Mitä HP:n sitovat tietosuojasäännöt (Binding Corporate Rules, BCR) ovat?

0

Binding Corporate Rules

HP:n sitovilla tietosuojasäännöillä tarkoitetaan yhtiön tietosuojaa koskevaa viitekehystä, jonka useimpien EU:n jäsenmaiden tietosuojaviranomaiset ovat hyväksyneet. Kyseinen viitekehys muodostuu sitovasta sopimuksesta, liiketoimintaprosesseista ja -käytännöistä, koulutuksista sekä suuntaviivoista. Edellä mainitun hyväksynnän ansiosta HP pystyy siirtämään kaikkien eurooppalaisten työntekijöidensä ja asiakkaidensa henkilötiedot ("HP Henkilötiedot") HP-konsernin muille kansainvälisesti toimiville yhtiöille EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


1

Lue kattava kuvaus HP:n englanninkielisestä BCR:stä napsauttamalla tätä.

3

HP on sitoutunut suojaamaan henkilötietoja ja vastaamaan henkilötiedoissa olevista virheistä tai niiden väärinkäytöstä. Tämä pyritään varmistamaan muun muassa HP:n sitovien tietosuojasääntöjen avulla. Jos haluat lisätietoja HP:n sitovista tietosuojasäännöistä tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä HP:n tietosuoja-asioista vastaavaan yksikköön napsauttamalla alla olevaa palautelinkkiä.


Tietosuojaa koskeva palautelomake

5

Aiheeseen liittyviä linkkejä: