Σημείωση περί δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων

0

Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να συλλεχθούν ή/και να υποστούν επεξεργασία από τη νομική οντότητα της HP που είναι καταχωρισμένη στη χώρα κατοικίας σας (σύμφωνα με τον Πίνακα νομικών οντοτήτων της HP παρακάτω) για σκοπούς διαχείρισης της σχέσης σας με την HP και καλύτερης εξυπηρέτησής σας μέσω της εξατομίκευσης της εμπειρίας σας και της αλληλεπίδρασής σας με εμάς. Για τον σκοπό αυτό, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες εντός του Ομίλου HP, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται εκτός της χώρας κατοικίας σας και, συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία της HP. Αυτές οι διαβιβάσεις δεδομένων διενεργούνται σε συμμόρφωση με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες (BCR) της HP, την πιστοποίηση της HP ως προς το πλαίσιο ασπίδας προστασίας για το ιδιωτικό απόρρητο (Privacy Shield), καθώς και άλλες ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των δεδομένων σας. Οι κανόνες BCR της HP έχουν εγκριθεί από σχετικές Αρχές προστασίας δεδομένων και παρέχουν στους πελάτες και τους εργαζομένους μας ανά τον κόσμο ένα ομοιόμορφο καθεστώς προστασίας προσωπικών δεδομένων, ευθυγραμμισμένο με τα υψηλότερα πρότυπα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες BCR της HP, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.


Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία ή να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίθεσης ή διαγραφής με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Μέσω ταχυδρομείου, επικοινωνώντας απευθείας με την τοπική νομική οντότητα της HP που θα βρείτε στον παρακάτω πίνακα.
  • Ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο υποβολής σχολίων για θέματα απορρήτου, που βρίσκεται παρακάτω.
  • Μέσω τηλεφώνου, καλώντας τον αριθμό για τη χώρα σας και, όταν σας ζητηθεί, τον παρεχόμενο αριθμό κλήσης. Ένας υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τη φόρμα αίτησης δικαιωμάτων υποκειμένου δεδομένων. Όλες οι επακόλουθες επικοινωνίες θα γίνονται μέσω email.

Οι παραπάνω τρόποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την έναρξη διεξαγωγής ερευνών ή/και την υποβολή καταγγελιών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή και για την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων που προβλέπονται από τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) της HP.


Επικοινωνία με το γραφείο απορρήτου της HP
Περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες BCR της HP5

Σχετικοί σύνδεσμοι: