Kontaktování kanceláře společnosti HP pro ochranu osobních údajů

POZNÁMKA: Tento formulář slouží pouze k zasílání dotazů ohledně postupů společnosti HP na ochranu osobních údajů a stížností na zacházení s osobními údaji. Prosím Kontaktujte společnost HP Máte-li Máte-li obecný dotaz nebo potřebujete technickou pomoc s produkty či službami HP, kontaktujte společnost HP.

Tento formulář bude odeslán přímo na oddělení pro ochranu osobních údajů společnosti HP a vy od nás obdržíte automatický e-mail s potvrzením o přijetí. Oddělení pro ochranu osobních údajů společnosti HP následně přezkoumá váš příspěvek a učiní opatření pro vyhovění vaší žádosti, prošetření vaší stížnosti a/nebo odpověď na váš dotaz. Společnost HP bude reagovat na všechny příspěvky v souladu se zákonnými požadavky, however, we do aimsnažíme se nicméně reagovat do pěti pracovních dnů. Pokud nebudete s reakcí společnosti HP spokojeni, máte právo podat stížnost u vašeho místního úřadu pro ochranu osobních údajů nebo před soudem.

Vyplněním tohoto formuláře můžete podat stížnost na zacházení s osobními údaji.

Přiložte prosím všechny příslušné dokumenty (např. e-mailová komunikace, snímek obrazovky), které by nám mohly pomoci s řešením vaší stížnosti.

Chcete-li být odstraněni z obecného seznamu určeného pro marketingové hovory společnosti HP, uveďte své telefonní číslo (příp. čísla).

Chcete-li přestat dostávat poštu od společnosti HP, uveďte svou přesnou poštovní adresu:

Pokud je to možné, přiložte kopii obdržených dopisů.

UPOZORNĚNÍ: Upozorňujeme, že smazání účtu je konečné a nevratné.

Stejný účet používáte na řadě webových stránek společnosti HP. Tímto krokem můžete svůj účet smazat i na ostatních webových stránkách.

Chcete-li zrušit účet HP, poskytněte nám o něm co nejvíce podrobných informací.

Zadejte e-mailovou adresu spojenou s účtem, název účtu (pokud se liší od e-mailové adresy) a jakékoli další relevantní informace o účtu.

Podle GDPR máte právo vykonávat určitá práva, včetně: přístup; opravu Výmaz ("právo na zapomenutí"); omezení zpracování. Chcete-li uplatnit své právo, vyberte jednu z níže uvedených možností.

Připojte příslušné dokumenty. (např. e-mailová komunikace, snímek obrazovky), které by nám mohly pomoci s řešením vaší žádosti.

Společnost HP se zavazuje chránit soukromí svých zákazníků. Vaše zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.

POZNÁMKA: Tento formulář lze použít pouze pro dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se postupů společnosti HP při ochraně osobních údajů. Prosím Kontaktujte společnost HP Máte-li obecný dotaz nebo potřebujete technickou pomoc s produkty či službami HP, kontaktujte společnost HP.

Připojte příslušné dokumenty. (např. e-mailová komunikace, snímek obrazovky), které by nám mohly pomoci s řešením vaší žádosti.

Společnost HP respektuje vaše soukromí

Po odeslání obdržíte návazných sdělení od společnosti HP v souvislosti s tímto dotazem. Můžete zobrazit prohlášení společnosti HP o zásadách ochrany osobních údajů, Tady.

Dobrý den

Děkujeme, že jste kontaktovali oddělení pro ochranu osobních údajů společnosti HP. Obdrželi jsme vaši zprávu, přezkoumáme ji a učiníme opatření pro vyhovění vaší žádosti, prošetření vaší stížnosti nebo odpověď na váš dotaz. Společnost HP bude na všechny zaslané zprávy reagovat v souladu s právními požadavky, snažíme se však vždy reagovat do 5 pracovních dní. Pokud nebudete s reakcí společnosti HP spokojeni, máte právo podat stížnost u vašeho místního úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u soudu.

Soukromí je pro společnost HP důležitá a bereme ji nesmírně vážně. Pokud to jen jde, snažíme se respektovat vaše přání ohledně ochrany soukromí.

S pozdravem,
Oddělení pro ochranu osobních údajů společnosti HP
www.hp.com/privacy