[1] Na základě interního testování vytištění první stránky z režimu spánku a rychlosti oboustranného tisku a kopírování, které provedla společnost HP v srpnu 2015. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit.

[2] Vychází z výtěžnosti kazet HP 80X ve srovnání s originálními tonerovými kazetami HP LaserJet HP 26X. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[3] Tiskárna musí být připojena k internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi, jazyku a smlouvách. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hpconnected.com.

[4] Vyžaduje bezdrátový přístupový bod a připojení tiskárny k internetu. Služby vyžadují registraci. Dostupnost aplikací se může lišit v závislosti na zemi, jazyce a smlouvách. Vyžaduje aktualizaci firmwaru. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hpconnected.com.

[5] Microsoft a PowerPoint jsou registrované ochranné známky skupiny společností Microsoft v USA. Funkce spolupracuje s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporována pouze písma latinských jazyků.

[6] Aplikace HP Web Jetadmin je zdarma ke stažení na stránce http://www.hp.com/go/webjetadmin.

[7] Na základě testování společností HP pomocí metody typické spotřeby elektřiny (TEC) programu ENERGY STAR®. Skutečné výsledky se mohou lišit.

[8] Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[9] Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo do bezdrátové sítě multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.

[10] Funkce je dostupná pouze u multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro M426fdw. Vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení podporující tisk prostřednictvím technologie NFC. Seznam kompatibilních mobilních zařízení s podporou tisku NFC naleznete na stránce http://www.hp.com/go/nfcprinting.

[11] Funkce je dostupná pouze u multifunkční tiskárny HP LaserJet Pro M426fdw. Výkon bezdrátového připojení závisí na fyzickém prostředí a vzdálenosti od přístupového bodu. Může být omezen, je-li aktivní připojení k síti VPN.

[12] Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.

[13] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.

[14] Uváděná výtěžnost odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost do velké míry závisí na tištěném obsahu a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[5] Microsoft a PowerPoint jsou registrované ochranné známky skupiny společností Microsoft v USA. Funkce spolupracuje s aplikacemi Microsoft Word a PowerPoint 2003 a novějšími. Jsou podporována pouze písma latinských jazyků.

[16] Vyžaduje zakoupení samostatné jednotky USB Flash s minimální kapacitou 16 GB.

[8] Bezdrátový provoz je kompatibilní pouze se směrovači pracujícími v pásmu 2,4 GHz. Mohou být vyžadovány aplikace nebo software a registrace účtu HP ePrint. Některé funkce vyžadují zakoupení volitelného příslušenství. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/mobileprinting.

[17] Vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení podporující tisk prostřednictvím technologie NFC. Seznam kompatibilních mobilních zařízení s podporou tisku NFC naleznete na stránce http://www.hp.com/go/nfcprinting.

[1] Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 pro testování výkonnosti, s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

[2] Měřeno podle normy ISO/IEC 17629 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na vstupním napětí, konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

[3] Aby byl dosažen optimální výkon zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsané množství výtisků za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.

[4] Vytištění první kopie a rychlost kopírování měřeny podle normy ISO/IEC 29183 s vyloučením první sady testovacích dokumentů. Více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/printerclaims. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.

[5] Rychlost skenování je měřena při použití automatického podavače dokumentů. Skutečná rychlost zpracování se může lišit podle rozlišení skenování, síťových podmínek, výkonu počítače a aplikačního softwaru.

[6] Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, společnost HP doporučuje dodržovat předepsaný objem skenovaných stran za měsíc.

[7] Na základě standardního testovacího obrázku ITU-T při standardním rozlišení. Komplikovanější stránky nebo stránky ve větším rozlišení budou potřebovat více času na přenos.

[8] Některé „kompatibilní operační systémy“ nejsou podporovány integrovaným softwarem. Kompletní softwarové řešení je k dispozici pouze pro systém Windows 7 a novější. Starší operační systémy Windows (XP, Vista a ekvivalentní servery) mají pouze tiskové ovladače. Systém Windows RT pro tablety (32/64bitový) používá zjednodušený tiskový ovladač HP integrovaný do systému RT. Modelová skripta UNIX jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com (modelová skripta jsou tiskové ovladače pro operační systémy UNIX). Systémy Linux používají software HPLIP integrovaný do operačního systému. Software HP pro systémy Mac již není na disku CD, lze jej však stáhnout na stránce http://www.hp.com. Systémy Mac mají nainstalovaný ovladač a utilitu Mac.

[9] Bez volitelného zásobníku na 550 listů. Rozměry s volitelným zásobníkem na 550 listů: 420 x 390 x 452 mm.

[10] S kazetou 26A (F6W14A, F6W15A) nebo 26X (F6W17A).

[11] Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír A4 při průměrné rychlosti 38 str./min, aktivní skenování rychlostí 26 str./min.

[12] S kazetou 26A

[13] Uváděná hodnota výtěžnosti je v souladu s normou ISO/IEC 19752. Skutečná výtěžnost značně závisí na typu tištěných obrázků a dalších faktorech. Další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

[14] Podpora softwaru pro skenování (součástí balení): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] a Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT].

[16] Podpora softwaru pro skenování (součástí balení): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] a Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, RTF, TXT].