Προγράμματα αντικατάστασης και ανακλήσεις προϊόντων

0

Προγράμματα αντικατάστασης

Η HP συμμετέχει σε εθελούσια προγράμματα αντικατάστασης για εξαρτήματα ή για προϊόντα που ίσως προκαλούν προβλήματα λειτουργικότητας, αλλά δεν αποτελούν κίνδυνο ασφάλειας.


1

Ανακλήσεις

Σε συνεργασία με την Επιτροπή Ασφάλειας για τους Καταναλωτές των ΗΠΑ (CPSC), η HP συμμετέχει σε εθελούσια προγράμματα ανάκλησης όταν ένα ελλαττωματικό εξάρτημα φαίνεται να προκαλεί ενδεχόμενο κίνδυνο ασφάλειας.


11

Πρόγραμμα Ανάκλησης και Αντικατάστασης Ασφαλείας Μπαταρίας Φορητού Υπολογιστή και Φορητού σταθμού εργασίας HP

Πρόγραμμα Ανάκλησης και Αντικατάστασης Ασφαλείας Μπαταρίας Φορητού Υπολογιστή και Φορητού σταθμού εργασίας HP

Τον Ιανουάριο του 2018 η HP έχει ανακοίνωσε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα οικειοθελούς ανάκλησης και αντικατάστασης ασφαλείας για ορισμένες μπαταρίες φορητού υπολογιστή και φορητού σταθμού εργασίας. Οι μπαταρίες που ενδεχομένως να εμπίπτουν στο πρόγραμμα απεστάλησαν με συγκεκριμένους υπολογιστές HP ProBook (σειρές 64x G2 και G3, σειρές 65x G2 και G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11 Notebook και HP ZBook (17 G3, 17 G4 και Studio G3) Mobile Workstations που πωλήθηκαν παγκοσμίως από τον Δεκέμβριο του 2015 έως τον Δεκέμβριο του 2017. Επιπλέον, αυτές οι μπαταρίες μπορεί να έχουν πωληθεί ως εξαρτήματα ή ανταλλακτικά για το HP ZBook Studio G4 Mobile Workstation ή για οποιοδήποτε από τα προηγούμενα προϊόντα μέσω της HP ή ενός εξουσιοδοτημένου Παρόχου υπηρεσιών. Για τις μπαταρίες αυτές υπάρχει το ενδεχόμενο υπερθέρμανσης, γεγονός που εκθέτει τους πελάτες σε κίνδυνο πυρκαγιάς και εγκαύματος.

Οι πελάτες θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση των μπαταριών που εμπίπτουν στο πρόγραμμα αμέσως. Καθώς πολλές από αυτές τις μπαταρίες είναι στο εσωτερικό του συστήματος και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τον πελάτη, η HP παρέχει μία ενημέρωση του BIOS που θα αποφορτίσει την μπαταρία και θα απενεργοποιήσει τη μελλοντική φόρτιση μέχρι να αντικατασταθεί η μπαταρία. Οι πελάτες της HP που επηρεάζονται από αυτό το πρόγραμμα θα δικαιούνται να λάβουν υπηρεσίες αντικατάστασης μπαταρίας για κάθε μπαταρία που επιβεβαιωμένα εμπίπτει στο πρόγραμμα χωρίς επιβάρυνση.


μάθε περισσότερα

10

Ιανουάριος 2017 Επέκταση του Προγράμματος Ανάκλησης και Αντικατάστασης Ασφαλείας Μπαταρίας Φορητού Υπολογιστή HP 2016 – Επιπρόσθετες μπαταρίες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα

Ιανουάριος 2017 Επέκταση του Προγράμματος Ανάκλησης και Αντικατάστασης Ασφαλείας Μπαταρίας Φορητού Υπολογιστή HP 2016 – Επιπρόσθετες μπαταρίες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα

Η HP προτρέπει τους πελάτες της να ελέγξουν ξανά όλα τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπίπτουν στο πρόγραμμα


Τον Ιανουάριο του 2017, η HP ανακοίνωσε μια επέκταση του συνεχιζόμενου παγκόσμιου προγράμματος οικειοθελούς ανάκλησης και αντικατάστασης ασφαλείας για ορισμένες μπαταρίες φορητού υπολογιστή, που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2016. Το πρόγραμμα έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει επιπλέον μπαταρίες που απεστάλησαν με τα ίδια προϊόντα φορητού υπολογιστή. Οι μπαταρίες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα απεστάλησαν με συγκεκριμένους Φορητούς Υπολογιστές HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario και HP Pavilion που πωλήθηκαν παγκοσμίως από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι τον Οκτώβριο του 2016, ή/και που πωλήθηκαν ως εξαρτήματα ή ανταλλακτικά ή που παρασχέθηκαν ως αντικατάσταση των παλαιών μέσω του τμήματος Υποστήριξης. Για τις μπαταρίες αυτές υπάρχει το ενδεχόμενο υπερθέρμανσης, γεγονός που εκθέτει τους πελάτες σε κίνδυνο πυρκαγιάς και εγκαύματος.

Είναι σημαντικό οι πελάτες να ελέγξουν ξανά τις μπαταρίες τους, ακόμη κι αν το έχουν ήδη κάνει κατά το παρελθόν και ενημερώθηκαν ότι δεν εμπίπτουν. Σημείωση: πελάτες που έχουν λάβει ήδη μπαταρία αντικατάστασης, ΔΕΝ επηρεάζονται από αυτή την επέκταση. Οι πελάτες θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση των μπαταριών που εμπίπτουν στο πρόγραμμα αμέσως. Οι πελάτες της HP που επηρεάζονται από αυτό το πρόγραμμα θα δικαιούνται να λάβουν δωρεάν μπαταρία αντικατάστασης για κάθε μπαταρία που επιβεβαιωμένα εμπίπτει στο πρόγραμμα.


μάθε περισσότερα

2

Πρόγραμμα ανάκλησης και αντικατάστασης καλωδίων τροφοδοσίας AC φορητών υπολογιστών HP

Πρόγραμμα ανάκλησης και αντικατάστασης καλωδίων τροφοδοσίας AC φορητών υπολογιστών HP

Στις 26 Αυγούστου 2014, η HP ανακοίνωσε την έναρξη ενός παγκόσμιου προγράμματος εθελοντικής ανάκλησης και αντικατάστασης σε συνεργασία με διάφορες κρατικές ρυθμιστικές αρχές, το οποίο αφορά ορισμένα καλώδια τροφοδοσίας AC που χρησιμοποιούνται με τροφοδοτικά AC που διατίθενται παγκοσμίως με τους φορητούς υπολογιστές και τους φορητούς υπολογιστές mini HP και Compaq, καθώς και με τροφοδοτικά AC που παρέχονται μαζί με βοηθητικό εξοπλισμό, π.χ. σταθμούς επιτραπέζιας σύνδεσης. Αυτά τα καλώδια τροφοδοσίας AC μπορεί να υπερθερμανθούν, προκαλώντας κίνδυνο πυρκαγιάς και εγκαύματος. Τα ελαττωματικά καλώδια τροφοδοσίας AC διατέθηκαν με τα προϊόντα και το βοηθητικό εξοπλισμό που πουλήθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Οι πελάτες της HP που προμηθεύτηκαν ελαττωματικά καλώδια θα έχουν το δικαίωμα να λάβουν δωρεάν ένα καλώδιο τροφοδοσίας AC αντικατάστασης για κάθε διαπιστωμένα ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας AC που ανακλήθηκε.


μάθε περισσότερα

6

Σχετικοί σύνδεσμοι