HP privaatsusavaldus

 •  

  Meie privaatsuspõhimõtted

   

  Meie programm põhineb vastutusel ja oleme pühendunud järgmistele põhimõtetele, mis tuginevad rahvusvaheliselt tunnustatud raamistikele ja privaatsuse ning andmekaitse põhimõtetele.

 •  

  Rahvusvahelised andmeedastused

   

  Kuna tegemist on ülemaailmse ettevõttega, siis on võimalik, et teave, mida annate, võidakse edastada HP üksustele üle maailma ja nad võivad sellele juurde pääseda käesoleva privaatsusavalduse kohaselt ja järgmiste rahvusvaheliste privaatsusprogrammide alusel.


  EL-I JA USA ANDMEKAITSERAAMISTIK PRIVACY SHIELD

  HP järgib ELi-USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield, mille on kehtestanud USA kaubandusministeerium ning mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikidest isikuandmete kogumist, kasutamist ja säilitamist. HP on kinnitanud, et järgib raamistiku Privacy Shield põhimõtteid, mis puudutavad teavitamist, valikut, vastutust edastamise eest, turvet, andmete terviklikkust ja eesmärgi piirangut, juurdepääsu ja hüvitusmeetmeid, nõustamist ja vastutust. Kui selle privaatsuspoliitika ja raamistiku Privacy Shield põhimõtete vahel esineb vastuolusid, kehtivad raamistiku Privacy Shield põhimõtted. Lisateavet programmi Privacy Shield kohta ja meie tõenduslehe leiate saidilt www.privacyshield.govmitte-HP veebisait.


  ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtete kohaselt kohustub HP lahendama kaebusi teie privaatsuse ja meiepoolse teie isikuandmete kogumise või kasutamise kohta. Euroopa Liidu isikud, kellel on küsimusi või kaebusi selle privaatsuspoliitika kohta, peaksid võtma kõigepealt ühendust kontoriga HP PRIVACY OFFICE


  HP on lisaks võtnud kohustuse edastada lahendamata privaatsuse teemalised kaebused ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtete alusel asutusele BBB EU PRIVACY SHIELD, mis on alternatiivne mittetulundusühingust vaidluste lahendaja asukohaga Ameerika Ühendriikides ning allub organisatsioonile Council of Better Business Bureaus. Kui teie kaebusele õigeaegselt ei reageerita või kui teie kaebust rahuldavalt ei käsitleta, siis minge aadressile www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/mitte-HP veebisait lisateabe saamiseks ja kaebuse esitamiseks.


  Kui teie kaebust eelmainitud kanalite kaudu ei lahendata, võib teil piiratud tingimustel olla võimalus algatada siduv vahekohtumenetlus paneeli Privacy Shield Panel ees.


  HP allub USA Federal Trade Commissioni või muude USA volitatud täitevasutuste uurimis- ja jõustamisvolitustele.

  *Konkreetsed USA-s asuvad HP ettevõtted, mis ELi-USA andmekaitseraamistikus osalevad, on muu hulgas järgmised: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Privacy BBB OnLinemitte-HP veebisait


  SIDUV KONTSERNISISENE EESKIRI

  HP siduv kontsernisisene eeskiri (Binding Corporate Rules, BRC) tagab, et Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) edastatud isikuandmed on nende töötlemisel HP rahvusvaheliste üksuste poolt piisavalt kaitstud. HP edastab EList pärit isikuandmeid vastavalt järgmisele kinnitatud BRC-le.

  • HP vastutava töötleja BCR (BCR-C) – heaks kiidetud enamiku andmekaitse reguleerijate poolt EMPs ja Šveitsis, kehtiv alates 2011. HP BCR-C hõlmab olemasolevate ja tulevaste HP tarbijaklientide, HP töötajate ja töökohtadele kandideerijate isikuandmete edastamist. Lisateavet meie BCR-C kohta leiate siit (Inglise keeles).
  • HP töötleja BCR (BCR-P) – heaks kiidetud enamiku andmekaitse reguleerijate poolt EMPs ja Šveitsis, kehtiv alates 2018. HP BCR-P on kättesaadav HP ettevõttest klientidele, et lihtsustada nende isikuandmete EMPst edastamist. Lisateavet meie BCR-P kohta leiate siit (Inglise keeles).

  APECI PIIRIÜLESED PRIVAATSUSREEGLID

  Käesolevas avalduses kirjeldatud HP privaatsust puudutav tegevuspraktika vastab APECi piiriülestele privaatsusreeglitele süsteemile (CBPR), sealhulgas läbipaistvust, usaldusväärsust ja kogutavaid isikuandmeid puudutavate reeglite osas. Piiriüleste privaatsusreeglite sertifikaat ei hõlma infot, mida võidakse koguda kolmanda osapoole platvormidelt allalaaditava tarkvara kaudu.

  Kui teil on küsimusi privaatsuse või andmekasutuse kohta seoses HP APECi sertifikaadiga, millele meie pole suutnud rahuldavalt vastata, võtke ühendust organisatsiooniga TRUSTArc (Tasuta).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Kuidas andmeid kasutame

   

  Kogume ja kasutame isikuandmeid, et hallata andmeid seoses teie HPga suhtlusega ja et teid HP teenuste kasutamisel paremini teenindada, milleks me isikupärastame ja parendame teie kogemusi. Näited selle kohta, kuidas teie andmeid kasutada võime, on muu hulgas järgmised:


  KLIENDIKOGEMUS

  Teile sujuva kliendikogemuse pakkumine, säilitades täpseid kontakt- ja registreerimisandmeid, pakkudes põhjalikku kliendituge, tooteid, teenuseid ja funktsioone, mis võivad teid huvitada ja võimaldada teil võistlustel ja uuringutes osalemist. Kasutame teie andmeid ka isikupärase kogemuse pakkumiseks, teie HP teenuste ja suhtluse isikupärastamiseks ja soovituste koostamiseks teie HP teenuste kasutuse põhjal.


  TEHINGUTUGI

  Aitame teil teha meie toodete ja teenustega tehinguid ja tellimusi, hallates teie kontot, töödeldes makseid, korraldades saadetisi ja kohaletoimetamisi ning hõlbustades remonti ja tagastusi.


  TOOTETUGI JA TÄIUSTAMINE

  Täiustame oma toodete, lahenduste, teenuste ja kasutajatoe tulemuslikkust ja toimimist, sh garantiituge ja õigeaegseid püsivara ning tarkvara värskendusi ja märguandeid, et tagada seadme või teenuse jätkuv toimimine. Lähemat teavet leiab jaotisest , mis käsitleb teie HP teenuste kasutamisega seoses automaatselt kogutavat teavet.


  ANDMINISTRATIIVSIDE

  Teiega HP teenuste teemal suhtlemine. Näited haldusteemalisest suhtlusest võivad hõlmata vastuseid teie päringutele või taotlustele, teenuste osutamise või garantiiga seotud suhtlust, ohutuse huvides tagasivõtmise teateid või ettevõtte uudiseid seoses ühinemiste, ülevõtmiste või loovutamistega.


  TURVE

  Meie veebisaitide, toodete, funktsioonide ja teenuste terviklikkuse ja turbe tagamine ning ohtude, pettuse või muu teie andmeid ohustava kuritegeliku või pahatahtliku tegevuse vältimine ja tuvastamine. Kui meiega suhtlete, rakendame mõistlikke meetmeid teie isiku tuvastamiseks, nt küsime parooli ja kasutajatunnust enne juurdepääsu andmist teie isikuandmetele. Võime kasutada ka täiendavaid turbemeetmeid, näiteks CCTV-d, oma füüsiliste asukohtade kaitsmiseks.


  ÄRITOIMINGUD

  Tavapärase äritegevusega tegelemine, muu hulgas värbamine, teie isiku kontrollimine, krediidiotsuste tegemine, kui taotlete krediiti, ärialane uurimistöö ja analüüs, ettevõtte aruandlus ja juhtimine, personali koolitamine ja kvaliteedi tagamise eesmärgid (mis võib hõlmata meie klienditoe telefonikõnede jälgimist või salvestamist) ning teavitamine.


  UURINGUD JA UUENDUSED

  Uute toodete, funktsioonide ja teenuste väljatöötamine, kasutades uurimis- ning arendustööriistu ja hõlmates andmeanalüüsi tegevusi.  REKLAAM

  Isiklike kampaaniapakkumiste edastamine (teie privaatsuseelistuste) kohaselt ja muudel valitud partnerite veebisaitidel (nt võite näha partneri veebisaidil hiljuti HP veebisaidil vaadatud toote reklaami). Võime jagada mõningaid teie andmeid ka turundusteenuse osutajate ja digitaalturunduse võrkudega, et näidata reklaame, mis võivad teile huvi pakkuda. Lisateabe saamiseks lugege jaotist Kuidas HP automaatseid andmekogumistööriistu kasutab.


  SEADUSE JÄRGIMINE

  Kehtivate seaduste, määruste, kohtumääruste, valitsuse ja täitevasutuste nõuete järgimine meie teenuste ja toodete nõuetekohaseks toimimiseks ning meie, meie kasutajate ja klientide kaitsmiseks ning kliendivaidluste lahendamiseks.


  Vt meie andmekogumise ja -kasutuse tabelist lühijuhendit selle kohta, kuidas kogutavaid andmeid kasutame.

 •  

  Milliseid andmeid kogume

   

  Isikuandmed on igasugused andmed, mis viitavad teie isikule või mille alusel on teie isikut võimalik otseselt või kaudselt tuvastada. Võime koguda teie isikuandmeid HP teenuste kasutamise kaudu või vestlustest või kirjavahetusest HP esindajatega.


  Isikuandmed, mida teilt kogume, olenevad meievahelise suhtluse iseloomust või kasutatavatest HP teenustest, kuid need võivad hõlmata järgmist:


  TEAVE, MIDA OTSESELT EDASTATE

  • Kontaktandmed – võime koguda isiklikke ja/või ettevõtte kontaktandmeid, muu hulgas teie eesnimi, perekonnanimi, postiaadress, telefoninumber, faksi number, meiliaadress ja muud sarnased kontaktandmed.
  • Makseandmed – kogume andmeid, mis on vajalikud maksete töötlemiseks ja pettuste vältimiseks, muu hulgas krediit-/deebetkaartide numbrid, turvakoodi numbrid ja muu seonduv arveldusteave.
  • Kontoandmed – kogume teavet nagu HP teenuste ostmise või nende kasutajaks registreerumise viis, teie tehingute, arvelduste ja kasutajatoe ajalugu, kasutatavad HP teenused ja kõik muu loodava kontoga seonduv.
  • Asukohaandmed – võime koguda geograafilise asukoha andmeid, kui aktiveerite asukohapõhised teenused või kui otsustate toote registreerimise ajal asukohaga seotud teavet anda.
  • Turbeõiguste andmed – kogume kasutajate ID-sid, paroole, paroolivihjeid ja muid sarnaseid turbeandmeid, mis on vajalikud HP kontode autentimiseks ja neile juurdepääsemiseks.
  • Demograafilised andmed – kogume või hangime kolmandatelt isikutelt teatavaid demograafilisi andmeid, muu hulgas näiteks andmeid riiki, soo, vanuse, eelistatud keele ja üldiste huvide kohta.
  • Eelistused – kogume andmeid teie eelistuste ja huvide kohta, mis on seotud meie toodete, teenuste (siis, kui meile neist räägite või kui tuletame need andmete põhjal, mis meil teie kohta on) ja selle kohta, kuidas soovite meilt teavet saada.
  • Suhtlusmeedia andmed – võime pakkuda suhtlusmeedia funktsioone, mis võimaldavad teil jagada teavet teie suhtlusvõrkudega ja suhelda meiega mitmesugustel suhtlusmeedia saitidel. Kui neid funktsioone kasutate, võidakse selle põhjal koguda või jagada teie kohta andmeid, olenevalt funktsioonist. Soovitame teil vaadata üle privaatsuspoliitikad ja sätted suhtlusmeedia saitidel, mida kasutate, et mõistaksite kindlasti, milliseid andmeid võidakse nendel saitidel koguda, kasutada ja jagada.
  • Muu kordumatu tuvastav teave – näited muu kordumatu teabe kohta, mida võime teilt koguda, on muu hulgas toodete seerianumbrid, teave, mida annate isikliku suhtluse, veebi, telefoni või meili kaudu meie teeninduskeskustele, kasutajatoele või muudele klienditoe kanalitele, teie vastused kliendiküsitlustele või võistlustele või lisateave, mida olete meile andnud HP teenuste osutamise hõlbustamiseks ja teie päringutele vastamiseks. Kui taotlete kiirkrediiti, siis võime küsida teilt täiendavaid isikuandmeid, nt töötasu, isikukoodi, panga-/arvelduskonto andmeid ja muid andmeid (nt krediidiinfo asutustelt) autentimiseks ja krediidivõime kontrollimiseks.

  Teave, mida kogutakse automaatselt HP teenuste kasutamise kohta

  • Toote kasutuse andmed – kogume andmeid toote kasutuse kohta, nt prinditud lehed, printimisrežiim, kasutatav kandja, tindi või tooneri kaubamärk, prinditud failitüüp (PDF, JPG jne), printimiseks kasutatud rakendus (Word, Excel, Adobe Photoshop jne), failisuurus, ajatempel ja muude printimistarvikute kasutus ning olek. Me ei skanni ega kogu ühegi faili sisu või teavet, mida mõnes rakenduses kuvada võidakse.
  • Seadme andmed – kogume teie arvuti, printeri ja/või seadme kohta andmeid nagu operatsioonisüsteem, mälu hulk, piirkond, keel, ajavöönd, mudeli number, esmakordse käivitamise kuupäev, seadme vanus, seadme valmistamise kuupäev, brauseri versioon, arvuti tootja, ühendusport, garantii olek, kordumatud seadme ainuidentifikaatorid, reklaami identifikaatorid ja täiendavad tehnilised andmed, mis on toodete lõikes erinevad.
  • Rakenduse andmed – kogume HP rakendustega seotud andmeid nagu asukoht, keel, tarkvaraversioonid, andmete jagamise valikud ja värskendamise andmed. Kui kasutame kolmandate isikute tehnoloogiat, siis võidakse andmeid kolmanda isiku ja HP vahel jagada ning taotlemise tasandil teavitatakse teid sellest.
  • Jõudlusandmed – kogume andmeid individuaalsete seadmete riistvarakomponentide, püsivara, tarkvara ja rakenduste kohta. Näiteks kogume teavet mälu ja protsessori jõudluse, keskkonnatingimuste, süsteemirikete, printimise, funktsioonide ja selliste hoiatuste nagu "tint otsakorral", fotokaartide, faksi, skaneerija, manusveebiserveri kasutamise ja seadmeti erinevate tehniliste andmete kohta.
  • Veebisaidi sirvimisandmed – kogume andmeid HP veebisaitide külastuste ja teie tegevuste kohta nendel saitidel, rakenduste või veebisaitide kohta, mida pakub meie nimel mõni muu ettevõte, sh sisu (ja reklaamid), mida vaatate ja millega toiminguid teete, veebisaidi aadress, millelt saabusite, ja muud klõpsuvooga seotud tegevused (nt lehed, mida vaatate, lingid, mida klõpsate või millised kaubad olete ostukorvi lisanud). Osa sellest teabest kogutakse meie automaatsete andmekogumistööriistade abil, mille hulka kuuluvad küpsised, veebimajakad ja manustatud veebilingid. Lisateabe saamiseks lugege jaotist Kuidas HP automaatseid andmekogumistööriistu kasutab.
  • Anonüümsed või koondandmed – võime koguda anonüümseid vastuseid küsitlustele või anonüümseid ja koondandmeid meie HP teenuste kasutamise kohta. Töö käigus võime kasutada teie andmete puhul ka tuvastuse eemaldamise või pseudonüümide rakendamise protsessi, et muuta teie tuvastamine nende andmete kasutamisel olemasoleva tehnoloogiaga mõistlikult ebatõenäoliseks.

  MUUDEST ALLIKATEST SAADUD ANDMED

  Kogume andmeid järgmistelt kolmandatelt isikutelt:

  • Andmevahendajad, sotsiaalmeediavõrgustikud ja reklaamivõrgustikud – selliselt kaubanduslikult kättesaadavad andmed nagu nimi, aadress, e-posti aadress, eelistused, huvid ja teatavad demograafilised andmed. Näiteks võidakse isikuandmeid koguda, kui sisenete meie rakendustesse suhtlusmeedia sisselogimisandmetega (nt logite meie rakendustesse sisse Facebooki või muu suhtlusmeedia sisselogimisandmetega). Peamised andmed, mida saame, võivad oleneda teie suhtlusvõrgu konto privaatsuse sätetest.
  • HP partnerid – kui ostate HP partnerilt HP teenuseid, võime teie ostu kohta sellelt partnerilt teatud andmeid saada.
  • Pettuste ennetamise või krediidiinfoasutused – pettuste ennetamiseks ja krediidihinnangute koostamiseks kogutavad andmed.
  • HP ettevõtetest kliendid – teatud HP teenuste osutamiseks ettevõtte tasandil võib teie ettevõtte vastav üksus (nt teie IT-osakonna töötaja) HP-le teie ettevõtte kontaktandmeid edastada.
  • Analüütika pakkujad – saame mitteisiklikke andmeid, nt koondandmeid või mittetuvastavaid demograafilisi/profiiliandmeid ka muudest allikatest, nt ettevõtete andmeid, analüüsi ja tarkvara teenusena pakkuvatest ettevõtetest.

  Teatud HP teenuste osutamiseks ettevõtte tasandil võib teie ettevõtte vastav üksus (nt teie IT-osakonna töötaja) HP-le teie ettevõtte kontaktandmeid edastada. Kui vaja, võime oma korruptsioonivastase järelevalve programmi raames kasutada teie või teie tööandja antud andmeid koos avalike ja muude veebipõhiste ning ühenduseta allikate andmetega ärikontaktide tausta kontrollimiseks.


  Saame mitteisiklikke andmeid, nt koondandmeid või mittetuvastavaid demograafilisi/profiiliandmeid ka muudest allikatest, nt ettevõtete andmeid, analüüsi ja tarkvara teenusena pakkuvatest ettevõtetest.


  Andmete täpsuse tagamiseks ja suurepärase kliendikogemuse tagamiseks, pakkudes teile paremaid isikupärastatud teenuseid, sisu, turundust ja reklaame, võime eelmainitud erinevatest allikatest saadud andmeid ühendada või kombineerida. Näiteks võime võrrelda kommertsallikatest saadud geograafilisi andmeid meie automaatsete andmekogumistööriistadega kogutud IP-aadressiga teie üldise geograafilise piirkonna tuletamiseks. Teabe saab siduda ka ainuidentifikaatori (nt küpsise või kontonumbri) kaudu.

  Vajaduse korral hangime teavet ärikontaktide tausta kontrollimiseks osana meie korruptsioonivastase võitluse kavast ja vastavalt meie seadusest tulenevatele kohustustele.

  KUI OTSUSTATE ANDMEID MITTE ESITADA

  Te ei pea meie küsitud isikuandmeid jagama, kuid kui otsustate neid mitte jagada, siis mõnikord ei saa me pakkuda teile HP teenuseid, teatud erifunktsioone või reageerida tulemuslikult teie päringutele.

 •  

  Laste privaatsus

   

  HP ei kogu lastelt teadlikult andmeid, nagu kohalik seadus ette näeb, ega suuna oma veebisaite või mobiilirakendusi lastele.

 •  

  Kuidas tagame teie andmete turvalisuse

   

  Rakendame lubamatu juurdepääsu või avaldamise vältimiseks ning teie andmete sobiliku kasutamise tagamiseks mõistlikke ja sobilikke füüsilisi, tehnilisi ja haldusprotseduure meie kogutava ja töödeldava teabe kaitsmiseks. HP hoiab andmeid seadusega nõutaval ja lubatud viisil ja seni, kuni andmetel on olemas seaduslik äriline eesmärk.


  Tundlike andmete (nt finantsandmete) kogumisel, edastamisel või säilitamisel kasutame mitmesuguseid täiendavaid turbetehnoloogiaid ja -protseduure, et aidata kaitsta teie isikuandmeid lubamatu juurdepääsu, kasutamise või avaldamise eest. Väga konfidentsiaalse teabe (nt krediitkaardi numbri või parooli) edastamisel Interneti kaudu kaitseme seda krüptimise teel, kasutades näiteks uuemaid transpordikihi turvalisuse (TLS) protokolli versioone.


  Reaalajas maksete töötlemise raames tellime ka pettuste haldamise teenuseid. See teenus annab meile täiendava turbetaseme kaitseks krediitkaardipettuste eest ja teie finantsandmete kaitsmiseks vastavalt tootmisharus kehtivatele standarditele.


  Säilitame dokumentatsiooni vastavalt seadusele ja meie dokumentatsiooni säilitamise poliitikale. Selle poliitika raames kustutatakse või hävitatakse kogu mitteäriline dokumentatsioon tavaliselt ühe või kahe aasta jooksul alates asutamiskuupäevast. Kui võtta arvesse HP ettevõtlusdokumentatsiooni, erinevad säilitustähtajad sõltuvalt dokumentatsiooni tüübist.


  Töö, hüvituste, soodustuste ja palgaga seotud dokumentatsiooni säilitatakse nende aktiivsena olemise ajal ning seejärel lisaks kuni 10 aastat. Äridokumentatsiooni, sealhulgas kliendi ja müüja tehingutega seotud dokumentatsiooni säilitatakse nende aktiivsena olemise ajal ning seejärel lisaks kuni 15 aastat.


  Pärast säilitamisperioodi aegumist kustutatakse elektrooniline dokumentatsioon jäädavalt kindlustamaks, et seda ei saa taastada ja füüsiline dokumentatsioon hävitatakse nii, et seda ei saa reprodutseerida (nt narmastamine).

 •  

  Kuidas andmeid jagame

   

  Me jagame teie isikuandmeid üksnes vastavalt järgnevalt kirjeldatule ja, kui see on asjakohane, üksnes kooskõlas vastavate kehtivate lepinguliste kohustustega.


  Jagamine HP ettevõtetega


  Võime edastada teie isikuandmeid teistele HP üksustele Ameerika Ühendriikides ja üle maailma selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel. Veendumaks, et teie isikuandmed on kaitstud, ja APECi piiriülestes privaatsusreeglites, siduvas kontsernisiseses eeskirjas ning programmides Privacy Shield osalemise raames on HP üksused meie privaatsusnõuete järgimisega lepinguliselt seotud. Lisaks räägitakse HP töötajatele meie privaatsuspõhimõtetest meie kohustusliku ärialase käitumise koolituse raames igal aastal.


  Kui eespool mainitud rahvusvahelised privaatsusprogrammid ei kohaldu, siis toote või teenuse registreerimisel HP privaatsusavaldusega nõustumisel annate konto loomisel või meile muul viisil andmete esitamisel nõusoleku sellele, et edastame teie isikuandmeid kogu HP rahvusvahelises üksuste võrgustikus.


  ANDMETE JAGAMINE TEENUSEOSUTAJATE JA PARTNERITEGA


  Kasutame teenuseosutajaid või partnereid, kes haldavad või toetavad meie nimel teatud äritegevuse aspekte. Need teenuseosutajad või partnerid võivad asuda Ameerika Ühendriikides või muudes asukohtades üle maailma ja võivad osutada teenuseid nagu krediitkaartide töötlemine ja pettuste haldamise teenused, klienditugi, tellimuste täitmine, toodete kohaletoimetamine, sisu isikupärastamine, reklaami- ja turundustegevused (sh digitaalne ja isikupärastatud reklaam), IT-teenused, meiliteenuse osutajad, andmemajutus, reaalajas kasutajatugi, võlgade sissenõudmine ja HP veebisaitide haldamine või toetamine. Meie teenuseosutajad ja partnerid peavad lepingu kohaselt kaitsma kõiki isikuandmeid, mida nad meilt saavad, ja neil on keelatud kasutada isikuandmeid muuks otstarbeks peale teenuste osutamise HP juhiste kohaselt. Võtame meetmeid, et tagada teie isikuandmete edastamisel nende piisav kaitse vastavalt kohtivatele seadustele, näiteks oleme sõlminud teenuseosutajate või partneritega ELi lepingu tüüptingimused, toetume nende programmi Privacy Shield sertifikaadile, muudele heakskiidetud eetikakoodeksitele või sertifitseerimismehhanismidele või teenuseosutajate siduvatele ja täitmisele pööratavatele kohustustele. Kui soovite saada rohkem teavet vastavate kaitseabinõude kohta, võtke ühendust kontoriga HP Privacy Office.


  MUUDE ANDMETE JAGAMINE REKLAAMIJATEGA


  Me võime teie andmeid edastada ka reklaamipartneritele (muu hulgas reklaamivõrgustikele, reklaami edastavatele ettevõtjatele ja muudele nende kasutatavatele teenuseosutajatele), et nad tunneksid teie seadmed ära ja pakuksid teile teie huvidel põhinevat sisu ja reklaami. Andmed võivad hõlmata teie nime, postiaadressi, meiliaadressi, seadme ID-d või muud identifikaatorit krüptitud kujul. Teenuseosutajad võivad töödelda andmeid tükeldatud või umbisikulisel kujul. Teenuseosutajad võivad teilt täiendavat teavet koguda, näiteks IP aadress ja teie brauseri või operatsioonisüsteemi andmed, ning võivad teie kohta käivat teavet kombineerida teabega, mis pärineb andmeid jagavatest ühistustest, milles me osaleme.


  JAGAMINE MUUDE KOLMANDATE ISIKUTEGA


  Võime jagada teie isikuandmeid ka: i) krediidikontrolli ja pettuste vältimise agentuuridega; ii) inkassofirmadega (meile võlgnemise korral); iii) kindlustusandjatega, kui olete ostnud meie kaudu kindlustuspoliisi (nt hoolduskomplektid); Kui otsustate edastada isikuandmeid muudele ettevõtetele, käsitletakse neid isikuandmeid nende ettevõtete privaatsuspoliitika kohaselt, mis võib HP põhimõtetest ja praktikatest erineda


  ETTEVÕTETE ÄRITEHINGUD


  Võib tekkida olukordi, kus strateegilistel või muudel ärilistel põhjustel otsustab HP ettevõtteid müüa, osta, ühendada või muul viisil ettevõtteid ümber korraldada. Selliste tehingute korral võime avaldada või edastada teie isikuandmeid võimalikele või tegelikele ostjatele või saada müüjatelt isikuandmeid. Sellist tüüpi tehingute puhul püüame teie isikuandmeid sobival viisil kaitsta.


  SEADUSE JÄRGIMINE


  Võime jagada teie isikuandmeid siis, kui meil on heas usus kohustus: i) reageerida õiguskaitseasutuste, reguleerivate asutuste, kohtute ja muude riigiasutuste õiguspärastele teabenõuetele, sh riiklike turbe- või muude õiguskaitsenõuete täitmiseks; ii) järgida mis tahes seadust, määrust, kohtukutset või kohtumäärust; iii) uurida ja aidata vältida turbeohte, pettust või muud kuritegelikku või pahatahtlikku tegevust; iv) jõustada/kaitsta HP või selle allüksuste õigusi ja vara; või v) kaitsta HP, meie töötajate ja muude osapoolte õigusi või isiklikku ohutust HP vara kasutamisel, kui see on lubatud ja kooskõlas kehtivate seaduste nõuetega.


  Vt meie andmekogumise ja -kasutuse tabelist täpsemaid andmeid selle kohta, kuidas teie andmeid jagame.

 •  

  Kuidas me automaatseid andmekogumistööriistu kasutame?

   

  Kasutame ja võime lubada teatud muudel ettevõtetel kasutada meie HP teenustes küpsiseid, veebilehtede teekonna hõlvamist, piksleid, veebimajakaid, veebikogumisvorme ja muid sarnaseid tehnoloogiaid (ühiselt „automaatsed andmekogumistööriistad”). Teeme seda selleks, et mõista, kuidas HP teenuseid kasutate; parandada teie kasutajakogemust ning lubada isikupärastatud funktsioone ja sisu; optimeerida meie reklaame ja turundust; ning võimaldada muust osapoolest reklaamiettevõtetel aidata meil Interneti kaudu teie huvidel põhinevaid reklaame edastada.


  Lisateavet automaatsete andmekogumistööriistade kohta leiate lehelt: www.allaboutcookies.org.


  MUUD AUTOMAATSED ANDMEKOGUMISTÖÖRIISTAD


  Ükskõik millise HP veebisaidi külastamisel võib see teie brauseris salvestada või otsida teavet; enamasti tehakse seda küpsiste kujul. Küpsised on tekstifailid, mis sisaldavad väikeses koguses teavet. Teave võib olla seotud teie, eelistuste või seadmega ning see aitab peamiselt tagada, et sait töötaks ootuspärasel moel. Teave ei võimalda tavaliselt teid otseselt tuvastada, ent aitab luua veebis paremini isikupärastatud kasutuskogemuse.


  HP kasutab automaatseid andmekogumistööriistu järgmistel põhjustel.

  • Rangelt vajalikud tööriistad. Need on veebisaidi töö jaoks vajalikud, mistõttu ei saa neid välja lülitada. Ilma nendeta ei ole võimalik teie soovitavat veebisaiti või teenust tagada, kuna me ei saa lubada teie kasutatava seadme tüübil põhinevat sisu.

  • Jõudluse ja analüütika tööriistad, Nende tööriistadega kogutakse koondatud, anonüümseid, statistilist laadi andmeid, mis võimaldavad HP-l mõõta, optimeerida ja parendada oma veebisaitide sisu, kvaliteeti ja jõudlust.

   Kasutame oma ja/või muu osapoole automaatseid andmekogumistööriistu vaatamiseks, kuidas meie veebisaite ja teenuseid kasutate, et nende jõudlust parandada ja arendada neid meie klientide ning külaliste eelistuste kohaselt. Näiteks võib automaatseid andmekogumistööriistu kasutada: erinevate kujunduste proovimiseks ja tagamiseks, et säilitaksime veebisaitide lõikes ühtlase välimuse ja mulje; jälgimiseks ja trendianalüüsiks, kuidas kasutajad meie veebisaitide ja teabega suhtlevad; vigade jälgimiseks ja meie sooduskampaaniate tulemuslikkuse mõõtmiseks. Kasutame Adobe Analyticsit ja Google Analyticsit, mida käitab Google Inc., näiteks veebisaidi kasutuse ja tegevuse jälgimiseks.

   Kogutud andmed võetakse üldjuhul kokku, et näidata trende ja kasutusmustreid ärianalüüsiks, saidi/platvormi täiustamiseks ja jõudluse mõõtmiseks. Meie automaatseid andmekogumistööriistu või saadud analüüsi võidakse jagada ka meie äripartneritega. Kogutakse sellist teavet nagu meie veebisaitide külastajate arv, sisse logivate klientide arv, millal nad külastasid, kui kaua ja millistes meie veebisaitide ja teenuste piirkondades, kuid üldjuhul ei kasutata seda teie isiklikuks tuvastamiseks. Võime saada sarnaseid andmeid ka oma partnerveebisaitide külastajate kohta.

  • Isikupärastamise tööriistad. Need võimaldavad meil pidada meeles valikuid, mida meie veebisaitidel teete (nt eelistatud keel või piirkond, kus asute) ning pakkuda paremaid, isikupärasemaid funktsioone. Neid saab kasutada ka teksti suuruse, fontide ja muude kohandatavate veebilehe osade muudatuste meelespidamiseks. Neid saab kasutada ka teie soovitud teenuste osutamiseks, nt video vaatamiseks või blogi kommenteerimiseks. Kogutud teave võidakse anonüümseks muuta ja need ei jälgi teie sirvimisajalugu teistel veebisaitidel.

   Samuti kasutame automaatseid andmekogumistööriistu, et muuta meie veebisaitide toimimist või välimust teie kogemuse isikupärastamiseks teabe põhjal, mida saame teie käitumisest meie veebisaitidel, või teabe põhjal, mis on meil olemas, kuna olete näiteks registreeritud klient. Neid võidakse kasutada meilt saadavate teenuste või meie veebisaitidel järgmiste seansside sisu, välimuse ja mulje kohandamiseks. Näiteks kui isikupärastate veebilehti või registreerute toodete või teenuste kasutajaks, aitavad automaatsed andmekogumistööriistad meie veebilehe serveril konkreetselt teie andmeid meelde tuletada. Järgmisel korral, kui meie veebisaite külastate, on võimalik varem antud teavet kasutada, et saaksite kasutada hõlpsasti varem valitud veebisaidi funktsioone. Kui kasutate regulaarselt mitut seadet või arvutit, võime automaatsed andmekogumistööriistad siduda, et saaksite ka siis isikupärase veebikogemuse. Samuti võime nähtavat teavet isikupärastada selle põhjal, mida juba teie kohta teame, et teil kuluks asjade otsimiseks vähem aega. Automaatseid andmekogumistööriistu kasutades saab iga meie saidi külastaja oma kordumatu veebikogemuse.

  • Sihipärastamise tööriistad: Need seadistatakse HP ja kolmandate isikute (näiteks valitud jaemüügi- või reklaamipartnerid) poolt ja neid kasutatakse profiili koostamiseks teie jaoks olulise ja kasuliku sihipärastatud reklaami edastamiseks nii HP veebisaitidel kui mujal. Need võivad kajastada umbisikulisi demograafilisi või muid andmeid, mis on seotud teie poolt meile vabatahtlikult esitatud andmetega (näiteks teie e-posti aadress).

   Need võimaldavad ühtlasi meil koguda HP saidi ja teie külastatud lehe ja teie HP saidil toimunud tegevustega seotud andmeid. Näiteks kui külastasite mõnda meie tooteid käsitlevat lehte, siis küpsiste kasutamise kaudu võime teile partnerite lehtedel suunata täiendavaid pakkumisi ja kampaaniaid teatava perioodi jooksul.

   Leiate lisateavet mõningate meie huvidepõhise reklaami partnerite kohta järgmistelt veebisaitidel:.

   Pange tähele, et see ei ole täielik nimekiri ja võime seda aeg-ajalt muuta.

   Kui olete registreeritud kasutaja, siis pole meie veebisaitidelt kogutud andmed anonüümsed ja võime kasutada neid andmeid koos muude andmetega, mida teie kohta teame või järeldame, sh teie eelistused sisu, teenuste, reklaami ja pakkumiste kohandamisel.

  Automaatsed andmekogumistööriistad, mis on rangelt vajalikud või mida kasutatakse jõudluseks ja analüütikaks või isikupärastamiseks aeguvad 364 päeva möödumisel. Sihipärastamiseks kasutatavad automaatsed andmekogumistööriistad aeguvad 90 päeva möödumisel teie viimasest külastusest.


  Kui jagate teavet, kasutades HP veebisaitidel olevat sotsiaalmeedia jagamise nuppu, siis sotsiaalmeedia võrgustik registreerib selle. See teave võib olla seotud suunamis- või reklaamitegevustega. See, milliseid tööriistu need muud osapooled kasutavad ja kuidas nad nende tekitatud andmeid kasutavad, on reguleeritud nende ettevõtete privaatsuspoliitikates.

  MUUD AUTOMAATSED ANDMEKOGUMISTÖÖRIISTAD

  Me võime kasutada selliseid automaatseid andmekogumistööriistu nagu veebimajakad, mis on tavaliselt läbipaistva graafilise pildi kujul (üldjuhul 1 piksel x 1 piksel), et koguda teavet teie suhtlemise kohta e-posti või muude kanalite kaudu. Veebimajaka saab manustada HP tellimuse või turustamisega seotud teavitustesse, et kontrollida, kas te olete meie sõnumeid avanud ja nende põhjal tegutsenud ja kas meie postitustööriistad toimivad korralikult.

 •  

  Teie privaatsuseelistuste valimine

   

  Võite teha või muuta oma otsuseid seoses automaatsete andmekogumistööriistadega, samuti tellitud või üldiste teavitustega andmekogumispunktis või valides muud meetodid, mida on kirjeldatud järgmistes jaotistes. Need valikud ei kehti teavituste puhul peamiselt tellimuse täitmise, lepingute, kasutajatoe, toote ohutust puudutavate hoiatuste, draiveriuuenduste või muude haldus- ning tehinguteadete kohta, kus teadete põhieesmärk ei ole reklaam.


  TURUNDUSE JA TELLIMISEGA SEOTUD SUHTLUS


  HP turundusega seotud suhtlemises esitatakse teavet toodete, teenuste ja/või klienditoe kohta ning teil on võimalik valida, kuidas teile selliseid teavitusi saadetakse – posti, e-posti, telefoni, faksi või mobiilside kaudu. Turundusega seotud suhtlus võib hõlmata uute toodete või teenuste teavet, eripakkumisi, isikupärastatud sisu, sihipärast reklaami või kutseid osalema turu-uuringutes või järelevalvehindamistes. Tellitud teadete hulka kuuluvad meiliga saadetavad uudiskirjad, tarkvaravärskendused jne, mille saamiseks võite sõnaselgelt soovi avaldada või mida olete nõustunud saama.


  Võite nende üldiste teadete saamisest loobuda, kasutades ühte järgmistest meetoditest.


  • Valige meilist link „Loobu” või „Tühista tellimus” või järgige juhiseid, mis on olemas igas tellitud meiliteavituses.
  • Mobiilsetele seadmetele edastatavatest sõnumitest loobumiseks vastake sõnumile sõnaga „STOP” või „END.”
  • Pöörduge kontori HP Privacy Office kaudu meie andmekaitseametniku poole. Esitage oma nimi, kontaktandmed ja konkreetsed asjakohased andmed HP tellimuste või turunduse kohta, mida te enam saada ei soovi.
  HP REKLAAMID JA PAKKUMISED MUUDEL VEEBISAITIDEL

  HP teeb teenusepakkujatega lepingulist koostööd reklaamide paigutamiseks muudele osapooltele kuuluvatele veebisaitidele. Mõnikord toimub see isikuandmete jagamise teel, mida on kirjeldatud jaotises Muude osapoolte reklaamiküpsised ja suhtlusmeedia küpsised.


  Lisaks kasutame ja Võimaldame reklaami-ja muude kolmandate isikute kasutada küpsiseid ja muid automatiseeritud andmekogumise vahendeid, et teha kindlaks, kuidas te suhtlete meie veebisaitide, kommunikatsioonide ja teenustega ning valitud partnerite veebisaitidega ning tuvastate oma huvid, Loo profiilid ja intressi segmentides, et pakkuda reklaami, mis on kõige olulisem ja kasulik teile. Lisateabe saamiseks lugege Kuidas HP kasutab automatiseeritud andmete kogumise vahendid.


  AUTOMAATSED ANDMEKOGUMISTÖÖRIISTAD – ELEKTROONILISED

  HP veebisaitide külastamisel on teil võimalik nõustuda küpsistega (või nende valikut kohandada), mida lubate meil teie brauserisse meie privaatsuseeliste keskuse Privacy Preference Centre kaudu paigaldada. Te saate neid sätteid alati küpsiste sätete kaudu muuta.

  Küpsiste sätted


  Kui te üldse küpsiseid ei soovi, siis järgige oma brauseri sätete juhiseid. Pange tähele, et kui keelate teatud küpsiste kategooriad, võidakse teil takistada juurdepääsu mõningatele meie saitide funktsioonidele või teatud sisu või funktsioonid ei pruugi olla kättesaadavad. Teatud brauserites on võimalik veebilehtidel navigeerida inkognito ehk privaatses režiimis. Brauseri seansi lõppemisel hävitatakse kõik seansi jooksul kogutud küpsised üldjuhul auomaatselt.


  Loobumiseks Google Analyticsi jälgimisest meie veebisaitidel minge lehele http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Kuid ka siis, kui loobute jõudluse ja analüütika jälgimisest ja sihipärastamisest, võite jätkuvalt meie partnerite kaudu näha mitteisikupärastatud HP reklaame. Näiteks võite külastada veebisaiti, millel võrreldakse personaalarvutite funktsioone Meie partnerid võivad teie huvidest lähtuvalt edastada teile HP toodete reklaame.


  Kui asute ELis ja soovite loobuda muude osapoolte küpsistest, mis on seotud huvidepõhise reklaamiga, minge lehele www.youronlinechoices.eu.


  Ameerika Ühendriikides ja Kanadas järgime huvidepõhise reklaamiga seoses Digital Advertising Alliance’i valdkonnastandardeid. Lisateabe saamiseks reklaamivalikute kohta, kui asute Ameerika Ühendriikides, klõpsake siin või Kanadas klõpsake siin. Ameerika Ühendriikides pakub ka algatus Network Advertising Initiative võimalusi mitmesugustest reklaamiküpsistest loobumiseks. Lisateavet leiate lehelt www.networkadvertising.org. Pange tähele, et loobumine ei tähenda seda, et te ei saa enam veebireklaame. See tähendab, et ettevõte või ettevõtted, kelle puhul loobusite, ei edasta enam teie veebieelistustel ja kasutusmustril põhinevaid reklaame.


  Mõnel uuemal veebibrauseril on funktsioonid „Ära jälgi“. Praegu puudub valdkonna standard taotlustele „Ära jälgi”, seega ei pruugi meie veebisaidid praegu nende brauserite taotlustele või päistele „Ära jälgi” reageerida.


  AUTOMAATSED ANDMEKOGUMISTÖÖRIISTAD – HP TEAVITUSED

  Te võite keelata sellised automaatsed andekogumistööriistad nagu veebimajakad meilisõnumites, mitte laadides alla saadud sõnumites olevaid pilte (see funktsioon erineb olenevalt teie arvutis kasutatavast meilitarkvarast). Kuid see ei pruugi alati keelata meilisõnumis olevaid automaatseid andmekogumistööriistu meilitarkvara konkreetsete võimaluste tõttu. Lisateavet leiate selle kohta meilitarkvara pakkuja või teenuse osutaja antud teabest.

 •  

  Teie õiguste rakendamine ja meiega ühenduse võtmine

   

  Teil on õigus nõuda meilt koopiat kõigist isikuandmetest, mida olete meile esitanud või mis meil teie kohta on, ning paluda selgitusi neide töötlemise kohta. Lisaks on teil õigus võtta tagasi igasugune varem antud nõusolek või nõuda oma isikuandmete parandamist, muutmist, piiramist, anonüümseks muutmist või kustutamist; ja saada isikuandmeid, mille olete meile esitanud oma nõusolekul või seoses lepinguga, struktureeritud, masinloetavas vormingus, ning paluda meil edastada need andmed teisele vastutavale andmetöötlejale.


  Teil on teatavatel juhtudel ka õigus esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, eelkõige siis, kui kasutame teie andmeid otseturunduseks või turundusprofiili loomiseks. Vaadake jaotist privaatsuseeliste valimise kohta, et saada juhiseid, kuidas teostada oma õigusi turundusega seoses.


  Teatavatel juhtudel võivad need õigused olla piiratud, näiteks kui teie taotluse rahuldamisel saaksid avalikuks teise isiku andmed või kui palute meil kustutada teavet, mida me seaduse kohaselt oleme kohustatud säilitama või mille säilitamiseks on meil mõjuv õigustatud huvi.


  Oma õiguste teostamiseks või kui teil on meie privaatsusavalduse, teie andmete kogumise ja kasutamise või kohalike privaatsusseaduste võimaliku rikkumise kohta küsimusi või muresid, võite võtta meiega ühendust meili teel HP isikuandmete kaitse ja andmekaitseametnikuga HP’s Chief Privacy and Data Protection Office või kirjutage meile järgmisel aadressil.


  EL
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  MEHHICO
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  ÜLEJÄÄNUD MAAILM
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Igasugust suhtlust käsitletakse konfidentsiaalsena. Kui oleme teie kirja kätte saanud, võtab meie esindaja teiega mõistliku aja jooksul ühendust, et teie küsimustele või muredele vastata. Soovime tagada teie murede õigeaegse ja sobiliku lahendamise.


  Kui me ei suuda teie probleemi lahendada, siis on teil õigus võtta ühendust isikuandmete kaitse järelevalveasutusega riigis, kus te elate või töötate või riigis, kus teie arvates andmekaitse-eeskirjade rikkumine aset leidis, või pöörduda kohtusse. Meie EL-i-USA andmekaitse programmis Privacy Shield, APEC CBPR osalemist või HP BCRide rakendamist puudutavate küsimuste, probleemide või kaebuste korral tutvuge jaotisega , mis käsitleb rahvusvahelist andmete edastust.

 •  

  Meie privaatsusavalduse muudatused

   

  Kui muudame oma privaatsusavaldust, siis sisestame siia muudetud avalduse koos muudetud versiooni kuupäevaga. Kui teeme oma privaatsusavalduses olulisi muudatusi, mis meie privaatsuspraktikaid oluliselt muudavad, võime teavitada teid ka muul viisil, saates teile näiteks enne muudatuste jõustumist meili või postitades ettevõtte veebisaidile ja/või suhtlusmeedia lehtedele teate. Käesolevat privaatsusavaldust uuendati vii 25 mati 2018. aasta mais. Põhimõtted jõustuvad 30 päeva pärast nende avaldamist, välja arvatud juhul, kui teile saadetakse HP privaatsusavaldus enne nimetatud kuupäeva, millisel juhul jõustub see privaatsusavaldus sellel varasemal kuupäeval.


  Avaldamise kuupäev: 25 mai 2018.

Seotud privaatsuse lingid: