Gamingfamilie

$$list_links_tagline$$

1. Det kræver QHD-indhold (Quad High Definition) at vise billeder i QHD.

2. Kun inkluderet på udvalgte lagre.

3. Kompatibel med Windows®-baserede pc'er med Thunderbolt™ 3-port.

4. Funktionerne varierer i henhold til produkt.

5. Kræver OMEN Accelerator-hardwareenhed.

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi og Xeon Inside er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.

NVIDIA®, GeForce® og NVIDIA®-logoet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA® Corporation i USA og andre lande.