Hæng ud som du vil.
Vi støtter dig.

Hæng ud som du vil.
Vi støtter dig.

Slap af. Helt som du vil.

Kontrol lige ved fingerspidserne.

Endnu flere funktioner

1. På udvalgte modeller

2. Multicore er udviklet med henblik på forbedring af ydeevnen for visse softwareprodukter. Brug af denne teknologi vil ikke nødvendigvis være en fordel for alle kunder eller softwareprogrammer. Ydeevne og klokfrekvens afhænger af programarbejdsmængden samt software- og hardwarekonfigurationen. Intels nummerering, branding og/eller navngivning er ikke en målestok for højere ydeevne. GHz henviser til processorens interne klokhastighed. Andre faktorer ud over klokhastighed kan påvirke systemets og programmers ydeevne.

3. Batteriets levetid afhænger af flere forskellige faktorer, herunder produktmodel, konfiguration, indlæste programmer, funktioner, brug, trådløs funktionalitet og strømstyringsindstillinger. Batteriets maksimale kapacitet reduceres naturligt med tiden og afhængigt af brugen. Få flere oplysninger på https://bapco.com/products/mobilemark-2014/ Ikon med eksternt link.

4. Tablet eller pc, hvor der kan bruges pen, er påkrævet. Pen sælges muligvis separat.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Intel, the Intel Logo, Intel Inside, Intel Core, and Core Inside are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.