1 Βασίζεται σε ανασκόπηση από την HP των λειτουργιών ασφάλειας των ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας που δημοσιεύτηκαν το 2016. Μόνο η ΗΡ προσφέρει έναν συνδυασμό λειτουργιών ασφάλειας που υποστηρίζουν την παρακολούθηση, την ανίχνευση και την αυτόματη διακοπή επιθέσεων και, στη συνέχεια, την αυτόματη επικύρωση της ακεραιότητας του λογισμικού μέσω επανεκκίνησης. Για να δείτε τη λίστα των εκτυπωτών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Για περισσότερες πληροφορίες: www.hp.com/go/printersecurityclaims
2 Η φορητή εκτύπωση προϋποθέτει τη σύνδεση της φορητής συσκευής με τον εκτυπωτή HP Sprocket μέσω Bluetooth. Η εκτύπωση από φορητές συσκευές μέσω της εφαρμογής HP Sprocket υποστηρίζεται σε συσκευές iPhone® και iPod touch® με iOS v8.0 και νεότερες εκδόσεις. Η εκτύπωση από Android™ υποστηρίζεται σε συσκευές Android με λειτουργικό σύστημα v4.4 και νεότερες εκδόσεις. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από την HP κατόπιν άδειας.