Δήλωση απορρήτου της HP

 •  

  Οι αρχές του ιδιωτικού απορρήτου μας

   

  Διαθέτουμε ένα πρόγραμμα που βασίζεται στη λογοδοσία και δεσμευόμαστε για την τήρηση των ακόλουθων αρχών που βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πλαίσια και στις αρχές απορρήτου και προστασίας δεδομένων:

 •  

  Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

   

  Δεδομένου ότι η HP είναι εταιρεία παγκόσμιου βεληνεκούς, είναι πιθανό οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε να διαβιβαστούν ή να προσπελαστούν από νομικά πρόσωπα της HP ανά τον κόσμο σύμφωνα με την παρούσα δήλωση απορρήτου και βάσει των παρακάτω διεθνών προγραμμάτων τήρησης ιδιωτικού απορρήτου.


  ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Ε. - Η.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

  Η HP συμμορφώνεται με το πλαίσιο ασπίδας προστασίας Ε.Ε. - Η.Π.Α. για την ιδιωτικότητα όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η HP έχει πιστοποιήσει ότι συμμορφώνεται με τις αρχές που ορίζει η ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα: την αρχή της κοινοποίησης, την αρχή της επιλογής, την αρχή της λογοδοσίας για περαιτέρω διαβίβαση, την αρχή της ασφάλειας, την αρχή της ακεραιότητας δεδομένων και περιορισμού του σκοπού, την αρχή της πρόσβασης και την αρχή της προσφυγής, της επιβολής και της ευθύνης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της παρούσας πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου και των αρχών που ορίζει η ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα, υπερισχύουν οι αρχές της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα και για να διαβάσετε τη σελίδα της πιστοποίησής μας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.privacyshield.govΤοποθεσία που δεν είναι της HP.


  Σε συμμόρφωση με τις αρχές του πλαισίου ασπίδας προστασίας Ε.Ε. - Η.Π.Α. για την ιδιωτικότητα, η HP δεσμεύεται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταγγελιών που σχετίζονται με το απόρρητο και τη συλλογή ή χρήση προσωπικών πληροφοριών. Όσοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιθυμούν να υποβάλουν ερωτήσεις ή καταγγελίες που αφορούν την παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου θα πρέπει πρώτα να επικοινωνούν με το HP PRIVACY OFFICE


  Η HP δεσμεύεται περαιτέρω να παραπέμπει τυχόν καταγγελίες περί απορρήτου που δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά και υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των αρχών του πλαισίου ασπίδας προστασίας Ε.Ε. - Η.Π.Α. για την ιδιωτικότητα στην BBB EU PRIVACY SHIELD, μία μη κερδοσκοπική εναλλακτική υπηρεσία επίλυσης διαφορών, που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και την οποία διαχειρίζεται ο οργανισμός Council of Better Business Bureau. Εάν δεν λάβετε έγκαιρη επιβεβαίωση της καταγγελίας σας ή εάν η καταγγελία σας δεν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/Τοποθεσία που δεν είναι της HP για περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλετε καταγγελία.


  Εάν η καταγγελία σας δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσω των παραπάνω οδών, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να προσφύγετε σε διαδικασία δεσμευτικής διαιτησίας ενώπιον μιας Επιτροπής του προγράμματος ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα.


  Η HP υπάγεται στις ανακριτικές και αστυνομικές εξουσίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των Η.Π.Α. (U.S. Federal Trade Commission – FTC) ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου ελεγκτικού οργάνου των Η.Π.Α.

  *Στις εταιρείες της HP με έδρα στις Η.Π.Α., που συμμετέχουν στο πλαίσιο ασπίδας προστασίας Ε.Ε. - Η.Π.Α., περιλαμβάνονται οι εξής: PrinterOn America Corporation; Compaq Information Technologies, LLC; Gram, Inc.; Hewlett-Packard Company Archives LLC (JV 50% owned by HP Inc); Hewlett-Packard Enterprises, LLC; Hewlett-Packard Products CV 1, LLC; Hewlett-Packard Products CV 2, LLC; Hewlett-Packard World Trade, LLC; HP WebOS, LLC; HPI Bermuda Holdings LLC; HPI Brazil Holdings LLC; HPI CCHGPII LLC; HPI CCHGPII Sub LLC; HPI Federal LLC; HPI J1 Holdings LLC; HPI J2 Holdings LLC; HPQ Holdings, LLC; Shoreline Investment Management Company; Handspring Corporation; HP Inc.; Indigo America, Inc.; Palm Latin America, Inc.; Palm South America, LLC; Palm Trademark Holding Company, LLC; Palm, Inc.; Computer Insurance Company; Hewlett-Packard Development Company, L.P.; Tall Tree Insurance Company; HP R&D Holding LLC; HPI Luxembourg LLC; HP Hewlett Packard Group LLC (JV 50% owned by HPDC); HP Federal LLC; Evanios, LLC.


  Ηλεκτρονική πολιτική ιδιωτικού απορρήτου του οργανισμού BBBΤοποθεσία που δεν είναι της HP


  ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

  Οι Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες («BCR») της HP διασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («ΕΟΧ») κατά την επεξεργασία τους από τα διεθνή νομικά πρόσωπα της HP. Η HP διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα από την Ε.Ε. σύμφωνα με τους ακόλουθους εγκεκριμένους κανόνες BCR.

  • Κανόνες BCR για υπεύθυνους ελέγχου δεδομένων («BCR-C») της HP - Έχουν εγκριθεί από την πλειονότητα των ρυθμιστικών αρχών προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ και την Ελβετία, με ισχύ από το 2011. Οι κανόνες BCR-C της HP καλύπτουν τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων των υφιστάμενων και υποψήφιων πελατών/καταναλωτών της HP, καθώς και των εργαζομένων και των υποψήφιων προς εργασία στην HP. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες BCR-C εδώ (στα Αγγλικά).
  • Κανόνες BCR για υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων («BCR-P») της HP - Έχουν εγκριθεί από την πλειονότητα των ρυθμιστικών αρχών προστασίας δεδομένων στον ΕΟΧ και την Ελβετία, με ισχύ από το 2018. Οι κανόνες BCR-P της HP είναι διαθέσιμοι στους εταιρικούς πελάτες της HP για τη διευκόλυνση της διαβίβασης των προσωπικών τους δεδομένων από τον ΕΟΧ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες BCR-P εδώ (στα Αγγλικά).
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (CPBR) ΤΗΣ APEC (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΙΑΣ-ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ)

  Οι πρακτικές περί απορρήτου της HP που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση συμμορφώνονται με το σύστημα διασυνοριακών κανόνων απορρήτου (CPBR) της APEC, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την επιλογή ως προς τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Η πιστοποίηση CBPR δεν καλύπτει τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν μέσω λογισμικού με δυνατότητα λήψης σε πλατφόρμες τρίτων.

  Εάν σας απασχολεί κάποιο ζήτημα σχετικό με το απόρρητο ή τη χρήση των δεδομένων, το οποίο σχετίζεται με την Πιστοποίηση APEC της HP και δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ικανοποιητικά, επικοινωνήστε με την TRUSTArc (χωρίς χρέωση).


  TRUSTenon-HP site
 •  

  Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα

   

  Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για τη διαχείριση της σχέσης σας με την HP και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών της HP, μέσω της εξατομίκευσης και της βελτίωσης της εμπειρίας σας. Παραδείγματα τρόπων χρήσης δεδομένων:


  ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

  Παροχή ενιαίας εμπειρίας πελατών μέσω της διατήρησης ακριβών δεδομένων επικοινωνίας και εγγραφής, παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης πελατών, προσφορά προϊόντων, υπηρεσιών, συνδρομών και χαρακτηριστικών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και παροχή δυνατότητας συμμετοχής σε διαγωνισμούς και έρευνες. Επίσης, η HP χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας για να σας παρέχει μια προσαρμοσμένη εμπειρία, να εξατομικεύει τις υπηρεσίες της HP που σας παρέχει και τα μηνύματα που λαμβάνετε και να δημιουργεί συστάσεις βάσει της χρήσης των υπηρεσιών της HP.


  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

  Παροχή διευκολύνσεων για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και των παραγγελιών των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας, τη διαχείριση του λογαριασμού σας, την επεξεργασία πληρωμών, τη διευθέτηση αποστολών και παραδόσεων και τη διεκπεραίωση επισκευών και επιστροφών.


  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  Βελτίωση της απόδοσης και λειτουργίας των προϊόντων, των λύσεων, των υπηρεσιών και της υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης βάσει εγγύησης και των έγκαιρων ενημερώσεων υλικολογισμικού και λογισμικού καθώς και της παροχής ειδοποιήσεων για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της συσκευής ή της υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών της HP.


  ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες της HP. Παραδείγματα επικοινωνίας μπορεί να περιλαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήσεις ή αιτήματά σας, επικοινωνία για την ολοκλήρωση υπηρεσιών ή σχετικά με θέματα εγγυήσεων, ειδοποιήσεις ανάκλησης προϊόντων για λόγους ασφαλείας, μηνύματα επικοινωνίας που απαιτούνται από το νόμο ή ισχύουσες εταιρικές ενημερώσεις που σχετίζονται με συγχωνεύσεις, εξαγορές ή εκποιήσεις.


  ΑΣΦΑΛΕΙΑ

  Διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των ιστότοπων, των προϊόντων, των λειτουργιών και των υπηρεσιών μας και αποτροπή και εντοπισμός απειλών ασφάλειας, απάτης ή άλλης εγκληματικής ή κακόβουλης δραστηριότητας που μπορεί να διακυβεύσει τις πληροφορίες σας. Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας, θα χρησιμοποιούμε εύλογα μέσα για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, όπως είναι η χρήση κωδικού πρόσβασης και αναγνωριστικού χρήστη, πριν σας παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, ενδέχεται να λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα ασφάλειας, όπως βιντεοκάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, για την προστασία των φυσικών τοποθεσιών σας.


  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

  Διεξαγωγή συνηθισμένων επιχειρηματικών λειτουργιών, εξακρίβωση της ταυτότητάς σας, λήψη αποφάσεων σχετικά με πιστώσεις σε περίπτωση που ζητήσετε πίστωση, διεξαγωγή έρευνας και στατιστικής ανάλυσης επιχειρηματικών δεδομένων, υποβολή εταιρικών εκθέσεων και εταιρική διαχείριση, εκπαίδευση προσωπικού και διασφάλιση της ποιότητας (ενδέχεται να περιλαμβάνεται η παρακολούθηση ή καταγραφή κλήσεων προς την υπηρεσία υποστήριξης πελατών της εταιρείας μας) και προβολή.


  ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

  Καινοτόμα νέα προϊόντα, λειτουργίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν εργαλεία έρευνας και ανάπτυξης και ενσωματώνουν δραστηριότητες ανάλυσης δεδομένων.  ΔΙΑΦHΜΙΣΗ

  Παροχή εξατομικευμένων διαφημιστικών προσφορών (σύμφωνα με τις Προτιμήσεις απορρήτου που έχετε ορίσει) σε ιστότοπους των υπηρεσιών της HP καθώς και σε ιστότοπους άλλων επιλεγμένων συνεργατών (για παράδειγμα, ενδέχεται να δείτε μια διαφήμιση για ένα προϊόν σε μια τοποθεσία συνεργάτη που έχετε προβάλει πρόσφατα σε μια τοποθεσία της HP). Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ορισμένες από τις πληροφορίες σας σε παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ και δίκτυα ψηφιακού μάρκετινγκ για να σας παρουσιάζουν διαφημίσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την ενότητα Πώς χρησιμοποιεί η HP τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων.


  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  Συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, τους κανονισμούς, τις δικαστικές αποφάσεις, τις αιτήσεις κρατικών φορέων και φορέων επιβολής του νόμου σε θέματα που αφορούν την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, την προστασία μας, την προστασία των χρηστών και των πελατών μας και την επίλυση τυχόν διαφορών με πελάτες.


  Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα συλλογής και χρήσης δεδομένων ως οδηγό γρήγορης αναφοράς σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων που συλλέγουμε και ως νόμιμη βάση για την επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων.

 •  

  Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε

   

  Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας ή από την οποία είναι δυνατή η άμεση ή έμμεση ταυτοποίησή σας. Ενδέχεται να συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της HP ή κατά την αλληλεπίδρασή σας με αντιπροσώπους της HP.


  Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τη φύση της αλληλεπίδρασής σας με την εταιρεία μας ή από τις υπηρεσίες της HP που χρησιμοποιείτε, και μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:


  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΑΜΕΣΑ

  • Δεδομένα επικοινωνίας – Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά ή/και επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων του ονόματος, του επωνύμου, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλων παρόμοιων δεδομένων.
  • Δεδομένα πληρωμών – Συλλέγουμε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία των πληρωμών και την πρόληψη απάτης, όπως αριθμούς πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης και άλλες σχετικές πληροφορίες χρέωσης.
  • Δεδομένα λογαριασμού – Συλλέγουμε πληροφορίες όπως τον τρόπο με τον οποίο αγοράσατε ή εγγραφήκατε στις Υπηρεσίες της HP, το ιστορικό συναλλαγών, χρέωσης ή υποστήριξης, τις Υπηρεσίες της HP που χρησιμοποιείτε και οτιδήποτε άλλο σχετικό με το λογαριασμό που δημιουργείτε.
  • Δεδομένα τοποθεσίας – Συλλέγουμε δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας όταν ενεργοποιείτε υπηρεσίες που βασίζονται σε τοποθεσία ή όταν, κατά την εγγραφή ενός προϊόντος ή κατά την αλληλεπίδραση με τον ιστότοπό μας, επιλέγετε να παρέχετε πληροφορίες που σχετίζονται με τοποθεσία.
  • Δεδομένα διαπιστευτηρίων ασφάλειας – Συλλέγουμε αναγνωριστικά χρήστη, κωδικούς πρόσβασης, υποδείξεις κωδικών πρόσβασης και παρόμοιες πληροφορίες ασφάλειας που απαιτούνται για έλεγχο ταυτότητας και πρόσβαση σε λογαριασμούς της HP.
  • Δημογραφικά δεδομένα – Συλλέγουμε ή λαμβάνουμε από τρίτους, συγκεκριμένα δημογραφικά δεδομένα όπως, για παράδειγμα, χώρα, φύλο, ηλικία, προτιμώμενη γλώσσα και δεδομένα γενικού ενδιαφέροντος.
  • Προτιμήσεις – Συλλέγουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας στο βαθμό που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες της HP (τόσο όταν μας τις αποκαλύπτετε εσείς όσο και όταν τις συνάγουμε με βάση ό,τι γνωρίζουμε για εσάς) και για τον τρόπο με τον οποίο προτιμάτε να επικοινωνούμε μαζί σας.
  • Δεδομένα μέσων κοινωνικής δικτύωσης – Είναι επίσης δυνατό να παρέχουμε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας δίνουν τη δυνατότητα να μοιράζεστε πληροφορίες με τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία ανήκετε και να αλληλεπιδράτε μαζί μας σε διάφορες τοποθεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ανάλογα με τη λειτουργία, η εκ μέρους σας χρήση αυτών των λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει στη συλλογή ή την κοινολόγηση πληροφοριών που σας αφορούν. Σας συνιστούμε να ελέγχετε τις πολιτικές και τις ρυθμίσεις απορρήτου στις τοποθεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, ώστε να είστε βέβαιοι ότι κατανοείτε ποιες πληροφορίες συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και κοινοποιούνται από αυτές τις τοποθεσίες.
  • Άλλες μοναδικές πληροφορίες ταυτοποίησης – Παραδείγματα άλλων μοναδικών πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς περιλαμβάνουν τους αριθμούς σειράς προϊόντων, πληροφορίες που παρέχετε όταν αλληλεπιδράτε προσωπικά, online ή τηλεφωνικά ή μέσω αλληλογραφίας με τα κέντρα παροχής υπηρεσιών μας, τα τμήματα υποστήριξης ή άλλα δίκτυα υποστήριξης πελατών, τις απαντήσεις σας σε έρευνες πελατών ή διαγωνισμούς ή πρόσθετες πληροφορίες που μας παρέχετε για να διευκολύνουμε την παροχή των Υπηρεσιών της HP και να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας. Εάν κάνετε αίτηση για άμεση χορήγηση πίστωσης, ενδέχεται να σας ζητηθούν πρόσθετα προσωπικά δεδομένα, π.χ. το ύψος των αποδοχών σας, ο αριθμός της αστυνομικής σας ταυτότητας, τα στοιχεία τραπεζικού/χρηματοπιστωτικού λογαριασμού σας και άλλες πληροφορίες (για παράδειγμα, από γραφεία πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας) που εξακριβώνουν την ταυτότητά σας και επαληθεύουν την πιστοληπτική σας ικανότητα.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ HP

  • Δεδομένα χρήσης προϊόντων – Συλλέγουμε δεδομένα χρήσης προϊόντων, όπως οι σελίδες που εκτυπώθηκαν, η λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση, το μέσο που χρησιμοποιήθηκε, η μάρκα της μελάνης ή του γραφίτη, ο τύπος του αρχείου που εκτυπώθηκε (.pdf, .jpg, κ.ο.κ.), η εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση (Word, Excel, Adobe Photoshop, κ.ά.), το μέγεθος του αρχείου, η χρονική σήμανση και η χρήση και η κατάσταση των άλλων αναλώσιμων εκτύπωσης. Δεν σαρώνουμε ή συλλέγουμε το περιεχόμενο οποιουδήποτε αρχείου ή πληροφορίας ενδέχεται να προβάλλεται μέσω εφαρμογής.
  • Δεδομένα συσκευής – Συλλέγουμε πληροφορίες για τον υπολογιστή, τον εκτυπωτή ή/και τη συσκευή σας, όπως π.χ. το λειτουργικό σύστημα, το υλικολογισμικό, το μέγεθος μνήμης, την περιοχή, τη γλώσσα, τη ζώνη ώρας, τον αριθμό μοντέλου, την ημερομηνία πρώτης χρήσης της συσκευής, την ηλικία της συσκευής, την ημερομηνία κατασκευής της, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τον κατασκευαστή της συσκευής, τη θύρα σύνδεσης, την κατάσταση της εγγύησης, τα μοναδικά αναγνωριστικά της συσκευής, τα αναγνωριστικά διαφήμισης και πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες που διαφέρουν ανά προϊόν.
  • Δεδομένα εφαρμογής – Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικές με τις εφαρμογές της HP όπως τοποθεσία, γλώσσα, εκδόσεις λογισμικού, επιλογές κοινοποίησης δεδομένων και λεπτομέρειες ενημέρωσης. Στις περιπτώσεις που ενσωματώνουμε τεχνολογίες τρίτων, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από κοινού τα δεδομένα από τρίτους και από την HP και θα παρέχεται κατάλληλη ειδοποίηση σε επίπεδο εφαρμογής.
  • Δεδομένα απόδοσης – Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την απόδοση μεμονωμένων στοιχείων υλικού συσκευών, υλικολογισμικού, λογισμικού και εφαρμογών. Παραδείγματα των δεδομένων που συλλέγουμε περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της μνήμης και του επεξεργαστή, τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις βλάβες των συστημάτων, τα συμβάντα, τις λειτουργίες και τις ειδοποιήσεις εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται, όπως προειδοποιήσεις «χαμηλής στάθμης μελάνης», τη χρήση φωτογραφικών καρτών, φαξ, σαρώσεων, ενσωματωμένου διακομιστή web και πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες που διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή.
  • Δεδομένα περιήγησης ιστότοπου – Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις και τη δραστηριότητά σας στους ιστότοπους της HP, σε εφαρμογές ή ιστότοπους που παρέχονται «με την υποστήριξη» άλλης εταιρείας για λογαριασμό μας, καθώς και σχετικά με το περιεχόμενο (και τυχόν διαφημίσεις) που προβάλλετε και με το οποίο αλληλεπιδράτε, τη διεύθυνση του ιστότοπου από τον οποίο μεταβήκατε και άλλα στοιχεία συμπεριφοράς μεταβίβασής σας μέσω συνδέσεων (όπως τις σελίδες που προβάλλετε, τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ ή τα στοιχεία που έχετε προσθέσει στο καλάθι αγορών σας). Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες συλλέγονται με τη χρήση των εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων που διαθέτουμε, τα οποία περιλαμβάνουν τα cookies, τα προειδοποιητικά σήματα web και τις ενσωματωμένες συνδέσεις web. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την ενότητα Πώς χρησιμοποιεί η HP τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων.
  • Ανώνυμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα – Συλλέγουμε ανώνυμες απαντήσεις σε έρευνες ή ανώνυμες και συγκεντρωτικές πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών της HP. Στο πλαίσιο των λειτουργιών μας, ενδέχεται επίσης να εφαρμόσουμε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μια διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων σας ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας μέσω της χρήσης αυτών των δεδομένων με τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

  Συλλέγουμε δεδομένα από τις ακόλουθες τρίτες πηγές:

  • Εταιρείες παροχής δεδομένων, δίκτυα κοινωνικών μέσων και διαφημιστικά δίκτυα – Εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προτιμήσεις, ενδιαφέροντα και συγκεκριμένα δημογραφικά δεδομένα. Για παράδειγμα, όταν αποκτάτε πρόσβαση στις εφαρμογές μας μέσω σύνδεσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να συλλέγονται προσωπικά δεδομένα (δηλ. όταν πραγματοποιείτε σύνδεση στις εφαρμογές μας με χρήση των διαπιστευτηρίων σας στο Facebook ή σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Τα βασικά στοιχεία που αποκτάμε ενδεχομένως να εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου που έχουν οριστεί στον λογαριασμό σας σε κάθε δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης.
  • Συνεργάτες της HP – Εάν αγοράσετε Υπηρεσίες της HP από έναν συνεργάτη της HP, ενδέχεται να λάβουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την αγορά σας από τον συγκεκριμένο συνεργάτη.
  • Υπηρεσίες πρόληψης απάτης ή παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας – Συλλέγονται δεδομένα για την πρόληψη της απάτης και σχετικά με τον προσδιορισμό της πιστοληπτικής ικανότητας.
  • Εταιρικοί πελάτες της HP – Προκειμένου να παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες της HP σε επίπεδο επιχείρησης, ενδέχεται να παρασχεθούν στην HP τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας σας από ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της επιχείρησης ή της εταιρείας σας (π.χ. ένα μέλος του τμήματος IT).
  • Πάροχοι αναλύσεων – Επίσης, αποκτούμε μη προσωπικά δεδομένα, όπως συγκεντρωτικά ή ανωνυμοποιημένα δημογραφικά δεδομένα/δεδομένα προφίλ, από τρίτες πηγές, για παράδειγμα, εταιρείες που εξειδικεύονται στην παροχή εταιρικών δεδομένων, αναλύσεων και λογισμικού.

  Προκειμένου να παρέχουμε ορισμένες υπηρεσίες της HP σε επίπεδο επιχείρησης, ενδέχεται να παρασχεθούν στην HP τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας σας από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο της επιχείρησης ή της εταιρείας σας (π.χ. ένα μέλος του τμήματος IT). Όπου κρίνεται απαραίτητο, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που έχετε παράσχει εσείς ή ο εργοδότης σας, σε συνδυασμό με πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει από δημοσιευμένες και άλλες online και offline πηγές, προκειμένου να διεξάγουμε ελέγχους δέουσας επιμέλειας στους επαγγελματικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο του προγράμματός της εταιρείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.


  Επίσης, αποκτούμε μη προσωπικά δεδομένα, όπως συγκεντρωτικά ή ανωνυμοποιημένα δημογραφικά δεδομένα/δεδομένα προφίλ, από τρίτες πηγές, για παράδειγμα, εταιρείες που εξειδικεύονται στην παροχή εταιρικών δεδομένων, στατιστικής ανάλυσης και λογισμικού.


  Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ακρίβειας των δεδομένων και της παροχής κορυφαίας εμπειρίας πελάτη μέσω της παροχής καλύτερων εξατομικευμένων υπηρεσιών, περιεχομένου, μάρκετινγκ και διαφημίσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις συσχετίζουμε ή συνδυάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές πηγές που περιγράφονται ανωτέρω με τις πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς. Για παράδειγμα, συγκρίνουμε τις γεωγραφικές πληροφορίες, που αποκτήθηκαν από εμπορικές πηγές, με τη διεύθυνση IP που συνέλεξαν τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων ούτως ώστε να εντοπίσουμε τη γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Ένας άλλος τρόπος συσχετισμού των πληροφοριών μεταξύ τους είναι μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού όπως ενός cookie ή αριθμού λογαριασμού.

  Όπου κρίνεται απαραίτητο, αποκτούμε πληροφορίες προκειμένου να διεξάγουμε ελέγχους δέουσας επιμέλειας στους επαγγελματικούς συνεργάτες, στο πλαίσιο του προγράμματός της εταιρείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς και σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις μας.

  ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΧΕΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Δεν απαιτείται να κοινοποιήσετε τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητάμε, ωστόσο, εάν επιλέξετε να μην κοινοποιήσετε τις πληροφορίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν θα μπορούμε να σας παρέχουμε τις Υπηρεσίες της HP, ορισμένες εξειδικευμένες λειτουργίες ούτε θα μπορούμε να απαντήσουμε αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε ερωτήματα μπορεί να έχετε.

 •  

  Προστασία ιδιωτικού απορρήτου για τα παιδιά

   

  Η HP δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες από παιδιά, όπως ορίζεται από την τοπική νομοθεσία, και οι ιστότοποι ή οι εφαρμογές της για φορητές συσκευές δεν στοχεύουν σε παιδιά.

 •  

  Πώς διατηρούμε ασφαλή τα δεδομένα σας

   

  Για την αποτροπή της απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή γνωστοποίησης και για την εξασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των πληροφοριών σας, λαμβάνουμε εύλογα και κατάλληλα μέτρα υλικής, τεχνικής και διοικητικής φύσης για την προστασία των πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Η HP διατηρεί τα δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ή όσο επιτρέπεται από τη νομοθεσία και εφόσον τα δεδομένα εξακολουθούν να έχουν νόμιμο επιχειρηματικό σκοπό.


  Κατά τη συλλογή, διαβίβαση ή αποθήκευση ευαίσθητων πληροφοριών, όπως είναι τα οικονομικά στοιχεία, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες πρόσθετης ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Κατά τη μετάδοση ιδιαίτερα εμπιστευτικών πληροφοριών (π.χ. αριθμό πιστωτικής κάρτας ή κωδικό πρόσβασης) μέσω του Internet, η HP προστατεύει αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση, όπως τις μεταγενέστερες εκδόσεις του πρωτοκόλλου Transport Layer Security ("TLS").


  Στο πλαίσιο της επεξεργασίας πληρωμών σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιούμε επίσης μια υπηρεσία διαχείρισης για την αντιμετώπιση της απάτης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία μας παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για την προφύλαξη έναντι της απάτης με χρήση πιστωτικών καρτών και την προστασία των οικονομικών δεδομένων σας σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου.


  Διατηρούμε αρχεία σύμφωνα με τη νομοθεσία και την πολιτική μας για τη διατήρηση αρχείων. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, όλα τα αρχεία που δεν αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα διαγράφονται μετά από ένα ή δύο χρόνια από την ημερομηνία δημιουργίας. Όσον αφορά τα αρχεία που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της HP, οι περίοδοι διατήρησης διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του αρχείου.


  Τα αρχεία που σχετίζονται με την πρόσληψη και τη συνταξιοδότηση προσωπικού, τις παροχές και τη μισθοδοσία διατηρούνται για όσο χρησιμοποιούνται και έπειτα για μια περίοδο έως και 10 ετών. Τα αρχεία που αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως συναλλαγές από/προς πελάτες και προμηθευτές διατηρούνται για όσο χρησιμοποιούνται και έπειτα για μια περίοδο έως και 15 ετών.


  Με τη λήξη της περιόδου διατήρησης, τα ηλεκτρονικά αρχεία διαγράφονται οριστικώς με τρόπο που εξασφαλίζει ότι δεν μπορούν να ανακτηθούν. Τα έντυπα αρχεία καταστρέφονται με τρόπο που διασφαλίζει ότι δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή τους (π.χ. θρυμματισμός).

 •  

  Πώς κοινοποιούμε τα δεδομένα

   

  Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο ως εξής και, κατά περίπτωση, μόνο μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων συμβατικών υποχρεώσεων:


  Κοινοποίηση σε εταιρείες της HP


  Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλα νομικά πρόσωπα της HP στις Η.Π.Α. και σε όλο τον κόσμο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση απορρήτου. Για να διασφαλίσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο σύστημα διασυνοριακών κανόνων απορρήτου (CPBR) της APEC, στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCR) και στα προγράμματα της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα, τα νομικά πρόσωπα της HP δεσμεύονται συμβατικά να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τήρησης του ιδιωτικού απορρήτου. Επιπλέον, οι οδηγίες απορρήτου της εταιρείας μας κοινοποιούνται στους εργαζομένους της HP σε ετήσια βάση, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού προγράμματος εκπαίδευσης «Integrity at HP».


  Στις περιπτώσεις που δεν ισχύουν τα ανωτέρω διεθνή προγράμματα τήρησης του ιδιωτικού απορρήτου, όταν αποδέχεστε τη Δήλωση απορρήτου της HP, όταν δηλώνετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, μέσω της δημιουργίας ενός λογαριασμού ή της παροχής των προσωπικών σας δεδομένων με άλλον τρόπο, συναινείτε στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του παγκόσμιου δικτύου νομικών προσώπων της HP.


  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ


  Συναλλασσόμαστε με παρόχους υπηρεσιών ή συνεργάτες για τη διαχείριση ή υποστήριξη ορισμένων πτυχών των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων για λογαριασμό μας. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ή συνεργάτες ενδέχεται να βρίσκονται στις Η.Π.Α. ή σε άλλες τοποθεσίες ανά τον κόσμο και ενδέχεται να παρέχουν υπηρεσίες όπως επεξεργασία πιστωτικών καρτών και διαχείριση απάτης, υποστήριξη πελατών, προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό μας, διεκπεραίωση παραγγελιών, παράδοση προϊόντων, εξατομίκευση περιεχομένου, δραστηριότητες διαφήμισης και μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής και εξατομικευμένης διαφήμισης), υπηρεσίες IT, παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φιλοξενία δεδομένων, παροχή βοήθειας σε πραγματικό χρόνο, είσπραξη και διαχείριση χρεών ή υποστήριξη ιστότοπων της HP. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι συνεργάτες μας δεσμεύονται βάσει σύμβασης να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν από εμάς και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών που τους έχουν ζητηθεί από την HP. Επίσης, λαμβάνουμε μέτρα για την επαρκή προστασία των διαβιβάσεων των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, για παράδειγμα, υπογράφουμε τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ με τους παρόχους υπηρεσιών ή τους συνεργάτες, βασιζόμαστε στην πιστοποίησή τους στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα, σε άλλους εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας, μηχανισμούς πιστοποίησης ή δεσμευτικές και εκτελεστές υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης, επικοινωνήστε με το HP Privacy Office.


  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΣ


  Ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς σε συνεργάτες μας στον τομέα των διαφημίσεων (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών δικτύων, των διαφημιστικών εταιρειών και άλλων παρόχων υπηρεσιών που ενδεχομένως χρησιμοποιούν) ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τις συσκευές σας και να σας παρέχουν περιεχόμενο και διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Οι πληροφορίες αυτές ενδεχομένως να περιλαμβάνουν το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό της συσκευής σας ή άλλο αναγνωριστικό σε κρυπτογραφημένη μορφή. Οι πάροχοι ενδέχεται να επεξεργάζονται τις πληροφορίες σε κατακερματισμένη ή μη αναγνωρίσιμη μορφή. Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουν πρόσθετες πληροφορίες από εσάς, όπως τη διεύθυνση IP σας και πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε και ενδέχεται να συνδυάζουν πληροφορίες που σας αφορούν με πληροφορίες από άλλες εταιρείες στο πλαίσιο συνεργασιών ανταλλαγής δεδομένων, στις οποίες συμμετέχουμε.


  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ


  Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε: (i) γραφεία οικονομικών πληροφοριών και υπηρεσίες προστασίας από τις απάτες, (ii) γραφεία είσπραξης χρεών (για εκκρεμείς οφειλές προς εμάς), (iii) παρόχους ασφαλίσεων, εάν έχετε αγοράσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω της HP (π.χ. Care Pack). Εάν επιλέξετε να παράσχετε προσωπικά δεδομένα στις άλλες εταιρείες, η διαχείριση αυτών των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου αυτών των εταιρειών, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από τις πολιτικές και πρακτικές της HP.


  ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ


  Ενδέχεται να προκύψουν περιστάσεις στις οποίες, είτε για στρατηγικούς είτε για άλλους επιχειρηματικούς σκοπούς, η HP θα αποφασίσει να πωλήσει, αγοράσει, συγχωνεύσει ή αναδιοργανώσει τις επιχειρήσεις της. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να αποκαλύψουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε υποψήφιους ή πραγματικούς αγοραστές ή να λάβουμε προσωπικά δεδομένα από πωλητές. Πρακτική μας σε αυτού του είδους τις συναλλαγές είναι να επιδιώξουμε την κατάλληλη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.


  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


  Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν πιστεύουμε, καλή τη πίστει ότι έχουμε υποχρέωση: (i) να απαντήσουμε σε δεόντως εξουσιοδοτημένα αιτήματα για πληροφορίες από αστυνομικές, ρυθμιστικές, δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές, καθώς και για να ανταποκριθούμε στην υποχρέωση διαφύλαξης της εθνικής ασφάλειας ή επιβολής του νόμου, (ii) να συμμορφωθούμε με οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό, έγγραφο κλήσης ή δικαστική απόφαση, (iii) να διερευνήσουμε και να συνδράμουμε στην αποτροπή απειλών της ασφάλειας, της απάτης ή άλλης εγκληματικής ή κακόβουλης δραστηριότητας, (iv) να επιβάλλουμε/προστατεύσουμε τα δικαιώματα και τα περιουσιακά στοιχεία της HP ή των θυγατρικών της, ή (v) να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την προσωπική ασφάλεια της HP, των εργαζομένων της και τρίτων που βρίσκονται ή χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία της HP, όταν επιτρέπεται και σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου δικαίου.


  Χρησιμοποιήστε τον Πίνακα συλλογής και χρήσης δεδομένων ως οδηγό γρήγορης αναφοράς για να δείτε με ποιον τρόπο και σε ποιους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας.

 •  

  Πώς χρησιμοποιούμε τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων

   

  Χρησιμοποιούμε και επιτρέπουμε σε ορισμένες άλλες εταιρείες να χρησιμοποιούν cookies, τεχνολογίες καταγραφής δεδομένων περιήγησης, pixel, προειδοποιητικά σήματα web, φόρμες συλλογής δεδομένων web και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες (συλλογικά «Εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων») στις Υπηρεσίες της HP. Αυτό γίνεται για να κατανοήσουμε τη χρήση των Υπηρεσιών της HP, να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη και να επιτρέψουμε τη χρήση εξατομικευμένων χαρακτηριστικών και περιεχομένου, να βελτιστοποιήσουμε τις διαφημίσεις μας και τις ενέργειες μάρκετινγκ, και να δώσουμε τη δυνατότητα σε τρίτες διαφημιστικές εταιρείες να μας βοηθήσουν να παρέχουμε διαφημίσεις που να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας σε όλο το Internet.


  Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων στη διεύθυνση: www.allaboutcookies.org.


  ONLINE ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


  Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο της HP, ο ιστότοπος αυτός ενδέχεται να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, κυρίως με τη μορφή cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρό όγκο πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αφορούν εσάς, τις προτιμήσεις σας ή τη συσκευή σας, και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λειτουργία του ιστότοπου σύμφωνα με τις προσδοκίες σας. Συνήθως, οι πληροφορίες αυτές δεν οδηγούν σε άμεση ταυτοποίησή σας, αλλά μπορούν να σας προσφέρουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης του διαδικτύου.


  Η HP χρησιμοποιεί εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων για τους εξής λόγους:

  • Απολύτως απαραίτητα εργαλεία: Αυτά τα εργαλεία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Χωρίς αυτά, δεν θα ήταν δυνατή η παροχή του ιστότοπου ή της υπηρεσίας που ζητάτε επειδή δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε κατάλληλο περιεχόμενο βάσει του τύπου της συσκευής που χρησιμοποιείτε.

  • Εργαλεία απόδοσης και αναλύσεων: Αυτά τα εργαλεία συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες στατιστικής φύσης που επιτρέπουν στην HP τη μέτρηση, βελτιστοποίηση και βελτίωση του περιεχομένου, της ποιότητας και της απόδοσης των ιστότοπών της.

   Χρησιμοποιούμε δικά μας εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων ή/και αντίστοιχα εργαλεία τρίτων για να παρακολουθούμε πώς χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους και τις υπηρεσίες μας με στόχο να βελτιώσουμε την απόδοσή τους και να τους αναπτύξουμε σύμφωνα με τις προτιμήσεις των πελατών και των επισκεπτών μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων για: να δοκιμάσουμε διαφορετικές σχεδιάσεις και να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συνέπεια στην εμφάνιση και την αίσθηση των ιστότοπών μας, να παρακολουθούμε και να παρέχουμε ανάλυση των τάσεων όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μας αλληλεπιδρούν με τους ιστοτόπους και τα μηνύματά μας, να παρακολουθούμε τα σφάλματα και να μετράμε την αποτελεσματικότητα των προωθητικών εκστρατειών μας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες Adobe Analytics και Google Analytics της Google Inc., για την παρακολούθηση της χρήσης και της δραστηριότητας του ιστότοπου.

   Τα δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιούνται συγκεντρωτικά για να παρέχουν μοτίβα τάσεων και χρήσης για τη διεξαγωγή επιχειρηματικής ανάλυσης, τη βελτίωση της τοποθεσίας/πλατφόρμας και την ανάλυση της απόδοσης. Τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων ή η ανάλυση που προκύπτει ενδέχεται επίσης να κοινοποιούνται στους επαγγελματικούς συνεργάτες μας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τον αριθμό επισκεπτών των ιστότοπών μας, τον αριθμό των συνδέσεων, τη χρονική στιγμή κάθε σύνδεσης, τη χρονική διάρκειά της και τις περιοχές των ιστότοπων και των υπηρεσιών μας που επισκέφτηκαν οι πελάτες μας. Γενικά, δεν χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας. Επίσης, ενδέχεται να λαμβάνουμε παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με επισκέπτες στους ιστότοπους των συνεργατών μας.

  • Εργαλεία εξατομίκευσης: Αυτά τα εργαλεία μας επιτρέπουν να απομνημονεύουμε τις επιλογές που κάνετε στους ιστότοπούς μας (για παράδειγμα, τη γλώσσα που προτιμάτε ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και να παρέχουμε βελτιωμένες, πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Τα εργαλεία αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απομνημόνευση των αλλαγών που έχετε κάνει όσον αφορά το μέγεθος του κειμένου, τις γραμματοσειρές και άλλα μέρη των ιστοσελίδων που μπορείτε να προσαρμόσετε. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχετε ζητήσει, όπως την παρακολούθηση ενός βίντεο ή τον σχολιασμό σε ένα ιστολόγιο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται ενδέχεται να είναι ανώνυμες και δεν μπορούν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα περιήγησης σας σε άλλους ιστότοπους.

   Επίσης, χρησιμοποιούμε εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων για να αλλάξουμε τον τρόπο συμπεριφοράς ή εμφάνισης των ιστότοπων μας με σκοπό να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας βασιζόμενοι σε πληροφορίες που συλλέγουμε από τη συμπεριφορά σας σε αυτούς ή από πληροφορίες που ενδεχομένως να γνωρίζουμε ήδη για εσάς, επειδή, για παράδειγμα, είστε εγγεγραμμένος πελάτης. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή των υπηρεσιών που λαμβάνετε από εμάς ή του περιεχομένου, της εμφάνισης και της αίσθησης που παρέχεται κατά τις επόμενες επισκέψεις σας στους ιστότοπούς μας. Για παράδειγμα, εάν εξατομικεύσετε τις ιστοσελίδες ή εγγραφείτε για προϊόντα ή υπηρεσίες, τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων βοηθούν τον διακομιστή της ιστοσελίδας μας να ανακαλέσει συγκεκριμένες πληροφορίες για εσάς. Κατά την επόμενη επίσκεψή σας στους ιστότοπούς μας, είναι δυνατό να ανακτηθούν οι πληροφορίες που παρείχατε παλαιότερα, ώστε να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε εύκολα τις λειτουργίες των ιστότοπων που επιλέξατε προηγουμένως. Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές ή υπολογιστές σε τακτική βάση, μπορεί να συνδέσουμε εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων μεταξύ τους, ώστε να εξακολουθείτε να λαμβάνετε μια εξατομικευμένη online εμπειρία. Επίσης, μπορούμε να εξατομικεύσουμε τις πληροφορίες που βλέπετε με βάση αυτά που γνωρίζουμε ήδη για εσάς, ώστε να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην αναζήτηση στοιχείων. Με τη χρήση των εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων, κάθε επισκέπτης στην τοποθεσία μας μπορεί να έχει μια μοναδική, εξατομικευμένη εμπειρία.

  • Εργαλεία στόχευσης: Τα εργαλεία αυτά ορίζονται από την HP και από τρίτους (όπως επιλεγμένους συνεργάτες λιανικής ή παροχής διαφημίσεων) και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός προφίλ για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων εντός και εκτός ιστότοπων της HP, οι οποίες σας αφορούν και είναι χρήσιμες για εσάς. Ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν ανωνυμοποιημένα δημογραφικά ή άλλα δεδομένα που μας έχετε υποβάλει οικειοθελώς (π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας).

   Μας επιτρέπουν επίσης να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία και τη σελίδα της HP που επισκεφτήκατε καθώς και σχετικά με τις δραστηριότητές σας στην τοποθεσία της HP. Για παράδειγμα, εάν επισκεφτήκατε μια σελίδα προϊόντων μας, μέσω της χρήσης των cookies μπορούμε να επανακαθορίσουμε τη στόχευση σας σε τοποθεσίες συνεργατών μας με πρόσθετες προσφορές και προωθητικές ενέργειες για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

   Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ορισμένους συνεργάτες μας που χρησιμοποιούν διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, επισκεφτείτε αυτούς τους ιστότοπους:

   Πρέπει να γνωρίζετε ότι η παραπάνω λίστα είναι ενδεικτική και ενδέχεται να ενημερώνεται κατά διαστήματα.

   Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους ιστότοπούς μας δεν είναι ανώνυμες και μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που γνωρίζουμε ή συνάγουμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεών σας, για να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, τις διαφημίσεις και τις προσφορές που σας παρέχουμε.

  Τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων που είναι απολύτως απαραίτητα ή χρησιμοποιούνται για σκοπούς απόδοσης και αναλύσεων ή εξατομίκευσης λήγουν μετά από 364 ημέρες. Τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιούνται για σκοπούς στόχευσης λήγουν μετά από 90 ημέρες από την τελευταία σας επίσκεψη.


  Όταν κοινοποιείτε πληροφορίες χρησιμοποιώντας το κουμπί κοινοποίησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υπάρχει στους ιστότοπους της HP, το κοινωνικό δίκτυο καταγράφει αυτή την ενέργειά σας. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να συνδέονται με δραστηριότητες στοχευμένων διαφημίσεων. Οι τύποι εργαλείων που χρησιμοποιούν τρίτες εταιρείες καθώς και ο τρόπος χρήσης των πληροφοριών που προκύπτουν από αυτά διέπονται από τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου των εν λόγω εταιρειών.

  ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων, όπως προειδοποιητικά σήματα web, τα οποία είναι συνήθως μια διαφανής εικόνα γραφικού (συνήθως 1 pixel x 1 pixel), με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων επικοινωνίας. Ένα προειδοποιητικό σήμα web μπορεί να ενσωματωθεί σε μηνύματα επικοινωνίας μετά από εγγραφή ή για σκοπούς μάρκετινγκ της HP, για να προσδιορίσουμε εάν έχετε ανοίξει τα μηνύματά μας ή εάν τα έχετε χρησιμοποιήσει και εάν τα εργαλεία αλληλογραφίας που χρησιμοποιούμε λειτουργούν σωστά.

 •  

  Επιλογή των προτιμήσεων ιδιωτικού απορρήτου

   

  Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να αλλάξετε τις επιλογές σας σχετικά με τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων, καθώς και σχετικά με τη λήψη μηνυμάτων επικοινωνίας μετά από εγγραφή ή γενικού περιεχομένου στο σημείο συλλογής δεδομένων ή μέσω της χρήσης άλλων μεθόδων που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες. Αυτές οι επιλογές δεν ισχύουν για την επικοινωνία που έχει πρωταρχικό σκοπό τη διαχείριση της ολοκλήρωσης των παραγγελιών, συμβολαίων, υποστήριξης, προειδοποιήσεων ασφάλειας προϊόντων, ενημερώσεων προγραμμάτων οδήγησης ή άλλων ειδοποιήσεων διαχείρισης και συναλλαγών, καθώς ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της επικοινωνίας δεν είναι η εμπορική προώθηση.


  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗ


  Η επικοινωνία για σκοπούς μάρκετινγκ της HP παρέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή/και υποστήριξη και μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο που αυτή διεξάγεται – π.χ. μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή κινητής συσκευής. Η επικοινωνία για σκοπούς μάρκετινγκ ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, ειδικές προσφορές, εξατομικευμένο περιεχόμενο, στοχευμένες διαφημίσεις ή προσκλήσεις για συμμετοχή σε έρευνες αγοράς ή σε αναθεωρήσεις συμμόρφωσης. Στην επικοινωνία μετά από εγγραφή περιλαμβάνονται ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώσεις λογισμικού κ.λπ., που μπορείτε να ζητήσετε ρητά ή να συναινέσετε για τη λήψη τους.


  Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα γενικού περιεχομένου, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:


  • Επιλέξτε το σύνδεσμο "Opt-out" (Διακοπή υπηρεσίας) ή "Unsubscribe" (Κατάργηση εγγραφής) στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ακολουθήστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε κάθε μήνυμα επικοινωνίας που αφορά την εγγραφή σας.
  • Για να καταργήσετε την εγγραφή σας από μηνύματα που παραδίδονται σε φορητές συσκευές, απαντήστε στο μήνυμα με τις λέξεις "STOP" (Διακοπή) ή "END" (Λήξη).
  • Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας μέσω του HP Privacy Office. Φροντίστε να αναφέρετε το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και συγκεκριμένες σχετικές πληροφορίες για τις εγγραφές HP που δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον.

  ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ HP ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ


  Η HP συνάπτει συμφωνίες με παρόχους υπηρεσιών για την τοποθέτηση διαφημίσεων σε ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους. Ενίοτε, αυτό επιτυγχάνεται με την κοινοποίηση ορισμένων προσωπικών δεδομένων όπως περιγράφονται στην ενότητα Cookies διαφημίσεων τρίτων και cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης.


  Επιπλέον, χρησιμοποιούμε και ενδέχεται να επιτρέψουμε σε διαφημιστικά δίκτυα και άλλους τρίτους να χρησιμοποιούν cookies και άλλα αυτοματοποιημένα εργαλεία συλλογής δεδομένων για να καθορίσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με τις ιστοσελίδες, τις επικοινωνίες και τις υπηρεσίες μας και τους επιλεγμένους ιστότοπους συνεργατών και να προσδιορίσουν τα ενδιαφέροντά σας, Δημιουργήστε προφίλ και τμήματα ενδιαφέροντος προκειμένου να παρέχετε διαφημίσεις που είναι πιο σχετικές και χρήσιμες για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Πώς η HP χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένα εργαλεία συλλογής δεδομένων.


  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ONLINE

  Όταν επισκέπτεστε τοποθεσίες της HP, έχετε την επιλογή να αποδεχθείτε ή να ρυθμίσετε τα cookies που μας επιτρέπετε να τοποθετήσουμε στο πρόγραμμα περιήγησής σας μέσω του Κέντρου προτιμήσεων απορρήτου. Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή στις Ρυθμίσεις cookies.

  Ρυθμίσεις cookies


  Εάν δεν θέλετε να επιτρέπονται καθόλου τα cookies, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν απενεργοποιήσετε ορισμένες κατηγορίες cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες των τοποθεσιών μας ή ορισμένο περιεχόμενο ή λειτουργίες ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμα. Ορισμένα προγράμματα περιήγησης σας επιτρέπουν να περιηγηθείτε σε ιστότοπους σε λειτουργία ανώνυμης ή ιδιωτικής περιήγησης. Μόλις κλείσει η περίοδος λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, συνήθως διαγράφονται αυτόματα όλα τα cookies που συλλέχθηκαν κατά την περίοδο λειτουργίας.


  Για να επιλέξετε να μην παρακολουθείστε πλέον από την Google Analytics στους ιστότοπους που διαθέτουμε, επισκεφθείτε την τοποθεσία http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


  Ακόμα και αν επιλέξετε να μην γίνεται παρακολούθηση και στόχευση βάσει της απόδοσης και των αναλύσεων, ενδέχεται να συνεχίσετε να βλέπετε μη εξατομικευμένες διαφημίσεις από την HP μέσω των συνεργατών μας. Για παράδειγμα, μπορεί να επισκεφτείτε έναν ιστότοπο που περιλαμβάνει συγκρίσεις χαρακτηριστικών προσωπικών υπολογιστών. Βάσει των ενδιαφερόντων σας, οι συνεργάτες μας ενδέχεται να σας στείλουν διαφημίσεις προϊόντων της HP.


  Εάν βρίσκεστε εντός της Ε.Ε. και θέλετε να μην λαμβάνετε πλέον cookies τρίτων σχετικά με διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος, μεταβείτε στην τοποθεσία www.youronlinechoices.eu.


  Στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, τηρούμε τα πρότυπα του κλάδου όπως αυτά ορίζονται από την ένωση Digital Advertising Alliance όσον αφορά τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφημιστικές επιλογές σας, εάν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., κάντε κλικ εδώ ή εάν βρίσκεστε στον Καναδά κάντε κλικ εδώ. Στις Η.Π.Α., η πρωτοβουλία Network Advertising Initiative προσφέρει επίσης έναν τρόπο διακοπής της υπηρεσίας ενός αριθμού cookies διαφημίσεων. Επισκεφθείτε την τοποθεσία www.networkadvertising.org για να μάθετε περισσότερα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η διακοπή της υπηρεσίας δεν σημαίνει ότι δεν θα λαμβάνετε πλέον online διαφημίσεις. Δεν σημαίνει ότι η εταιρεία ή οι εταιρείες στις οποίες ζητήσατε διακοπή της λειτουργίας δεν θα σας παρέχουν πλέον διαφημίσεις προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις σας και στα μοτίβα χρήσης του web.


  Ορισμένα νεότερα προγράμματα περιήγησης στο web περιλαμβάνουν δυνατότητες "Do Not Track". Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα πρότυπο του κλάδου για διαχείριση αιτημάτων "Do Not Track", ως εκ τούτου, σε αυτήν τη φάση, οι ιστότοποί μας ενδεχομένως να μην ανταποκρίνονται σε αιτήματα "Do Not Track" ή σε κεφαλίδες από τα συγκεκριμένα προγράμματα περιήγησης.


  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ HP

  Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων, όπως τα προειδοποιητικά σήματα web, σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν δεν κάνετε λήψη των εικόνων που περιέχονται σε μηνύματα που λαμβάνετε (αυτή η δυνατότητα διαφέρει ανάλογα με το λογισμικό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται στον προσωπικό σας υπολογιστή). Ωστόσο, με αυτή την ενέργεια ενδέχεται να μην απενεργοποιούνται πάντα τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω συγκεκριμένων δυνατοτήτων του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται από το λογισμικό ή τον πάροχο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε.

 •  

  Άσκηση των δικαιωμάτων σας και επικοινωνία μαζί μας

   

  Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας έχετε παράσχει ή τα οποία διατηρούμε εμείς σχετικά με εσάς, καθώς και να απαιτήσετε τεκμηριωμένη απάντηση σχετικά με το λόγο της επεξεργασίας τους. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση είχατε παραχωρήσει παλαιότερα ή να ζητήσετε τη διόρθωση, την τροποποίηση, τον περιορισμό, την ανωνυμοποίηση ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, καθώς και να αποκτήσετε τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει με τη συγκατάθεσή σας ή στο πλαίσιο σύμβασης, σε δομημένη, αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή και να ζητήσετε τη διαβίβαση αυτών των δεδομένων σε διαφορετικό υπεύθυνο ελέγχου δεδομένων.


  Επίσης, σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε ένσταση κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ειδικότερα όταν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ ή για τη δημιουργία ενός προφίλ μάρκετινγκ. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή των προτιμήσεων ιδιωτικού απορρήτου για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας αναφορικά με το μάρκετινγκ.


  Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ως προς τα δικαιώματα αυτά, για παράδειγμα, σε περίπτωση που η ικανοποίηση του αιτήματός σας θα είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων άλλου ατόμου ή εάν μας ζητήσετε να διαγράψουμε πληροφορίες η τήρηση των οποίων απαιτείται από τη νομοθεσία ή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς επιτακτικών έννομων συμφερόντων μας.


  Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή εάν έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με τη δήλωση απορρήτου μας, τη συλλογή και χρήση των δεδομένων σας ή για πιθανή παράβαση της τοπικής νομοθεσίας περί ιδιωτικού απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γενικό διευθυντή της HP σε θέματα απορρήτου και προστασίας δεδομένων ή να μας στείλετε μια επιστολή σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:


  ΕΕ
  HP France SAS
  Global Legal Affairs
  14 rue de la Verrerie
  CS 40012 – 92197
  Meudon cedex
  France


  ΜΕΞΙΚΟ
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  Av. Vasco de Quiroga #2999
  Col. Santa Fe Peña Blanca
  Del. Alvaro Obregon
  C.P. 01210 México D.F.


  ΥΠΟΛΟΙΠΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
  HP Inc.
  Global Legal Affairs
  ATTN: Privacy Office
  1501 Page Mill Road
  Palo Alto, California 94304
  USA


  Κάθε είδους επικοινωνία θεωρείται εμπιστευτική. Με την παραλαβή του μηνύματός σας, ο εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας σε εύλογο χρονικό διάστημα για να απαντήσει στις ερωτήσεις ή να ασχοληθεί με το ζήτημα που αναφέρετε. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι το ζήτημά σας θα αντιμετωπιστεί έγκαιρα και με κατάλληλο τρόπο.


  Εάν δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το ζήτημά σας, έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρχή εποπτείας ιδιωτικού απορρήτου δεδομένων στη χώρα διαμονής ή εργασίας σας ή να προσφύγετε δικαστικά εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί οι κανόνες προστασίας δεδομένων. Για ερωτήσεις, αμφιβολίες ή παράπονα σχετικά με τη συμμετοχή μας στην ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα, στο σύστημα CPBR της APEC ή σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων BCR της HP, διαβάστε σχετικά με τις Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων.

 •  

  Αλλαγές στη δήλωση απορρήτου

   

  Εάν τροποποιήσουμε τη Δήλωση απορρήτου, θα κοινοποιήσουμε την αναθεωρημένη δήλωση εδώ, με ενημερωμένη ημερομηνία αναθεώρησης. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη Δήλωση απορρήτου της εταιρείας, που διαφοροποιούν σημαντικά τις πρακτικές μας περί απορρήτου, ενδέχεται επίσης να σας ενημερώσουμε με άλλα μέσα, όπως π.χ. μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανάρτησης σχετικής γνωστοποίησης στον εταιρικό ιστότοπο ή/και σε σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές. Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας Δήλωσης απορρήτου πραγματοποιήθηκε τον 25 Μάιο του 2018. Η παρούσα πολιτική τίθεται σε ισχύ 30 ημέρες μετά την ανάρτησή της, εκτός εάν σας παρασχεθεί η Δήλωση απορρήτου της HP πριν από αυτή την ημερομηνία, στην οποία περίπτωση, η παρούσα Δήλωση απορρήτου τίθεται σε ισχύ κατά την προγενέστερη ημερομηνία.


  Ημερομηνία ανάρτησης: 25 Μάιος 2018.

Σχετικές συνδέσεις ιδιωτικού απορρήτου: