HP's 4-års service med udskiftning af dele til PageWide Enterprise Color 76x (kun kanal)

#U9RN5E

  • Udvidet ombytning af dele
  • Levering af dele næste hverdag[1]
  • Diagnosticering og support via fjernadgang
  • Rabat på foretrukne dele

HP's 4-års service med udskiftning af dele til PageWide Enterprise Color 76x (kun kanal)

#U9RN5E

  • Udvidet ombytning af dele
  • Levering af dele næste hverdag[1]
  • Diagnosticering og support via fjernadgang
  • Rabat på foretrukne dele

Specifikationer

Supporttype
Varighed
Svartid
Dækningsvindue
Servicested
Servicemetode
Logistiske muligheder
Garantidækning
Care Pack-type

[1] Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af din geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Der findes flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP services er omfattet af de relevante HP vilkår og betingelser for den leverede service, eller som blev overbragt til kunden, da denne foretog købet. Kunden kan have ekstra lovbestemte rettigheder i henhold til relevant lokal lovgivning, og disse rettigheder er ikke på nogen måde påvirket af de HP-vilkår og betingelser for service eller den HP-garanti, der følger med dit HP-produkt.

Serviceniveauer og svartider afhænger af den geografiske placering. Tjenesten gælder fra købsdatoen for hardwaren. Visse restriktioner og begrænsninger er gældende. Du kan finde flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som blev givet til kunden ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller den HP-garanti, der følger med HP-produktet.