HP Sprout Pro

$$list_links_tagline$$

Intel log
Intel log
Oplev intuitiv, inddragende teknologi

Sprout Pro hjælper med at transformere mange forskellige brancher

Intel, Intel-logoet, Intel Inside, Intel Core og Core Inside er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.
Multicore er udviklet til at forbedre ydeevnen for visse softwareprodukter. Denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens varierer afhængigt af programbelastning og hardware- og softwarekonfigurationer. Intels nummerering er ikke et mål for højere ydeevne.


1. WorkTools fås i øjeblikket kun på Sprout Pro G2 og nyere versioner. Kræver internetadgang. Apps, der henvises til via WorkTools, skal muligvis tilkøbes.


2. Sprout Pro som en kiosk kan tilvælges og kræver en tilpasset applikation, som er skræddersyet til den enkelte forhandlers krav.


3. Light Guide Systems er en app, der kan tilvælges til Sprout Pro, og er tilgængelig separat via en OEM-partner og specifikke kanalpartnere til produktionsarbejdsgange. Den gør tilpasning af lysstyret samling mulig for kundens specifikke samlingsprocesser.


© Copyright 2017. HP Development Company, L.P.


Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og tjenester. Intet heri må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og benyttes af HP Inc. i henhold til en licensaftale. Microsoft, Windows og Windows Logo er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Intel, Intel-logoet, Intel Core og Core Inside er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande. NVIDIA og GeForce er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og andre lande.