HP Pen Funktioner
Den nyeste N-trig-teknologi
Præcisionsspids
Uendelige muligheder
Ink til tekst
Programmerbare knapper
Der kræves ingen ekstra software
Nem opbevaring
Lang batteritid

Med op til 18 måneders batterilevetid behøver du ikke være bekymret for, om batteriet holder eller dør midt i den kreative proces.[2]

[1] Nogle funktioner kræver software eller programmer fra tredjepart. Apps sælges separat.

[2] Den faktiske batterilevetid varierer afhængigt af brugen og miljøet og reduceres naturligt med tiden og som følge af brug.

Produktets udseende afviger muligvis fra det viste billede. © Copyright 2019 HP Development Company; L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Windows er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

[3] Windows® er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Produktets udseende afviger muligvis fra det viste billede.