Οικογένεια υπολογιστών για παιχνίδια

1. Για την προβολή εικόνων QHD απαιτείται περιεχόμενο QHD.

2. Περιλαμβάνεται μόνο σε επιλεγμένα SKU.

3. Συμβατότητα με υπολογιστές Windows® με θύρα Thunderbolt™ 3.

4. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας ποικίλει ανάλογα με το προϊόν.

5. Απαιτείται συσκευή υλικού OMEN Accelerator.

6. Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Η τροποποίηση της συχνότητας ή/και της τάσης του ρολογιού μπορεί να προκαλέσει: (i) μείωση της σταθερότητας και της ωφέλιμης ζωής του συστήματος, του επεξεργαστή και άλλων εξαρτημάτων του συστήματος, (ii) βλάβη στον επεξεργαστή και σε άλλα εξαρτήματα του συστήματος, (iii) μειωμένη απόδοση συστήματος, (iv) αύξηση της θερμότητας ή άλλες βλάβες, και (v) υποβάθμιση της ακεραιότητας των δεδομένων του συστήματος. Η HP και η Intel δεν έχουν δοκιμάσει και δεν εγγυώνται τη λειτουργία του επεξεργαστή σε συνθήκες πέρα των προδιαγραφών του. Η HP και η Intel δεν έχουν δοκιμάσει και δεν εγγυώνται τη λειτουργία των λοιπών εξαρτημάτων του συστήματος σε συνθήκες πέρα των τυπικών προδιαγραφών του κλάδου. Η HP και η Intel δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη ότι ο επεξεργαστής και τα λοιπά εξαρτήματα του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους με τροποποιημένη συχνότητα ή/και τάση, θα είναι κατάλληλα για τον εκάστοτε συγκεκριμένο σκοπό.

© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος. 

Οι ονομασίες Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, το λογότυπο Intel, οι ονομασίες Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, το λογότυπο Intel Inside και οι ονομασίες Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi και Xeon Inside είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Οι ονομασίες NVIDIA® και GeForce, και το λογότυπο NVIDIA® είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NVIDIA® Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες/περιοχές.