Σημείωση περί δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων

0

Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να συλλεχθούν ή/και να υποστούν επεξεργασία από τη νομική οντότητα της HP που είναι καταχωρισμένη στη χώρα κατοικίας σας (σύμφωνα με τον Πίνακα νομικών οντοτήτων της HP παρακάτω) για σκοπούς διαχείρισης της σχέσης σας με την HP και καλύτερης εξυπηρέτησής σας μέσω της εξατομίκευσης της εμπειρίας σας και της αλληλεπίδρασής σας με εμάς. Για τον σκοπό αυτό, τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να διαβιβαστούν σε άλλες συνδεδεμένες εταιρείες εντός του Ομίλου HP, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται εκτός της χώρας κατοικίας σας και, συγκεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία της HP. Αυτές οι διαβιβάσεις δεδομένων διενεργούνται σε συμμόρφωση με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες (BCR) της HP, την πιστοποίηση της HP ως προς το πλαίσιο ασπίδας προστασίας για το ιδιωτικό απόρρητο (Privacy Shield), καθώς και άλλες ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των δεδομένων σας. Οι κανόνες BCR της HP έχουν εγκριθεί από σχετικές Αρχές προστασίας δεδομένων και παρέχουν στους πελάτες και τους εργαζομένους μας ανά τον κόσμο ένα ομοιόμορφο καθεστώς προστασίας προσωπικών δεδομένων, ευθυγραμμισμένο με τα υψηλότερα πρότυπα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες BCR της HP, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.


Σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία ή να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αντίθεσης ή διαγραφής με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Μέσω ταχυδρομείου, επικοινωνώντας απευθείας με την τοπική νομική οντότητα της HP που θα βρείτε στον παρακάτω πίνακα.
  • Ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο υποβολής σχολίων για θέματα απορρήτου, που βρίσκεται παρακάτω.
  • Μέσω τηλεφώνου, καλώντας τον αριθμό για τη χώρα σας και, όταν σας ζητηθεί, τον παρεχόμενο αριθμό κλήσης. Ένας υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε τη φόρμα αίτησης δικαιωμάτων υποκειμένου δεδομένων. Όλες οι επακόλουθες επικοινωνίες θα γίνονται μέσω email.

Οι παραπάνω τρόποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την έναρξη διεξαγωγής ερευνών ή/και την υποβολή καταγγελιών σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή και για την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων που προβλέπονται από τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) της HP.


Επικοινωνία με το γραφείο απορρήτου της HP
Περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες BCR της HP


Χώρα/Γλώσσα Καταχωρισμένη νομική οντότητα
Austria/German HP Austria GmbH mit Hauptsitz in der Technologiestrasse 5, 1120 Wien
Belgium/Dutch HP Belgium BVBA met een hoofdkantoor op Hermeslaan 1a, 1831 Machelen
Belgium/French HP Belgium SPRL, dont le siège social est sis à Hermeslaan 1a, 1831 Machelen
Bulgaria/Bulgarian HP Inc Bulgaria EOOD със седалище Mladost Region 258, Ring road Blvd., Business center Kambanite, 1715 Sofia
Croatia/Croatian HP Computing and Printing Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Radnička cesta 41, 10000 Zagreb
Cyprus/Greek HP Printing and Personal Systems Hellas E.Π.E, με έδρα της εταιρείας στην οδό Τζαβέλλα 1-3, 152 31 Χαλάνδρι
Czech Republic/Czech HP Inc Czech Republic s. r. o., jejíž sídlo je registrováno na adrese Michle, Vyskocilova 1/1410, 140 00 Praha 4
Denmark/Danish HP Inc Danmark ApS med hovedkontor Engholm Parkvej 8, 3433 Allerød
Estonia/Estonian HP Finland Oy, äriaadress Piispankalliontie, 02200, Espoo, Finland
Finland/Finnish HP Finland Oy, jonka pääkonttori on osoitteessa Piispankalliontie, 02200 Espoo
France/French 14 rue de la Verrerie – CS 40012 – 92197 Meudon cedex – France
Germany/German HP Deutschland GmbH mit Hauptsitz in der Schickardstr. 32, 71034 Böblingen
Greek/Greece HP Printing and Personal Systems Hellas E.Π.E, με έδρα της εταιρείας στην οδό Τζαβέλλα 1-3, 152
Hungary/Hungarian HP Inc Hungary Ltd. (Székhelye: Aliz utca 1, H-1117 Budapest)
Ireland/English Hewlett-Packard Ireland Ltd. Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co. Kildare
Italy/Italian HP Italy S.r.l. con sede principale presso l'indirizzo Via Carlo Donat Cattin, 5 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Latvia/Latvian Kompānija HP Finland Oy, kuras biroja adrese ir Piispankalliontie, 02200 Espoo, Finland
Lithuania/Lithuanian HP Finland Oy, kurios registruotoji buveinė yra Piispankalliontie, 02200 Espoo, Finland
Luxembourg/French HP Belgium SPRL, dont le siège social est sis à Hermeslaan 1a, 1831 Machelen
Netherlands/Dutch HP Nederland B.V. met een hoofdkantoor op Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen
Norway/Norwegian HP Norge AS med hovedkontor i Rolfsbuktveien 4B, 1364 Fornebu
Poland/Polish HP Inc Polska sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Ul. Szturmowa 2A, 02-678 Warszawa
Portugal/Portuguese HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., com sede na Building Sancho I Quinta da Fonte, 2740-244 Porto Salvo, Lisboa, Oeiras
Romania/Romanian HP Inc Romania SRL, Building E, 2nd floor, 2nd District, 6 Dimitrie Pompeiu Boulevard, Bucarest
Slovak Republic/Slovak HP Inc Slovakia, s.r.o., ktorej sídlo je registrované na adrese Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
Slovenia/Slovenian HP Computing and Printing Zagreb d.o.o., s sedežem na naslovu Radnicka cesta 41, V. Floor, Zagreb, Croatia
Spain/Spanish HP Printing and Computing Solutions S.L.U., Calle José Echegaray 18, Parque Empresarial 28232, Las Rozas, Madrid
Sweden/Swedish Gustav III:s boulevard 30
169 73 Solna, Sweden​
Switzerland/German HP Schweiz GmbH mit Hauptsitz in Ueberlandstrasse 1, 8600 Dübendorf
Switzerland/French HP Schweiz GmbH ayant son siège social à Ueberlandstrasse 1, 8600 Dübendorf
Turkey/Turkish Hewlett Packard Teknoloji Çözümleri Ltd.Şti" adresinde bulunan "Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4 Kat 7-8 Umraniye / İstanbul
UK/English HP Inc UK Limited, Registered office: Amen Corner, Cain Road, Bracknell Berks RG12 1HN

5

Σχετικοί σύνδεσμοι: