Prohlášení HP o ochraně osobních údajů

 •  

  Naše zásady ochrany osobních údajů

   

  Máme program založený na odpovědnosti a zavázali jsme se dodržovat následující zásady, založené na mezinárodně uznávaných rámcích a principech ochrany soukromí a osobních údajů:

 •  

  Mezinárodní předávání údajů

   

  Vzhledem k tomu, že jsme globální společnost, vámi poskytnuté údaje mohou být přeneseny do subjektů HP po celém světě, nebo k nim tyto subjekty mohou mít přístup, a to v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů a na základě následujících mezinárodních programů ochrany osobních údajů.


  SYSTÉM EU–USA NA OCHRANU SOUKROMÍ (EU-US PRIVACY SHIELD)

  Společnost HP ve spojení se shromažďováním, použitím a uchováváním osobních údajů z členských zemí Evropské unie zajišťuje soulad s rámcem EU-US Privacy Shield, který implementovalo ministerstvo obchodu USA. Společnost HP potvrdila, že dodržuje zásady Privacy Shield oznamovací povinnosti, možnosti volby, odpovědnosti za další předávání, bezpečnosti, integrity údajů a účelového omezení, přístupu a odvolání, prosazování a odpovědnosti. V případě rozporu mezi těmito zásadami ochrany osobních údajů a zásadami Privacy Shield budou mít přednost zásady Privacy Shield. Další informace o programu Privacy Shield a naši certifikaci naleznete na webových stránkách www.privacyshield.govWeb nepatřící společnosti HP.


  V souladu se zásadami systému EU-US Privacy Shield se společnost HP zavazuje řešit stížnosti ohledně ochrany vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo použití vašich osobních údajů. Jednotlivci z Evropské unie, kteří mají dotazy nebo stížnosti týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, by měli nejprve kontaktovat KANCELÁŘ PRO OCHRANU ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI  HP.


  Společnost HP se dále zavázala nevyřešené stížnosti týkající se ochrany osobních údajů podle zásad EU-USA Privacy Shield předat neziskovému poskytovateli mimosoudního řešení sporů BBB EU PRIVACY SHIELD se sídlem v USA, provozovanému radou Council of Better Business Bureaus. Jestliže nedostanete včasné potvrzení o příjmu stížnosti, nebo vaše stížnost nebude uspokojivě vyřešena, navštivte webové stránky www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/Web nepatřící společnosti HP, kde získáte více informací a můžete podat stížnost.


  Jestliže se vaši stížnost nepodaří vyřešit výše uvedenými prostředky, za určitých omezených okolností může být zahájeno závazné rozhodčí řízení před panelem Privacy Shield.


  Společnost HP podléhá vyšetřování a prosazování ze strany Federální obchodní komise USA a ostatních oprávněných statuárních orgánů USA.

  * Konkrétní společnosti HP se sídlem v USA, které se účastní rámce EU–USA Privacy Shield jsou následující: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Privacy BBB OnLineWeb nepatřící společnosti HP


  ZÁVAZNÁ PODNIKOVÁ PRAVIDLA

  Závazná podniková pravidla společnosti HP (dále jen „ZPP“) zaručují, že osobní údaje, předané ven z Evropského hospodářského prostoru („EHP“) jsou dostatečně chráněny i v případě, že jsou zpracovávány některou z mezinárodních poboček společnosti HP. Společnost HP předává osobní údaje z Evropské unie v souladu s následujícími schválenými BCR.

  • ZPP společnosti HP pro správce údajů („ZPP-S“) – ZPP-S společnosti HP, schválená většinou regulátorů v oblasti ochrany dat pro EHP a Švýcarsko, platná od r. 2011, upravují předávání osobních údajů současných i potenciálních zákazníků HP, a také zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání v této společnosti. Více informací o našich ZPP-S najdete zde (v anglickém jazyce).
  • ZPP společnosti HP pro zpracovatele údajů („ZPP-Z“) – ZPP-Z společnosti HP, schválená většinou regulátorů v oblasti ochrany dat pro EHP a Švýcarsko, platná od r. 2018, je k dispozici profesionálním zákazníkům HP, kterým usnadňuje předávání osobních údajů ven z EHP. Více informací o našich ZPP-Z najdete zde (v anglickém jazyce).

  [APEC CROSS-BORDER PRIVACY RULES]

  Postupy společnosti HP související s ochranou osobních údajů a popsané v tomto prohlášení splňují podmínky systému APEC Cross Border Privacy Rules („CBPR“), mimo jiné s ohledem na transparentnost, odpovědnost a možnost volby, co se týče shromažďování a využití osobních údajů. Certifikace CBPR se nevztahuje na údaje, které mohou být shromažďovány softwarem na platformách třetí strany, který je dostupný ke stažení.

  V případě jakýchkoli nedostatečně vyřešených problémů souvisejících se soukromím nebo použitím osobních údajů, které se týkají certifikace společnosti HP od organizace APEC, kontaktujte organizaci TRUSTArc (zdarma).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Jak údaje využíváme

   

  Osobní údaje shromažďujeme a využíváme, abychom zařídili, že váš zážitek z používání některé ze služeb HP Services bude co nejpříjemnější, a abychom vám mohli nabídnout co nejlepší služby tím, že je přizpůsobíme vám na míru. Mezi příklady využití vašich údajů patří:


  PROSTŘEDÍ PRO ZÁKAZNÍKY

  Cílem je zajistit vám kvalitní zákaznický zážitek tím, že budeme uchovávat aktuální kontaktní a registrační údaje, poskytovat ucelenou zákaznickou podporu, nabízet produkty, služby, funkce a odběry společnosti HP, které by vás mohly zajímat, a umožníme vám účast v soutěžích a anketách. Vaše údaje také používáme k upravení vašeho zákaznického zážitku na míru, přizpůsobení služeb HP Services a sdělení, která dostáváte, a k sestavení doporučení na základě vašeho využívání služeb HP Services.


  PODPORA TRANSAKCÍ

  Pomoc s provedením transakcí a objednávek našich produktů a služeb, správa vašeho účtu, zpracování plateb, zajištění expedice a doručení a zprostředkování oprav a vrácení produktů.


  PODPORA A VYLEPŠOVÁNÍ PRODUKTŮ

  Zlepšování výkonu a provozu našich produktů, řešení, služeb a podpory, včetně záruční podpory a včasných aktualizací firmwaru a softwaru a upozornění pro zajištění nepřerušeného provozu zařízení nebo služby. Další informace najdete v sekci Informace automaticky shromažďované o vašem využívání služeb HP Services.


  ADMINISTRATIVNÍ SDĚLENÍ

  Komunikace o službách HP Services. Jako příklady administrativní komunikace lze uvést odpovědi na dotazy nebo žádosti, komunikace týkající se provedení služeb nebo záruky, upozornění na stažení produktů z bezpečnostních důvodů, komunikace vyžadované zákonem nebo aktuální firemní informace týkající se fúzí, akvizic či odprodejů.


  ZABEZPEČENÍ

  Zajištění integrity a zabezpečení našich webových stránek, produktů, funkcí a služeb a prevence a detekce bezpečnostních hrozeb, podvodů a další kriminální nebo nebezpečné činnosti, která může ohrozit vaše údaje. Při interakci s vámi podnikneme také přiměřené kroky k ověření vaší totožnosti, například pomocí uživatelského jména a hesla, než vám poskytneme přístup k osobním údajům. Za účelem zabezpečení našich fyzických poboček můžeme také zavést další bezpečnostní opatření, jako například kamery CCTV.


  OBCHODNÍ OPERACE

  Činnosti v rámci běžného chodu podniku, jako je ověření vaší identity, rozhodnutí o poskytnutí úvěru, provádění výzkumu a analytiky, firemní reporty a řízení, školení zaměstnanců a kontrola kvality (což může zahrnovat monitorování nebo nahrávání telefonátů na zákaznickou podporu) a komunikace.


  VÝZKUM A INOVACE

  Inovace produktů, funkcí a služeb s využitím nástrojů pro výzkum a vývoj a analýzy dat.  REKLAMA

  Poskytování přizpůsobených propagačních nabídek (v souladu s vaším Nastavením ochrany soukromí) v rámci služeb HP Services a na dalších vybraných partnerských webových stránkách (například na partnerských webových stránkách se vám může zobrazit reklama na produkt, který jste si nedávno prohlíželi na stránkách HP). Některé vaše údaje můžeme také sdílet s poskytovateli marketingových služeb a sítěmi digitálního marketingu za účelem zobrazování reklam, které by vás mohly zajímat. Více si můžete přečíst v části Jak HP používá automatické nástroje na shromažďování údajů.


  DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ

  Dodržování příslušných zákonů, předpisů, řízení se soudními příkazy, požadavky státních orgánů a orgánů činných v trestním řízení, abychom zajistili řádný provoz našich služeb a produktů, ochránili sebe, své uživatele a zákazníky a mohli řešit případné spory.


  Rychlý přehled o tom, jak shromažďované údaje využíváme a na základě kterých zákonů je zpracováváme, najdete v Tabulce shromažďování a využití údajů.

 •  

  Jaké údaje shromažďujeme

   

  Osobní údaje jsou jakékoli informace, které vás osobně identifikují nebo na jejichž základě vás lze přímo či nepřímo identifikovat. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat během vašeho používání služeb HP Services nebo při komunikaci se zástupci společnosti HP.


  Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, závisí na povaze vzájemné interakce a na tom, jaké služby HP Services využíváte. Mohou však spadat do následujících kategorií:


  ÚDAJE, KTERÉ POSKYTUJETE PŘÍMO

  • Kontaktní údaje – můžeme shromažďovat osobní a firemní kontaktní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, a další podobné údaje.
  • Platební údaje – shromažďujeme údaje nezbytné pro zpracování plateb a zabránění podvodům, jako jsou čísla kreditních/debetních karet, čísla bezpečnostních kódů, a další související fakturační údaje.
  • Údaje o účtu – shromažďujeme například údaje o tom, jak jste zakoupili služby HP Services nebo jak jste se k nim přihlásili, historii transakcí, fakturace a podpory, služby HP Services, které používáte, a cokoli dalšího v souvislosti s vámi vytvořeným účtem.
  • Údaje o umístění – pokud povolíte služby založené na umístění nebo se rozhodnete poskytnout informace o svém umístění při registraci produktu, shromažďujeme údaje o vaší zeměpisné poloze.
  • Přihlašovací údaje – shromažďujeme vaše uživatelská ID, hesla, nápovědy k heslům a podobné bezpečnostní údaje potřebné pro ověřování a přístup k účtům HP.
  • Demografické údaje – shromažďujeme nebo z externích zdrojů získáváme některé demografické údaje, například: národnost, pohlaví, věk, upřednostňovaný jazyk a údaje o obecných zájmech.
  • Preference – shromažďujeme údaje o vašich preferencích a zájmech týkajících se služeb HP Services (jak údaje, které nám sdělíte, tak údaje vyvozené z dalších informací, které o vás máme k dispozici) a o upřednostňovaném způsobu komunikace s námi.
  • Údaje o sociálních médiích – můžeme poskytovat funkce pro sociální média, které umožní sdílet informace na sociálních sítích a interagovat s námi na různých stránkách sociálních médií. Vaše použití těchto funkcí může mít za následek shromažďování nebo sdílení údajů o vás, v závislosti na konkrétní funkci. Doporučujeme vám projít si zásady ochrany osobních údajů a nastavení na stránkách sociálních médií, které používáte, abyste věděli, jaké údaje tyto stránky shromažďují, používají a sdílejí.
  • Další jednoznačně identifikující údaje – Příklady dalších údajů, které od vás shromažďujeme, zahrnují sériová čísla produktů, informace uvedené při osobní, online nebo telefonické komunikaci se servisními středisky, technickou podporou nebo jinými kanály zákaznické podpory, vaše odpovědi v zákaznických průzkumech nebo soutěžích a další informace, které jste nám dodali za účelem usnadnění poskytování služeb HP Services a vyřizování vašich dotazů. Pokud zažádáte o okamžitý úvěr, můžeme vás požádat o poskytnutí dalších osobních údajů, například výše platu, rodného čísla, údajů o bankovním účtu a jiných údajů (například od subjektů podávajících informace o úvěrové spolehlivosti) pro ověření vaši identity a úvěruschopnosti.

  INFORMACE AUTOMATICKY SHROMAŽĎOVANÉ O VAŠEM VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB HP SERVICES

  • Údaje o využívání produktu – shromažďujeme údaje o využívání produktu, jako je počet vytištěných stran, tiskový režim, použitá média, značka inkoustu nebo toneru, typ tištěného souboru (.pdf, .jpg atd.), aplikace použitá pro tisk (Word, Excel, Adobe Photoshop atd.), velikost souboru, časové razítko a využití a stav spotřebního materiálu v tiskárně. Nesledujeme ani neshromažďujeme obsah souborů ani žádné informace zobrazené v aplikaci.
  • Údaje o zařízení – shromažďujeme informace o vašem počítači, tiskárně nebo zařízení, jako je operační systém, firmware, množství paměti, region, jazyk, časové pásmo, číslo modelu, datum prvního spuštění, stáří zařízení, datum výroby zařízení, verze prohlížeče, výrobce počítače, port připojení, stav záruky, jedinečné identifikátory zařízení, identifikátory reklamy a další technické údaje, které se liší u jednotlivých produktů.
  • Údaje o aplikacích – shromažďujeme údaje spojené s aplikacemi HP, jako je umístění, jazyk, verze softwaru, volby sdílení dat a podrobnosti o aktualizacích. Tam, kde využíváme technologie poskytnuté třetí stranou, může společnost HP s touto třetí stranou sdílet údaje. V aplikaci o tom bude poskytnuto odpovídající upozornění.
  • Údaje o výkonu – shromažďujeme údaje o výkonu jednotlivých zařízení, hardwarových komponent, firmwaru, softwaru a aplikací. Mezi údaje, které shromažďujeme, patří například informace o paměti a výkonu procesoru, o podmínkách prostředí, o systémových selháních, tiskových událostech, funkcích a upozorněních (jako jsou například varování, že dochází inkoust), užívání pohlednic, faxu, skenování, informace o integrovaném webovém serveru, a další technické informace, které se liší u jednotlivých zařízení.
  • Údaje o prohlížení webových stránek – shromažďujeme údaje o vašich návštěvách a aktivitě na našich webových stránkách HP, aplikacích nebo webových stránkách provozovaných jinou společností naším jménem, například o obsahu (včetně reklam), který zobrazíte a se kterým interagujete, adrese webové stránky, z níž jste přišli, a další činnosti „clickstream“ (například zobrazené stránky, kliknutí na odkazy nebo položky přidané do košíku). Některé tyto údaje shromažďujeme prostřednictvím našich automatických nástrojů na shromažďování údajů, kam patří soubory cookie, webové majáky a integrované webové odkazy. Více si můžete přečíst v části Jak HP používá automatické nástroje na shromažďování údajů.
  • Anonymní nebo agregované údaje – shromažďujeme anonymní odpovědi v průzkumech a agregované údaje o používání našich služeb HP Services. V rámci své činnosti v některých případech používáme proces anonymizace nebo pseudonymizace vašich údajů, který zajistí, že bude vysoce nepravděpodobné, aby vás někdo na základě těchto údajů s pomocí dostupné technologie identifikoval.

  INFORMACE Z EXTERNÍCH ZDROJŮ

  Shromažďujeme údaje z následujících externích zdrojů:

  • Zprostředkovatelé dat, sociální sítě a reklamní sítě – Komerčně dostupné údaje, jako je například jméno, adresa, e-mailová adresa, preference, zájmy a některé demografické údaje. Můžeme například shromažďovat osobní údaje, když k našim aplikacím přistupujete prostřednictvím sociálních médií (např. přihlásíte se k našim aplikacím pomocí účtu na portálu Facebook nebo na jiných sociálních médiích). Základní údaje, které získáme, závisí na vašem nastavení ochrany osobních údajů v účtu na sociální síti.
  • Partneři společnosti HP – Pokud zakoupíte služby HP Services od partnera HP, můžeme od něj dále získat určité údaje o vašem nákupu.
  • Subjekty pro prevenci podvodů nebo subjekty podávající informace o úvěrové spolehlivosti – Údaje jsou sbírány z důvodu prevence podvodného jednání a ve spojitosti s úvěrovou spolehlivostí.
  • Firemní zákazníci společnosti HP – Ve spojení s poskytováním určitých služeb HP Services na firemní úrovni mohou být společnosti HP poskytnuty vaše kontaktní údaje pověřenou osobou v rámci vašeho podniku nebo organizace (například členem vašeho oddělení IT).
  • Poskytovatelé analytických služeb – Dále získáváme neosobní údaje, jako jsou agregované nebo anonymizované demografické/profilové údaje, od třetích stran, například společností zabývajících se dodáváním podnikových dat, analytických služeb a softwaru jako služby.

  Ve spojení s poskytováním určitých služeb HP Services na firemní úrovni mohou být společnosti HP poskytnuty vaše kontaktní údaje pověřenou osobou v rámci vašeho podniku nebo organizace (například členem vašeho oddělení IT). Je-li to nezbytné, můžeme také použít údaje poskytnuté vámi nebo vaším zaměstnavatelem společně s údaji z veřejně dostupných online i offline zdrojů k provedení hloubkové prověrky obchodních kontaktů v rámci našeho programu souladu s protikorupčními zákony.


  Dále získáváme neosobní údaje, jako jsou agregované nebo anonymizované demografické/profilové údaje, od třetích stran, například společností zabývajících se dodáváním podnikových dat, analytických služeb a softwaru jako služby.


  Abychom mohli zajistit správnost údajů a nabídnout zákazníkům kvalitní zážitek prostřednictvím lepšího přizpůsobení služeb, obsahu, marketingu a reklam, v některých případech propojujeme nebo slučujeme údaje, které shromažďujeme z různých výše uvedených zdrojů s údaji, které shromažďujeme přímo od vás. Porovnáváme například údaje o zeměpisné poloze získané z komerčních zdrojů s adresou IP získanou našimi automatickými nástroji na shromažďování údajů, a tak získáváme informaci o vaší přibližné zeměpisné poloze. Údaje mohou být také provázané jedinečným identifikátorem, jako je soubor cookie nebo číslo účtu.

  Tam, kde je to nutné, získáváme informace, které potřebujeme k provedení hloubkové prověrky obchodních kontaktů v rámci našeho programu souladu s protikorupčními zákony.

  ROZHODNETE-LI SE ÚDAJE NEPOSKYTNOUT

  Tyto osobní údaje nemusíte uvést. Pokud se však rozhodnete je s námi nesdílet, v některých případech nebude možné vám poskytovat služby HP Services, určité specializované funkce nebo efektivně řešit vaše případné dotazy.

 •  

  Ochrana soukromí dětí

   

  Společnost HP se vědomě nepodílí na shromažďování informací od dětí dle definice místního zákona a nevytváří své webové stránky a mobilní aplikace pro cílovou skupinu dětí.

 •  

  Zabezpečení vašich osobních údajů

   

  Používáme přiměřené a vhodné fyzické, technické a administrativní postupy pro zabezpečení shromažďovaných a zpracovávaných údajů, abychom zabránili jejich ztrátě, neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich zneužití či zpřístupnění a zajistili, že vaše údaje budou využity jen oprávněným způsobem. Společnost HP uchovává údaje tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon, a to tak dlouho, dokud mají legitimní obchodní účel.


  Při shromažďování, předávání nebo ukládání citlivých údajů, jako jsou finanční údaje, využíváme celou řadu dalších bezpečnostních technologií a postupů, které přispějí k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Při přenášení vysoce důvěrných údajů (například čísla kreditních karet nebo hesla) přes internet používáme ochranu šifrováním, jako jsou nejnovější verze protokolu Transport Layer Security („TLS“).


  Jako součást zpracování plateb v reálném čase také využíváme služby prevence podvodů. Tato služba nám poskytuje dodatečnou úroveň zabezpečení proti podvodům prostřednictvím kreditních karet a chrání vaše platební údaje v souladu s průmyslovými normami.


  Záznamy uchováváme v souladu s platnou legislativou a našimi zásadami uchovávání záznamů. Na základě těchto zásad jsou všechny neobchodní záznamy obvykle smazány či zlikvidovány do jednoho až dvou let od data vytvoření. Doba uchovávání obchodních záznamů společnosti HP se liší v závislosti na typu příslušného záznamu.


  Záznamy týkající se zaměstnání, odměn, benefitů a výplat jsou uchovávány po dobu, kdy jsou aktivní, a poté po dalších až 10 let. Obchodní záznamy včetně záznamů týkajících se transakcí se zákazníky a dodavateli jsou uchovávány po dobu, kdy jsou aktivní, a poté po dalších až 15 let.


  Po uplynutí stanovené doby uchovávání jsou elektronické záznamy trvale smazány tak, aby je nebylo možné obnovit, a fyzické záznamy jsou zlikvidovány tak, aby je nebylo možné znovu vytvořit (například jsou skartovány).

 •  

  Jak údaje sdílíme

   

  Vaše osobní údaje budeme sdílet pouze následujícím způsobem a s uplatněním případných odpovídajících smluvních závazků:


  Sdílení se společnostmi HP


  Vaše osobní údaje můžeme předávat dalším subjektům HP v USA a po celém světě k účelům uvedeným tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Abychom zaručili, že vaše osobní údaje budou v bezpečí, a v rámci naší účasti v programech APEC Cross Border Privacy Rules, Binding Corporate RulesPrivacy Shield jsou subjekty HP smluvně zavázány dodržovat naše požadavky na ochranu osobních údajů. Dále jsou zaměstnanci HP každoročně seznámeni s našimi pravidly ochrany osobních údajů v rámci povinného školení o integritě ve společnosti HP.


  Rozhodnete-li se při registraci produktu nebo služby, při vytváření účtu či jakémkoliv jiném poskytnutí dat přijmout prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti HP tam, kde výše jmenované mezinárodní programy pro bezpečnost osobních údajů neplatí, udělujete tím souhlas s předáváním vašich osobních údajů napříč řetězcem subjektů HP po celém světě.


  SDÍLENÍ S POSKYTOVATELI SLUŽEB A PARTNERY


  Najímáme si poskytovatele služeb nebo partnery, kteří pro nás řídí určité aspekty naší obchodní činnosti nebo je podporují. Tito poskytovatelé služeb či partneři mohou sídlit v USA nebo jinde na světě a mohou poskytovat služby, jako je zpracování kreditních karet a služby prevence podvodu, zákaznická podpora, obchodní činnosti jako naši zástupci, plnění objednávek, dodávání produktů, přizpůsobení obsahu, reklamní a propagační činnosti (včetně digitální a přizpůsobené reklamy), služby IT, poskytování e-mailových služeb, hostování dat, poskytování okamžité pomoci, vymáhání dluhů a správa nebo podpora webových stránek HP. Naši poskytovatelé služeb a partneři jsou smluvně zavázáni zabezpečit osobní údaje, které od nás přijmou, a nesmí je využít k jiným účelům než poskytování služeb podle pokynů společnosti HP. Podnikáme také kroky k tomu, aby byly vaše osobní údaje při jakémkoliv předávání chráněny v souladu s příslušnými zákony například tím, že se spolu s poskytovateli služeb či partnery řídíme standardními smluvními doložkami EU. Spoléháme se také na jejich certifikaci programu Privacy Shield a další schválené kodexy chování, certifikační mechanismy či závazné a vymahatelné závazky poskytovatele služeb. Pro další informace o vhodných bezpečnostních opatřeních kontaktujte Oddělení pro ochranu soukromí společnosti HP (HP Privacy Office).


  SDÍLENÍ DALŠÍCH INFORMACÍ S INZERENTY


  Informace o vás můžeme také předávat reklamním partnerům (včetně reklamních sítí, společností nabízejících reklamy a dalších poskytovatelů služeb, s nimiž by mohli spolupracovat) tak, aby mohli rozpoznat vaše zařízení a nabízet vám obsah a reklamy přizpůsobené vašim zájmům. Může jít o vaše jméno, poštovní adresu, e-mail, ID zařízení nebo jiný identifikátor v šifrované podobě. Poskytovatelé mohou údaje zpracovávat v hashované nebo anonymizované podobě. Tito poskytovatelé od vás mohou shromažďovat také další informace, jako je vaše IP adresa či informace o vašem prohlížeči a operačním systému. Tyto informace o vás pak mohou kombinovat s informacemi získanými od jiných společností v rámci družstev pro sdílení dat, jichž jsme součástí.


  SDÍLENÍ S DALŠÍMI TŘETÍMI STRANAMI


  Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s: (i) subjekty podávajícími informace o úvěrové spolehlivosti a subjekty pro prevenci podvodů; (ii) subjekty vymáhajícími dluhy (v případě nesplacených pohledávek); nebo (iii) pojišťovnami, jestliže jste naším prostřednictvím zakoupili pojistku (např. služby Care Pack); Jestliže se rozhodnete poskytnout osobní údaje jiným společnostem, bude s těmito údaji zacházeno podle zásad ochrany osobních údajů daných společností, které se mohou od zásad a postupů společnosti HP lišit.


  FIREMNÍ TRANSAKCE


  Může dojít k situaci, kdy se společnost HP ze strategických nebo jiných obchodních důvodů rozhodne prodat, sloučit nebo jinak reorganizovat své podniky. V rámci takových transakcí můžeme zpřístupnit nebo předat vaše osobní údaje potenciálním či skutečným kupujícím nebo získat osobní údaje od prodávajících. Naším postupem je zajistit při těchto typech transakcí odpovídající ochranu vašich osobních údajů.


  DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ


  Vaše osobní údaje můžeme také sdílet, pokud se v dobré víře domníváme, že máme povinnost: (i) reagovat na oprávněné požadavky ze strany orgánů činných v trestním řízení, regulačních úřadů, soudů nebo jiných veřejných orgánů, mimo jiné za účelem splnění požadavků na zajištění národní bezpečnosti; (ii) jednat v souladu se zákonem, nařízením, předvoláním nebo soudním příkazem; (iii) vyšetřovat a pomoci předcházet ohrožení zabezpečení, podvodu nebo jiné nezákonné či škodlivé činnosti; (iv) uplatnit nebo chránit práva a majetek společnosti HP nebo jejích dceřiných společností; (v) chránit práva nebo osobní bezpečnost společnosti HP, svých zaměstnanců a třetích stran, pokud jde o používání majetku společnosti, v souladu s požadavky platných zákonů.


  Rychlou kontrolu toho, jak a s kým sdílíme vaše údaje, můžete provést v Tabulce shromažďování a využití údajů.

 •  

  Jak používáme automatické nástroje na shromažďování údajů

   

  Používáme soubory cookie a umožňujeme některým dalším společnostem v rámci našich služeb HP Services používat soubory cookie, funkci clickstream capture, webové majáky, formuláře na sběr internetových stránek, a další podobné technologie (souhrnně „automatické nástroje na shromažďování údajů“). Účelem je lépe porozumět tomu, jak služby HP Services používáte; zlepšit váš uživatelský zážitek a povolit přizpůsobené funkce a obsah; optimalizovat naše reklamy a marketing; umožnit externím reklamním společnostem pomoci nám zobrazovat na internetu reklamy přizpůsobené vašim zájmům.


  Další informace ohledně automatických nástrojů na shromažďování údajů najdete na adrese: www.allaboutcookies.org.


  AUTOMATICKÉ NÁSTROJE NA SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ ONLINE


  Jakákoliv internetová stránka společnosti HP může do vašeho prohlížeče ukládat informace, či je z něj naopak získávat. Většinou jsou tyto informace ve formátu souborů cookie, což jsou textové soubory obsahující malé množství informací. Tyto informace se mohou týkat vás, vašich preferencí nebo vašeho zařízení a zpravidla se používají k zajištění optimálního fungování webu. Jde o informace, jež obvykle neumožňují přímé zjištění vaší totožnosti, ale mohou napomoci k tomu, aby se web přizpůsobil vašim požadavkům a zájmům.


  HP využívá nástroje na automatické shromažďování údajů z následujících důvodů:

  • Nezbytně nutné nástroje: Tyto nástroje jsou nezbytné pro fungování webu a nelze je deaktivovat. Bez nich bychom vám požadovanou internetovou stránku či službu nemohli zpřístupnit, protože nemáme jak jinak povolit obsah odpovídající typu zařízení, jež používáte.

  • Nástroje pro zlepšení výkonu a analytické nástroje: Tyto nástroje shromažďují agregované, anonymní informace statistického typu, které společnosti HP umožňují měřit, optimalizovat a zlepšovat obsah, kvalitu a výkon jejích internetových stránek.

   Používáme své vlastní nástroje na automatické shromažďování údajů nebo nástroje na automatické shromažďování údajů třetích stran a další identifikátory (jako webové majáky), abychom zjistili, jak naše webové stránky a služby používáte, a mohli tak zlepšit jejich výkon a rozvíjet je podle preferencí svých zákazníků a návštěvníků. Například mohou nástroje na automatické shromažďování údajů být využity k: testování různých designů a zajištění jednotného vzhledu na všech našich webových stránkách; sledování interakcí uživatelů s našimi webovými stránkami a sděleními a provádění analýz trendů; sledování chyb a měření efektivity propagačních kampaní. Například využíváme služby Adobe Analytics & Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., ke sledování využívání webových stránek a aktivity na nich.

   Shromážděné údaje jsou většinou agregovány a využity ke sledování trendů a zvyklostí používání pro účely analýzy, zlepšování webu či platformy a měření výkonu. Naše nástroje na automatické shromažďování údajů nebo výslednou analýzu můžeme také sdílet se svými obchodními partnery. Mezi typy shromažďovaných údajů patří počet návštěvníků webových stránek, počet přihlášených zákazníků, v jakou dobu byly stránky navštíveny, po jak dlouhou dobu a jaké oblasti a služby byly využity, ale tyto údaje většinou nejsou použity k identifikaci jednotlivců. Můžeme také získat podobné údaje o návštěvnících webových stránek našich partnerů.

  • Nástroje přizpůsobení obsahu: Tyto nástroje nám umožňují zapamatovat si volby, které na našich webových stránkách zadáte (například upřednostňovaný jazyk nebo oblast, kde se nacházíte), a poskytovat vylepšené a přizpůsobené funkce. Lze je také použít k zapamatování změn nastavení velikosti textu, fontů a dalších přizpůsobitelných součástí webových stránek. Dále mohou být využity k poskytování služeb, o které požádáte, například přehrání videa nebo zadání komentáře na blogu. Shromážděné informace mohou být anonymizovány a nemohou sledovat vaši aktivitu na jiných webových stránkách.

   Nástroje na automatické shromažďování údajů také využíváme ke změně chování nebo vzhledu našich webových stránek, abychom vám přizpůsobili uživatelský zážitek na základě informací, které získáme z vašeho chování na našich webových stránkách, nebo informací, které o vás máme k dispozici například proto, že jste registrovaným zákazníkem. Tyto nástroje na automatické shromažďování údajů můžeme využít k přizpůsobení služeb, které od nás dostáváte, nebo obsahu a vzhledu webových stránek, které se vám budou zobrazovat v následných relacích. Pokud si například přizpůsobíte webové stránky nebo si zaregistrujete produkty či služby, nástroj na automatické shromažďování údajů pomůže našemu webovému serveru načíst vaše konkrétní údaje. Při příští návštěvě webových stránek budou dříve poskytnuté údaje znovu načteny, abyste mohli snadno používat prvky webových stránek, které jste dříve zvolili. Jestliže pravidelně používáte více než jedno zařízení nebo počítač, můžeme nástroje na automatické shromažďování údajů vzájemně propojit, abyste i v tomto případě dostali online obsah přizpůsobený na míru. Můžeme také přizpůsobit zobrazené informace podle toho, co o vás již víme, takže strávíte méně času hledáním. Díky použití nástrojů na automatické shromažďování údajů může mít každý návštěvník našich stránek jedinečný zážitek.

  • Nástroje cílení obsahu: Tyto nástroje používá společnost HP a další třetí strany (jako vybraní obchodní či reklamní partneři) k vytvoření profilu, pomocí něhož vám dokáže nabídnout reklamy s cíleným obsahem, který je pro vás užitečnější a zajímavější, a to jak na internetových stránkách společnosti HP, tak i mimo ně. Mohou v nich být využity anonymní demografické či jiné údaje, které souvisejí s údaji, jež jste nám dobrovolně poskytli (například vaše e-mailová adresa).

   Umožňují nám také shromažďovat údaje o stránce HP, kterou jste navštívili, a o vašich aktivitách na této stránce. Pokud jste například navštívili některou z našich stránek produktu, můžeme vám díky souborům cookie po nějakou dobu na stránkách našich partnerů zobrazovat cílený obsah s dalšími nabídkami či akcemi.

   Další informace o některých našich partnerech, kteří nabízejí reklamu přizpůsobenou zájmům, můžete získat na následujících webových stránkách:

   Upozorňujeme, že výše uvedený seznam není zcela úplný, a může být průběžně upravován.

   Pokud jste registrovaným uživatelem, údaje shromažďované na našich webových stránkách nejsou anonymní a můžeme je využít společně s dalšími údaji, které vyvodíme nebo máme k dispozici. Jsou to například vaše preference ohledně přizpůsobeného obsahu, služeb, reklamy a nabídek.

  Nástrojům pro automatické shromažďování obsahu, které jsou nezbytně nutné, používané pro zlepšení výkonu a analýzu či pro přizpůsobení obsahu, automaticky vyprší platnost po 364 dnech. Nástrojům pro automatické shromažďování obsahu, které se využívají k cílení, automaticky vyprší platnost po 90 dnech od vaší poslední návštěvy.


  Pokud budete sdílet informace na sociálních sítích pomocí tlačítka sociální sítě umístěného na stránkách HP, daná sociální síť si o tom vytvoří záznam. Tento údaj může být spojen s cílenými a reklamními aktivitami. Typy nástrojů využívané těmito třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných společností.

  DALŠÍ AUTOMATICKÉ NÁSTROJE NA SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ

  Můžeme používat automatické nástroje na shromažďování údajů, například webové majáky, což jsou obvykle průhledné obrázky (zpravidla o velikosti 1 pixel x 1 pixel), ke shromáždění informací o tom, jak nakládáte s e-maily a jinými sděleními. Webový maják může být integrován v odběru HP či v obchodních sděleních, abychom poznali, zda jste naše zprávy otevřeli a využili a zda naše nástroje pro rozesílání zpráv fungují správně.

 •  

  Výběr nastavení ochrany soukromí

   

  Volby ohledně nástrojů na shromažďování údajů, přihlášení k odběru nebo obecných sdělení můžete provést nebo změnit v místě shromažďování údajů nebo jinými způsoby, popsanými v následujících oddílech. Tyto možnosti se nevztahují na sdělení, jejichž primárním účelem je dokončení objednávky, smlouvy, podpora, varování o bezpečnosti produktů, aktualizace ovladačů nebo jiné administrativní a transakční oznámení, jejichž primární účel není propagační povahy.


  MARKETING A KOMUNIKACE S ODBĚRATELI


  Marketingová sdělení firmy HP poskytují informace o produktech, službách a podpoře. Můžete si vybrat, jakým způsobem tato sdělení budete dostávat: e-mailem, poštou, telefonicky, faxem, či na mobilní zařízení. Marketingová sdělení mohou zahrnovat informace o nových produktech nebo službách, zvláštní nabídky, přizpůsobený obsah, cílenou reklamu nebo pozvánky k účasti v marketingovém průzkumu či hodnocení souladu. Odebíraná sdělení zahrnují e-mailové zpravodaje, softwarové aktualizace atd., o které jste buď výslovně požádali, nebo s jejichž přijímáním jste souhlasili.


  Přijímání těchto obecných sdělení můžete zakázat jedním z následujících způsobů:


  • Použijte odkaz pro vyřazení (Opt-out, Unsubscribe) v e-mailové zprávě nebo postupujte podle pokynů uvedených v příslušném e-mailu s odebíraným sdělením.
  • Chcete-li zrušit odběr zpráv doručovaných na mobilní zařízení, odpovězte na zprávu slovem „STOP“ nebo „END“.
  • Kontaktujte našeho správce pro ochranu údajů prostřednictvím Kanceláře pro ochranu osobních údajů společnosti HP. Nezapomeňte uvést své jméno, kontaktní údaje a konkrétní informace o odběrech HP nebo marketingových sděleních, která si nadále nepřejete dostávat.
  REKLAMY A NABÍDKY SPOLEČNOSTI HP NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH TŘETÍCH STRAN

  Společnost HP má s poskytovateli služeb uzavřené smlouvy na umístění reklam na webové stránky vlastněné třetími stranami. Někdy jsou k tomu využívány některé osobní údaje, jak je popsáno v části Soubory cookie pro reklamy třetích stran a sociální média.


  Kromě toho používáme a můžeme umožnit reklamním sítím a jiným třetím stranám používat soubory cookie a další nástroje pro automatizované shromažďování dat k určení způsobu interakce s našimi webovými stránkami, komunikacemi a službami a vybranými partnerskými weby a k identifikaci vašich zájmů, Vytvářejte profily a zájmové segmenty s cílem poskytovat reklamu, která je pro vás nejrelevantnější a užitečná. Další informace naleznete Jak společnost HP používá automatizované nástroje pro sběr dat.


  NÁSTROJE NA SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ – ONLINE

  Když navštívíte stránky HP, máte možnost v našem Centru voleb ochrany soukromí přijmout nebo upravit, jaké soubory cookie nám dovolíte do vašeho prohlížeče umístit. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit v Nastavení souborů cookie.

  Nastavení souborů cookie


  Pokud si přejete soubory cookie zcela zakázat, můžete tak učinit v nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že zakázáním určitých kategorií souborů cookie můžete přijít o přístup k některým funkcím našich stránek nebo určitý obsah či funkce mohou být nedostupné. Některé prohlížeče umožňují navštěvovat webové stránky v anonymním nebo soukromém režimu. Všechny soubory cookie jsou obvykle automaticky zničeny hned, jakmile zavřete prohlížeč.


  Chcete-li zakázat sledování službou Google Analytics na našich webových stránkách, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Je možné, že i když zakážete cílení reklam a sledování a analýzu výkonu, i nadále se vám budou zobrazovat reklamy společnosti HP zprostředkované našimi partnery. Například můžete navštívit internetovou stránku, která srovnává funkce různých počítačů. Naši partneři vám na základě vašeho zájmu mohou ukázat reklamu na produkty HP.


  Jestliže se nacházíte v EU a přejete si odmítnout soubory cookie třetích stran zprostředkující reklamu založenou na zájmech, přejděte na adresu www.youronlinechoices.eu.


  V USA a Kanadě dodržujeme standardy Digital Advertising Alliance týkající se internetové reklamy. Chcete-li získat více informací o vašich možnostech ohledně reklamy v USA, klikněte sem, nebo v Kanadě, klikněte sem. V USA dále iniciativa Network Advertising Initiative nabízí prostředky, jak odmítnout celou řadu reklamních souborů cookie. Další informace získáte na adrese www.networkadvertising.org. Upozorňujeme, že odmítnutí souborů cookie neznamená, že se vám online reklamy nebudou zobrazovat. Znamená to, že společnosti, jejichž soubory cookie odmítnete, nebudou dodávat reklamy přizpůsobené vašim preferencím a zvyklostem používání webových stránek.


  Některé novější webové prohlížeče obsahují funkci „Do Not Track“ (Nesledovat). V tuto chvíli neexistuje žádný oborový standard pro zpracování žádostí „Do Not Track“, proto naše webové stránky nemusejí na žádosti nebo hlavičky „Do Not Track“ reagovat.


  AUTOMATICKÉ NÁSTROJE NA SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ – KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY SPOLEČNOSTI HP

  Automatické nástroje na shromažďování údajů, jako například webové majáky, můžete v e-mailových zprávách zakázat tím, že nebudete stahovat obrázky v přijatých zprávách (tato funkce se liší v závislosti na tom, jaký e-mailový software v počítači používáte). Tím však nemusí být automatické nástroje na shromažďování údajů vždy deaktivovány. Závisí to na schopnostech konkrétního softwaru. Další informace získáte v dokumentaci k e-mailovému softwaru nebo u poskytovatele služeb.

 •  

  Uplatnění vašich práv a kontakt s námi

   

  Máte právo nás požádat o kopii jakýchkoliv osobních údajů, které jste nám poskytli, nebo které o vás uchováváme, a právo na žádost o vysvětlení jejich zpracování. Kromě toho máte právo odvolat dříve udělený souhlas nebo požádat o opravu, doplnění, omezení, anonymizaci či odstranění svých osobních údajů; a právo získat osobní údaje, které jste poskytli svým souhlasem nebo v souvislosti se smlouvou, a to ve strukturované, strojově čitelné podobě a požádat o předání těchto údajů jinému správci údajů.


  Máte také právo v některých případech nesouhlasit se zpracováním vašich osobních údajů, a to zejména pokud bychom vaše údaje používali k přímému marketingu nebo k vytvoření marketingového profilu. Další informace o tom, jak v takovém případě uplatnit svá práva, najdete v odkaze Volba nastavení soukromí


  Tato práva mohou být v některých případech omezena, například pokud by splnění vaší žádosti znamenalo odtajnění osobních údajů jiné osoby nebo pokud byste nás požádali o smazání informací, které jsme povinni uchovat podle zákona nebo v souvislosti se závažnými oprávněnými zájmy.


  Chcete-li uplatnit svá práva nebo máte-li jakékoli dotazy či obavy ohledně našeho prohlášení o ochraně osobních údajů a používání vašich údajů nebo možného porušení místních zákonů o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu adresovaného Kanceláři pro ochranu osobních údajů společnosti HP, nebo nám napište na příslušnou adresu níže:


  EU
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEXIKO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  ZBYTEK SVĚTA
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Veškerá komunikace bude probíhat důvěrně. Po přijetí vaší zprávy vás v přiměřené době kontaktuje náš zástupce s odpovědí na vaše dotazy nebo obavy. Snažíme se zajistit, aby vaše obavy byly vyřešeny rychle a odpovídajícím způsobem.


  Pokud nebudeme schopni vaše obavy rozptýlit, jste oprávněni se obrátit na úřad, který dohlíží na ochranu údajů v zemi, ve které žijete nebo pracujete či ve které se domníváte, že došlo k porušení pravidel o ochraně údajů, případně se obrátit na soud. Máte-li otázky, obavy či stížnosti ohledně rámce EU-US Privacy Shield, APEC CBPR, či uplatňování ZPP společnosti HP, přečtěte si o našem mezinárodním předávání údajů.

 •  

  Změny prohlášení o ochraně osobních údajů

   

  Pokud toto prohlášení o ochraně osobních údajů změníme, revidovaná verze s datem změny bude zveřejněna zde. Pokud v našem prohlášení o ochraně osobních údajů dojde k zásadním změnám, které podstatným způsobem změní naše postupy ochrany soukromí, můžeme vás také upozornit dalšími prostředky, například zasláním e-mailu či zveřejněním oznámení na podnikových webových stránkách nebo na stránkách sociálních médií. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy změněno v 25 květnu 2018. Vstupuje v platnost 30 dní po uveřejnění. Pokud ale budete s Prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti HP seznámeni dříve než 30 dnů po uveřejnění tohoto prohlášení, stává se toto Prohlášení platným ke dni, kdy jste s ním byli seznámeni.


  Datum zveřejnění: 25 Květen 2018.

Související odkazy: