Η HP συμβάλλει στην προστασία σας από πλαστά αναλώσιμα εκτύπωσης

Μάθετε πώς να εντοπίζετε τα πλαστά προϊόντα και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση αμφιβολίας

Η HP συμβάλλει στην προστασία σας από πλαστά αναλώσιμα εκτύπωσης

Μάθετε πώς να εντοπίζετε τα πλαστά προϊόντα και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση αμφιβολίας

Δεν είστε βέβαιοι εάν το δοχείο που έχετε στη διάθεσή σας είναι αυθεντικό δοχείο HP ή Samsung;

Ελέγξτε το με τη βοήθεια των ετικετών ασφαλείας της μελάνης ή του γραφίτη

*Η ετικέτα στην αριστερή πλευρά είναι η πιο πρόσφατη έκδοση της ετικέτας ασφαλείας της HP. Οι άλλες ετικέτες αποτελούν προηγούμενες εκδόσεις ετικετών ασφαλείας της HP, οι οποίες ενδέχεται να ισχύουν ακόμη σε κάποιες αγορές.

*Η ετικέτα στην αριστερή πλευρά είναι η πιο πρόσφατη έκδοση της ετικέτας ασφαλείας της HP. Οι άλλες ετικέτες αποτελούν προηγούμενες εκδόσεις ετικετών ασφαλείας της HP, οι οποίες ενδέχεται να ισχύουν ακόμη σε κάποιες αγορές.

*Η ετικέτα στην αριστερή πλευρά είναι η πιο πρόσφατη έκδοση της ετικέτας ασφαλείας της HP. Οι άλλες ετικέτες αποτελούν προηγούμενες εκδόσεις ετικετών ασφαλείας της HP, οι οποίες ενδέχεται να ισχύουν ακόμη σε κάποιες αγορές.

Άλλες μέθοδοι επικύρωσης

Εισαγάγετε τον αριθμό ασφαλείας της ετικέτας

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Ενημερώστε μας εάν υποψιάζεστε ότι το δοχείο που χρησιμοποιείτε είναι πλαστό

ΑΝΑΦΟΡΑ ONLINEΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Γιατί πρέπει να σας νοιάζει;

Τα πλαστά δοχεία μπορεί να φαίνονται ως πραγματική εναλλακτική λύση. Ωστόσο, εμπεριέχουν σοβαρούς κινδύνους και απειλές.

Τα πλαστά προϊόντα απειλούν

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε αυθεντικά δοχεία HP

Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε αυθεντικά δοχεία HP

Συχνές ερωτήσεις

1 Τεχνική μελέτη της Market Strategies International για την περιοχή EMEA, κατόπιν ανάθεσης της HP, το 2018. www.marketstrategies.com/hp/EMEA-Technician2018.pdf.

2 Μελέτη συμβατότητας του 2017 σχετικά με την ποιότητα του αέρα εσωτερικών χώρων Blue Angel από τη UL, κατόπιν ανάθεσης από την HP. Η έρευνα δοκίμασε τρεις μάρκες ανακατασκευασμένων δοχείων γραφίτη που πωλούνταν ως υποκατάστατα για τον έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet Enterprise 500 M551 με δοχεία: CE400A, CE401A, C402A, CE403A. Οι δοκιμές διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στο Παράρτημα S-M των κριτηρίων ανάθεσης RAL-UZ 171 Blue Angel. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τοποθεσία https://industries.ul.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/2017.08.Printers_Toner_Cartridges_IAQ_Alternate.pdf

3 Ένα σύστημα εκτύπωσης αποτελείται από τον εκτυπωτή HP, το χαρτί και το δοχείο γραφίτη.

4 Μελέτη συμβατότητας ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων Blue Angel από το ίδρυμα WKI, κατόπιν ανάθεσης από την HP, Δεκέμβριος 2017. Κατά τη μελέτη δοκιμάστηκαν 4 μάρκες καινούριων δοχείων γραφίτη που πωλούνται ως προϊόντα υποκατάστασης για τον πολυλειτουργικό εκτυπωτή HP LaserJet Pro M425dn με δοχείο 280A, σύμφωνα με το πρότυπο Blue Angel RAL-UZ-205. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τοποθεσία http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA7-1981ENW

5 Μελέτη ανακύκλωσης αναλώσιμων της InfoTrends για τη Δυτική Ευρώπη το 2018, κατόπιν ανάθεσης από την HP. Τα συμπεράσματα βασίστηκαν στα μέσα αποτελέσματα των συνεντεύξεων με 7 ανακατασκευαστές και 6 μεταπωλητές. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/EMEA-2018InfoTrends

6 Μελέτη αξιολόγησης κύκλου ζωής της Four Elements Consulting για το 2018, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν ανάθεσης από την HP και συνέκρινε τα αυθεντικά δοχεία HP μαύρου γραφίτη 80A και 83A με ένα δείγμα καινούριων εναλλακτικών συμβατών προϊόντων σε οκτώ κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία http://www.hp.com/go/EMEA-LJLCA-NBC-2018. Η μελέτη αξιολόγησης κύκλου ζωής χρησιμοποιεί δεδομένα μιας μελέτης της SpencerLab για το 2016, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν ανάθεσης από την ΗΡ και συνέκρινε τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP LaserJet με τρεις μάρκες καινούριων συμβατών δοχείων γραφίτη που πωλούνταν στην περιοχή EMEA. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τοποθεσία http://www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EE-NBC2016.pdf

7 Μελέτη για δοχεία μελάνης της Buyers Laboratory Inc. τον Ιούλιο του 2017 κατόπιν ανάθεσης από την HP, η οποία συνέκρινε τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP (121XL, 122XL, 178XL, 300, 300XL, 301XL, 364, 364XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) με 21 άλλες μάρκες αναπληρωμένων και ανακατασκευασμένων δοχείων που πωλούνται στις αγορές της περιοχής EMEA. Λεπτομέρειες: http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_rep.pdf. Μελέτη της SpencerLab το 2019 σχετικά με την αξιοπιστία των έγχρωμων εκτυπώσεων, κατόπιν ανάθεσης από την ΗΡ. Συγκρίθηκαν τα αυθεντικά δοχεία έγχρωμου γραφίτη HP LaserJet με έξι άλλες μάρκες δοχείων που πωλούνται σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική για τον έγχρωμο εκτυπωτή HP LaserJet Pro 400 M451. Η μελέτη αφορούσε τα δοχεία CE410A/X, CE411A/12A/13A. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-Reliability-EMEA-2019.pdf. Στη μελέτη της SpencerLab το 2019 για τις μονόχρωμες εκτυπώσεις, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν ανάθεσης από την ΗΡ, συγκρίθηκαν αυθεντικά δοχεία HP με 12 άλλες μάρκες δοχείων για τους εκτυπωτές HP Pro M402 και Pro 521. Η μελέτη αφορούσε τα δοχεία HP 26A και 55A. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf.

8 Η διαθεσιμότητα του προγράμματος HP Planet Partners διαφέρει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/recycle. Για τα ανακυκλωμένα υλικά των δοχείων, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/recycledcontent.