Pelaamisen tuoteperhe

$$list_links_tagline$$

1. QHD-kuvien katseluun tarvitaan QHD-sisältöä.

2. Mukana vain valituissa tuotteissa.

3. Yhteensopiva Thunderbolt™ 3 -portilla varustettujen Windows®-tietokoneiden kanssa.

4. Ominaisuuksien saatavuus vaihtelee tuotteittain.

5. Edellyttää OMEN Accelerator -laitteen.

6. Vain tietyt mallit. Kellotaajuuden ja/tai jännitteen muuttamisella saattaa olla seuraavanlaisia vaikutuksia: (i) se voi heikentää järjestelmän, suorittimen ja muiden järjestelmän osien vakautta ja lyhentää käyttöikää; (ii) se voi aiheuttaa suorittimen ja järjestelmän muiden osien toimintahäiriön; (iii) se voi heikentää järjestelmän suorituskykyä; (iv) se voi lisätä lämpenemisestä tai muista syistä aiheutuvia vahinkoja ja; (v) se voi vaikuttaa järjestelmän tietojen eheyteen. HP ja Intel eivät ole testanneet eivätkä takaa suorittimen toimintakykyä muissa käyttöolosuhteissa kuin niissä, jotka mainitaan teknisissä tiedoissa. HP ja Intel eivät ole testanneet eivätkä takaa muiden järjestelmän osien toimintakykyä muissa kuin standardien mukaisissa käyttöolosuhteissa. HP ja Intel eivät vastaa siitä, että suoritin tai muut järjestelmän osat soveltuisivat johonkin tiettyyn tarkoitukseen, varsinkaan jos kellotaajuutta ja/tai jännitteitä on muutettu.

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden ainoat takuut on esitetty tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa takuuehdoissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. 

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel-logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside -logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi ja Xeon Inside ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

NVIDIA®, GeForce® ja NVIDIA®-logo ovat NVIDIA® Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.