Pressiteade: 17. mai 2011
Teemad:

HP 2. kvartali tulud kasvasid 31,6 miljardi dollarini

HP teenis 30. aprillil 2011 lõppenud teises kvartalis 31,6 miljardit USA dollarit puhastulu, mis on 3% rohkem kui aasta tagasi.

Tugevat kasvu näitas 2. kvartalis äriklientide valdkond, mille tulud suurenesid 8%. Serverite, varunduse ja võrgunduse tulud kasvasid 15%, tarkvara tulud 17% ning ettevõtetele mõeldud arvutite ja printerite müük vastavalt 13% ja 7%.

Raamatupidamistava kohaselt arvutatud tulu aktsia kohta (EPS) kasvas 15% 0,91 dollarilt 1,05 dollarile. Maksujärgseid kulusid mitte arvestades (non-GAAP) suurenes tulu aktsia kohta 14% 1,24 dollarile võrrelduna eelmise perioodi 1,09 dollariga. Non-GAAP tulemused ei sisalda 2011. aasta teises kvartalis 19 senti aktsia kohta maksudejärgset tulu ja 2010. aastal samal perioodil 18 senti aktsia kohta maksudejärgset tulu, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

„HP toimetas hästi ning saavutas soliidsed kvartalitulemused,” ütles HP juhatuse esimees ja tegevjuht Léo Apotheker. “Meie äriklientide strateegia, mille tuumaks on teenused, keskendub kõrgema lisaväärtusega lahenduste pakkumisele. Pingutame selle nimel, et viia meie teenuste ärimudel kooskõlla pikaajalise strateegiaga pakkuda seninägematut väärtust meie klientidele ning paremaid tulemusi meie aktsionäridele.”

„Teises kvartalis kasvas meie äriklientide valdkonna käive võrreldes eelmise aastaga 8%,”  lausus HP tegevasepresident ja finantsdirektor Cathie Lesjak. “HP parandas taaskord marginaale ning suurendas aastases võrdluses nii tulu aktsia kohta kui ka rahavoogu kahekohalise numbri võrra.”

HP Ameerika piirkonna tulud kasvasid 2. kvartalis 2% 13,8 miljardi dollarini. Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonnas langesid tulud 1%, kuid Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas oli kasv 10% vastavalt 11,7 miljardi ning 6,1 miljardi dollarini. Valuutakursi muutusega korrigeerides oli tulude kasv Ameerikas 1%, Euroopas, Lähis-Idas ja Aafrikas jäid tulud samale tasemele ning Aasias ja Vaikse ookeani piirkonnas suurenesid 4%. Väljapoolt USAd teenitud tulud moodustasid 2. kvartalis 66% HP kogutulust. Seejuures kasvasid  Brasiiliast, Venemaalt, Indiast ja Hiinast teenitud tulud 19%, moodustades samuti 12% HP kogutuludest.

HP personaalsete süsteemide grupi (PSG) tulu vähenes 5%, kuid valdkond saavutas ärirentaabluse 5,7%. PSG säilitas oma liidripositsiooni maailma suurima arvutitootjana. Pildindus- ja printimislahenduste grupi (IPG) tulu kasvas 5% ning ärirentaablus oli 17%. Varunduse ja serverite (ESS) valdkond teenis 2. kvartalis 15% enam tulu kui aasta tagasi ning näitas 13,8% ärirentaablust. Teenuste valdkonna tulu suurenes 2% ning ärirentaablus oli 15,2%. Tarkvara valdkonna tulud kasvasid 17% ning ärirentaablus küündis 20,2%-ni, finantsteenuste tulukasv oli samuti 17% ja rentaablus 9,4%.

HP uuendas oma finantstulemuste prognoosi, arvestades Jaapani maavärina lühiajalist mõju, eraklientidele suunatud arvutite tagasihoidlikku müüki ning vähenenud tegevuskasumi ootust teenuste valdkonnast. Majandusaasta 3. kvartali tuludeks prognoosib HP ligikaudu 31,1-31,3 miljardit dollarit, mis teeks raamatupidamistava järgi tuluks aktsia kohta 0,90 dollarit ja mitte-GAAP tuluks aktsia kohta 1,08 dollarit. Non-GAAP tulemused ei sisalda maksudejärgset tulu 18 senti aktsia kohta, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

HP ootab kogu 2011. aasta tuludeks umbes 129-130 miljardit dollarit. Kogu aasta tuluks aktsia kohta prognoosib HP raamatupidamistava järgi 4,27 dollarit ning non-GAAP järgi 5 dollarit. Non-GAAP tulemused ei sisalda maksudejärgset tulu 73 senti aktsia kohta, mis on seotud immateriaalse põhivara amortisatsiooni ning restruktureerimis- ja ülevõtmistasudega.

Detailne info HP 2. kvartali majandustulemuste kohta on kättesaadav veebilehel www.hp.com/investor/home

About HP Inc.

HP Inc. creates technology that makes life better for everyone, everywhere. Through our portfolio of printers, PCs, mobile devices, solutions, and services, we engineer experiences that amaze. More information about HP Inc. is available at http://www.hp.com.

© 2016 HP Inc. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP Inc. products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP Inc. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.