OMEN by HP Gaming Portfolio

1. Visning af billeder i QHD (Quad High Definition) kræver QHD-indhold.

2. Kun inkluderet på udvalgte lagre.

3. Kompatibel med Windows®-baserede pc'er med Thunderbolt™ 3-port.

4. Funktionerne varierer i henhold til produkt.

5. Kræver OMEN Accelerator-hardwareenhed.

6. Kun på udvalgte modeller. Ændring af klokfrekvensen og/eller spændingen kan: (i) reducere systemets stabilitet og levetiden for systemet, processoren og andre systemkomponenter; (ii) medføre, at processorer og andre systemkomponenter får funktionsfejl; (iii) medføre nedsat systemydelse; (iv) medføre ekstra varmegenerering eller anden beskadigelse; (v) påvirke systemets dataintegritet. HP og Intel har ikke testet brug af processoren uden for de angivne specifikationer og yder ingen garanti herfor. HP og Intel har ikke testet brug af andre systemkomponenter uden for branchens standardspecifikationer på deres respektive områder og yder ikke garanti herfor. HP og Intel påtager sig intet ansvar for, at processoren eller andre systemkomponenter er egnet til noget bestemt formål, herunder hvis de anvendes med ændret klokfrekvens og/eller spænding.

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi og Xeon Inside er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.

NVIDIA®, GeForce® og NVIDIA®-logoet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA® Corporation i USA og andre lande.