Εκτυπωτές HP

Εκτυπωτές μονής λειτουργίας και πολυλειτουργικοί εκτυπωτές με HP ePrint. Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε.
Εκτυπωτές για το σπίτι
Εκτυπωτές για εταιρείες
Εκτυπωτές για επιχειρήσεις
Δημιουργήστε εξαιρετικές φωτογραφίες και έγγραφα καθημερινής εκτύπωσης στο σπίτι με εκτυπωτές Deskjet, Photosmart και πολυλειτουργικούς εκτυπωτές Κάντε περισσότερα με εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση επαγγελματικής ποιότητας για επιχειρήσεις με εκτυπωτές Officejet και LaserJet Δημιουργήστε γρήγορα ασπρόμαυρες ή έγχρωμες εκτυπώσεις/σαρώσεις υψηλού όγκου σε μεγέθη έως A3 με τις πρόσθετες λειτουργίες ασφάλειας
Τα αυθεντικά αναλώσιμα μελάνης, γραφίτη και χαρτιού ΗΡ σάς προσφέρουν περισσότερα
Υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης
Μεγαλύτερη αξιοπιστία, καλύτερη απόδοση, περισσότερη οικονομία, περισσότερη υπευθυνότητα. 

Το πλαστικό που συλλέχθηκε μέσω του συστήματος ανακύκλωσης "κλειστού κύκλου” επαναχρησιμοποιήθηκε σε περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο καινούρια αυθεντικά δοχεία μελάνης HP.1 Η δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος σάς δίνει τη δυνατότητα να συμβάλλετε κι εσείς.
Ελέγξτε το κόστος των εκτυπώσεων.


Οι Υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης, λογισμικό και αναλώσιμα για συσκευές απεικόνισης και εκτύπωσης — με ευέλικτες διαδικασίες προμήθειας, μετάβασης και διαχείρισης. Παρέχουμε υπηρεσίες για περιβάλλοντα εκτύπωσης γραφείων, μονάδων παραγωγής και εμπορικών καταστημάτων.
1 InfoTrends, "2009 U.S. Cartridge Collection and Recycling Refresh", 24 Νοεμβρίου 2009. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε για την HP.