.