Οικογένεια υπολογιστών για παιχνίδια

$$list_links_tagline$$

1. Για την προβολή εικόνων QHD απαιτείται περιεχόμενο QHD.

2. Περιλαμβάνεται μόνο σε επιλεγμένα SKU.

3. Συμβατότητα με υπολογιστές Windows® με θύρα Thunderbolt™ 3.

4. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας ποικίλει ανάλογα με το προϊόν.

5. Απαιτείται συσκευή υλικού OMEN Accelerator.

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος. 

Οι ονομασίες Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, το λογότυπο Intel, οι ονομασίες Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, το λογότυπο Intel Inside, οι ονομασίες Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi και Xeon Inside είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες NVIDIA® και GeForce, και το λογότυπο NVIDIA® είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NVIDIA® Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές.