Černá zobrazovací jednotka Samsung CLX-R838XK Funkce
Speciálně optimalizováno k dosažení bezkonkurenční kvality
Důvěřujte pouze originálním tonerům Samsung.

[1] Copyright © 2017 Samsung Electronics Co. Ltd. Všechna práva vyhrazena. Samsung je registrovaná ochranná známka společnosti Samsung Electronics Co. Ltd. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nemetrické hmotnosti a míry jsou přibližné. Všechny údaje byly v době vytvoření považovány za správné. Společnost Samsung nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí. Všechny názvy a loga značek, produktů a služeb jsou ochranné známky anebo registrované ochranné známky jejich příslušných vlastníků a takto jsou uznávány a respektovány.

[2] Deklarovaná hodnota výtěžnosti odpovídá normě ISO/IEC 19798. Skutečný počet stran může být ovlivněn provozním prostředím, intervalem tisku, grafikou, typem a formátem média.