Αναβάθμιση των Windows 8

Σημαντικές πληροφορίες αναβάθμισης

Αλλαγή μίας λέξης σε μία πρόταση:

  • Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά των Windows 8 σε όλα τα PC.*
  • Η προσωπική εμπειρία με τα Windows 8 θα καθοριστεί από τις δυνατότητες του PC.
  • Η HP παρέχει οδηγίες αναβάθμισης και οι οδηγοί θα είναι διαθέσιμοι για τα περισσότερα συστήματα με Windows 7 που πουλήθηκαν μετά την 1η Οκτωβρίου 2011.
  • Αν θέλετε να επανέλθετε στο προηγούμενο λειτουργικό σύστημα μετά την αναβάθμιση, πρέπει να δημιουργήσετε μέσα ανάκτησης HP πριν την αναβάθμισή σας.
  • Να σημειωθεί πως αν αγοράσατε το σύστημά σας πριν την 1 Οκτωβρίου 2011, η HP δεν έχει ελέγξει αυτούς τους Η/Υ ή δεν έχει αναπτύξει οδηγίες αναβάθμισης για τα Windows 8 ή οδηγούς για αυτά τα συστήματα. Η αναβάθμιση αυτών των συστημάτων ενδέχεται να είναι δύσκολη ή αδύνατη.
  • Για πληροφορίες σχετικά με την Προσφορά Αναβάθμισης των Microsoft Windows 8, μεταβείτε στη διεύθυνση www.windowsupgradeoffer.com και www.windowsupgradeoffer.com/el-GR/Home/Faq.

Περισσότερες πληροφορίες

* Μερικές από τις εφαρμογές των Windows 8 δεν είναι διαθέσιμες σε υπολογιστές που έχουν Windows 7. Μπορεί το σύστημα σας να χρειαστεί επιπλέον εξοπλισμό, λογισμικό, firmware ή/και αναβαθμίσεις του BIOS για την εγκατάσταση και την λειτουργία των Windows 8.