Υπολογιστής Microtower HP ProDesk 600 G5

#7PF41EA

Ισχυρός και έτοιμος για επέκταση

  • Windows 10 Pro 64
  • Επεξεργαστής Intel® Core™ i3 9ης γενιάς (i3-9100)
  • Μνήμη 8 GB, Μονάδα SSD 256 GB
  • Ενσωματωμένα Κάρτα γραφικών Intel® UHD 630 [15,18]

Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Υπολογιστής Microtower HP ProDesk 600 G5

#7PF41EA

Ισχυρός και έτοιμος για επέκταση

  • Windows 10 Pro 64
  • Επεξεργαστής Intel® Core™ i3 9ης γενιάς (i3-9100)
  • Μνήμη 8 GB, Μονάδα SSD 256 GB
  • Ενσωματωμένα Κάρτα γραφικών Intel® UHD 630 [15,18]

Η εικόνα του προϊόντος μπορεί να διαφέρει

Χαρακτηριστικά

Ισχυρές επιλογές

Επέκταση της αξίας της επένδυσής σας

Ασφαλής υποδομή

Προδιαγραφές

Λειτουργικό σύστημα
Επεξεργαστής
Επεξεργαστής
Chipset
Μορφή
Μνήµη
Υποδοχές μνήμης
Περιγραφή σκληρού δίσκου
Grafik

[1] Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Δείτε: http://www.windows.com.

[2] Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρο υψηλής απόδοσης.

[5] Το HP Sure Start Gen5 διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές HP με επεξεργαστές Intel. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του προϊόντος για τη διαθεσιμότητα.

[6] Το HP Sure Click διατίθεται σε επιλεγμένες πλατφόρμες ΗΡ και υποστηρίζει τα Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ και Chromium™. Τα υποστηριζόμενα συνημμένα περιλαμβάνουν αρχεία Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) και αρχεία PDF μόνο για ανάγνωση, εφόσον είναι εγκατεστημένο το Microsoft Office ή το Adobe Acrobat.

[7] Η διαδικασία ολοκληρωμένης δοκιμής ΗΡ δεν παρέχει εγγύηση της μελλοντικής απόδοσης στις ίδιες συνθήκες δοκιμής. Για βλάβες που οφείλονται σε τυχαία ζημιά, απαιτείται η προαιρετική υπηρεσία HP Care Pack προστασίας από τυχαία ζημιά.

[3] Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Δείτε: http://www.windows.com.

[4] Το HP Sure Click υποστηρίζει Microsoft Internet Explorer και Chromium™. Τα υποστηριζόμενα συνημμένα περιλαμβάνουν αρχεία Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) και αρχεία PDF μόνο για ανάγνωση, εφόσον είναι εγκατεστημένο το Microsoft Office ή το Adobe Acrobat.

[1] Δεν διατίθενται όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Δείτε: http://www.windows.com

[2] Για μονάδες σκληρού δίσκου και μονάδες στερεάς κατάστασης, 1 GB = 1 δισεκατομμύριο byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 36 GB (στα Windows 10) του δίσκου του συστήματος είναι δεσμευμένα για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.

[3] Οι μονάδες μνήμης υποστηρίζουν ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων έως 2666 MT/s; Η πραγματική ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων καθορίζεται από τον διαμορφωμένο επεξεργαστή του συστήματος. Δείτε τις προδιαγραφές του επεξεργαστή για την υποστηριζόμενη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων της μνήμης.

[4] Όλες οι υποδοχές μνήμης παρέχουν δυνατότητα πρόσβασης/αναβάθμισης από τον πελάτη.

[5] Απαιτείται σημείο ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσία Internet.

[6] Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρηση υψηλής απόδοσης.

[7] Η απόδοση της τεχνολογίας Intel® Turbo Boost διαφέρει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση http://www.intel.com/technology/turboboost/.

[9] Absolute Persistence Module: παραδίδεται από το εργοστάσιο απενεργοποιημένη και ενεργοποιείται όταν οι πελάτες αγοράσουν και ενεργοποιήσουν τη συνδρομή. Παρέχεται η δυνατότητα αγοράς συνδρομής για διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί στην υπηρεσία. Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας εκτός ΗΠΑ, απευθυνθείτε στην Absolute. Η εγγύηση Absolute Recovery Guarantee είναι περιορισμένη. Ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Για όλες τις λεπτομέρειες επισκεφτείτε τη διεύθυνση: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Η υπηρεσία Data Delete είναι προαιρετική και παρέχεται από την Absolute Software. Εάν χρησιμοποιηθεί, η εγγύηση Recovery Guarantee ακυρώνεται. Για να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Data Delete, οι πελάτες πρέπει να υπογράψουν ένα συμφωνητικό προ-εξουσιοδότησης και να λάβουν έναν κωδικό PIN ή να αγοράσουν ένα ή περισσότερα token RSA SecurID από την Absolute Software.

[10] HP Driver Packs: δεν είναι προεγκατεστημένα. Ωστόσο, είναι διαθέσιμα για λήψη στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/clientmanagement.

[11] Βάσει της εγγραφής US EPEAT® σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeat.net

[12] Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεται ο πελάτης μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.

[13] Ορισμένες συσκευές ακαδημαϊκής χρήσης θα ενημερωθούν αυτόματα στα Windows 10 Pro Education με την επετειακή ενημέρωση των Windows 10. Τα χαρακτηριστικά διαφέρουν; Για πληροφορίες χαρακτηριστικών των Windows 10 Pro Education, δείτε: https://aka.ms/ProEducation.

[14] ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προϊόν σας δεν υποστηρίζει τα Windows 8 ή Windows 7. Σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης της Microsoft, η HP δεν υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows 8 ή Windows 7 σε προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί με επεξεργαστές Intel® και AMD 7ης γενιάς και πιο πρόσφατους και δεν παρέχει προγράμματα οδήγησης για Windows 8 ή Windows 7 στη διεύθυνση http://www.support.hp.com

[15] Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.

[16] Intel® I210-T1 PCIe® GbE: Πωλείται ξεχωριστά ως προαιρετικό χαρακτηριστικό, το οποίο υπόκειται σε αλλαγή και διαθεσιμότητα.

[17] (2) PCIe 3 x1: Σε ορισμένα μοντέλα, θα είναι (1) PCI Express x1 και (1) PCI.

[18] Το MT μπορεί να υποστηρίξει μία κάρτα γραφικών έως 75 Watt. Όταν διαμορφώνεται με διπλή κάρτα γραφικών, η υποστήριξη περιορίζεται σε 35 Watt για την καθεμία.

[20] Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού σας. Το σύστημα αρίθμησης, η εμπορική ονομασία ή/και η επωνυμία της Intel δεν αποτελούν μέτρηση υψηλής απόδοσης.

[21] Εγγενής υποστήριξη Miracast: είναι ασύρματη τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο υπολογιστής σας για την προβολή της οθόνης σε τηλεοράσεις, προβολείς και σε αναπαραγωγή μέσω ροής.

[23] HP Support Assistant: απαιτούνται Windows και πρόσβαση στο Internet.

[26] Windows Defender: Για τις ενημερώσεις απαιτείται ενεργοποίηση του Microsoft Defender, Windows 10 και σύνδεση στο Internet.

[27] Το HP Sure Click διατίθεται σε επιλεγμένες πλατφόρμες ΗΡ και υποστηρίζει τα Microsoft Internet Explorer, Google Chrome™ και Chromium™. Τα υποστηριζόμενα συνημμένα περιλαμβάνουν αρχεία Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) και αρχεία PDF μόνο για ανάγνωση, εφόσον είναι εγκατεστημένο το Microsoft Office ή το Adobe Acrobat.

[28] HP Secure Erase: για τις μεθόδους που περιγράφονται στην ειδική έκδοση 800-88 του NIST (National Institute of Standards and Technology) Μέθοδος καθαρισμού "Απαλοιφή".

[30] HP Management Integration Kit για Microsoft System Center Configuration Management 2ης γενιάς; διαθέσιμο για λήψη στη διεύθυνση http://www8.hp.com/us/en/ads/clientmanagement/overview.html.

[31] Το HP Sure Start Gen5 διατίθεται σε επιλεγμένους υπολογιστές HP με επεξεργαστές Intel®. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές του προϊόντος για τη διαθεσιμότητα.

[32] Οι δυνατότητες του HP Client Security Suite μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πλατφόρμα του υπολογιστή.

[33] HP Password Manager: απαιτεί Internet Explorer, Chrome™ ή Firefox. Ορισμένες τοποθεσίες web και εφαρμογές μπορεί να μην υποστηρίζονται. Ο χρήστης μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσει ή να επιτρέψει την προσθήκη/επέκταση στο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet.

[35] Το ενσωματωμένο τσιπ ασφαλείας Trusted Platform Module TPM 2.0 αποστέλλεται με τα Windows 10 (πιστοποίηση Common Criteria EAL4+)(πιστοποίηση FIPS 140-2 επιπέδου 2): Σε ορισμένες περιπτώσεις, μηχανήματα προδιαμορφωμένα με λειτουργικό σύστημα Windows μπορεί να αποστέλλονται με το TPM απενεργοποιημένο.

[36] (1) Συσκευή ανάγνωση καρτών μέσων SD 4.0: Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.

[37] Η διαμόρφωση θα μπορούσε να είναι (1) εσωτερική θέση μονάδας δίσκου μισού ύψους 5,25" ή (2) εσωτερικές θέσεις μονάδων αποθήκευσης 2,5"; (1) εσωτερική θέση μονάδας δίσκου 3,5"; (1) εσωτερική θέση μονάδας δίσκου 9,5 mm.

[38] Η επιτάχυνση που προσφέρει στο σύστημα η μνήμη Intel® Optane™ δεν αντικαθιστά ούτε αυξάνει τη μνήμη DRAM στο σύστημα.

[39] Η τεχνολογία Intel® Turbo Boost απαιτεί υπολογιστή με επεξεργαστή που διαθέτει δυνατότητα Intel Turbo Boost. Η απόδοση της τεχνολογίας Intel Turbo Boost διαφέρει ανάλογα με το υλικό, το λογισμικό και τη συνολική διαμόρφωση του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τοποθεσία www.intel.com/technology/turboboost.

[40] Για την πλήρη λειτουργικότητα της τεχνολογίας Intel® vPro™ απαιτούνται Windows, επεξεργαστής και chipset με υποστήριξη vPro, κάρτα ενσύρματου LAN με υποστήριξη vPro και ξεχωριστό TPM 2.0. Ανατρέξτε στο http://intel.com/vpro

[41] Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών της τεχνολογίας vPro, όπως οι τεχνολογίες Intel Active Management Technology και Intel Virtualization Technology, απαιτείται πρόσθετο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Η διαθεσιμότητα μελλοντικών εφαρμογών «εικονικών συσκευών» για την τεχνολογία Intel vPro εξαρτάται από τρίτους παρόχους λογισμικού. Η συμβατότητα με μελλοντικές «εικονικές συσκευές» δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη.

[42] Η μνήμη Intel® Optane™ πωλείται ξεχωριστά. Η επιτάχυνση που προσφέρει στο σύστημα η μνήμη Intel® Optane™ δεν αντικαθιστά ούτε αυξάνει τη μνήμη DRAM στο σύστημα. Διαθέσιμη για εμπορικούς επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές HP και για επιλεγμένους σταθμούς εργασίας HP (HP Z240 Tower/SFF, Z2 Mini, ZBook Studio, 15 και 17 G5) και απαιτεί μονάδα σκληρού δίσκου SATA, επεξεργαστή Intel® Core™ 7ης γενιάς ή νεότερο ή επεξεργαστή της οικογένειας προϊόντων Intel® Xeon® E3-1200 V6 ή νεότερο, έκδοση BIOS με υποστήριξη Intel® Optane™, Windows 10 έκδοση 1703 ή νεότερη, υποδοχή 2280-S1-B-M τύπου M.2 σε ελεγκτή PCH Remapped PCIe και Lanes σε διαμόρφωση x2 ή x4 με πλήκτρα B-M που πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών NVMe™ Spec 1.1 και πρόγραμμα οδήγησης Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) 15.5.

[43] 1 θύρα βίντεο με δυνατότητα διαμόρφωσης: επιλογή DisplayPort™ 1.2, HDMI 2.0, VGA ή USB Type-C® με έξοδο οθόνης.

[44] Το HP Cloud Recovery διατίθεται σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές HP Elite και Pro με επεξεργαστές Intel® ή AMD και απαιτεί ανοιχτή, ενσύρματη σύνδεση δικτύου. Σημείωση: Πριν από τη χρήση, συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων, δεδομένων, φωτογραφιών, βίντεο κ.λπ. για να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειας των δεδομένων σας. Για λεπτομέρειες: https://support.hp.com/us-en/document/c05115630.