Νέα διάσταση στην επαγγελματική εκτύπωση

Δείτε το βίντεο
×

Παρουσιάζουμε τους νέους A3 MFP.

Τεχνολογία επόμενης γενιάς που κυριολεκτικά μεταμορφώνει την εμπειρία των πελατών και των παρόχων υπηρεσιών.
Μάθετε περισσότερα
 

1. Συνολικό κόστος ιδιοκτησίας βάσει ενός συνδυασμού εκτυπωμένων σελίδων, αποδόσεων δοχείων, κατανάλωσης ενέργειας και κόστους απόκτησης για υλικό και αναλώσιμα. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση hp.com/go/learnaboutsupplies.

2. Βάσει ανασκόπησης από την HP για τα δημοσιευμένα χαρακτηριστικά ασφάλειας των εκτυπωτών HP ίδιας κατηγορίας, 2019. Η ΗΡ προσφέρει έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών ασφάλειας που επιτρέπουν την παρακολούθηση με σκοπό τον εντοπισμό και την αυτόματη αντιμετώπιση των επιθέσεων και, στη συνέχεια, την αυτόματη επικύρωση της ακεραιότητας του λογισμικού μέσω επανεκκίνησης. Για να δείτε τη λίστα με τους εκτυπωτές, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hp.com/go/PrintersThatProtect.

3. Βραβείο αξιοπιστίας από την BLI βάσει δοκιμών σε συσκευές από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Μάιο του 2018