HP Secure Managed Print Services

6 Z 10 ÚTOKŮ LZE VYSLEDOVAT K TISKÁRNĚ, KTERÁ VEDE AŽ K VÁM.

Udělejte revoluci na poli zabezpečení
 

Explore the risks and advice on secure printing

1. Podrobnosti o zprávě „Více než 60 % firem, které se zúčastnily nedávného průzkumu, zaznamenalo narušení ochrany dat v tiskárnách“ naleznete na adrese hp.com/go/SecurityClaims.

2. Více informací o ceně TSIA STAR lze nalézt na adrese http://www8.hp.com/us/en/business-services/managed-print-services/analysts-corner-tsia.html.

3. Na základě revize společnosti HP zahrnující veřejně dostupné informace z let 2015–2016 týkající se služeb zabezpečení, softwaru pro zabezpečení a správu a integrovaných funkcí zabezpečení zařízení u tiskáren HP. Další informace naleznete na stránce: www.hp.com/go/mps.