HP 100 -mallin ADF-rullien vaihtosarja Tekniset tiedot

[1] Skannaus automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kautta