Σαρωτής εγγράφων HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 Αξεσουάρ

1-0 από 0 στοιχεία

[1] Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν μετρηθεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής.

[2] Με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν το 2016 και εξέτασε η HP για τις λειτουργίες ασφάλειας ανταγωνιστικών εκτυπωτών της ίδιας κατηγορίας. Μόνο η ΗΡ προσφέρει ένα συνδυασμό λειτουργιών ασφάλειας που επιτρέπει την παρακολούθηση με σκοπό τον εντοπισμό και την αυτόματη αντιμετώπιση επιθέσεων και την επακόλουθη αυτόματη επικύρωση της ακεραιότητας του λογισμικού κατά την επανεκκίνηση. Για τη λίστα με τους εκτυπωτές: hp.com/go/PrintersThatProtect. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/printersecurityclaims.

[3] Το HP EveryPage αναφέρεται ως HP Precision Feed σε συσκευές HP ScanJet που κυκλοφόρησαν πριν από το Μάιο του 2013.

[4] Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/webjetadmin.

[5] Το HP ΟΧΡ είναι μια πλατφόρμα εφαρμογών που επιτρέπει στους οργανισμούς να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των σαρωτών δικτύου HP Scanjet Enterprise, καθώς και να προσφέρουν out-of-box ή προσαρμοσμένες λύσεις για διαδικασίες, όπως ασφάλεια, λογιστική, ροή εργασιών και άλλα.

[4] Το HP Web Jetadmin παρέχεται δωρεάν και μπορείτε να το λάβετε από τη διεύθυνση http://www.hp.com/go/webjetadmin.

[1] Οι ταχύτητες σάρωσης έχουν μετρηθεί με χρήση του ADF. Οι πραγματικές ταχύτητες επεξεργασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ανάλυση σάρωσης, τις συνθήκες δικτύου, την απόδοση του υπολογιστή και το λογισμικό εφαρμογής.

[2] Η ταχύτητα κίνησης του χαρτιού του HP ScanJet Enterprise Flow N9120 fn2 είναι μεγαλύτερη από 120 σελ/λεπτό ή 240 εικόνες/λεπτό στα 300 dpi σε ασπρόμαυρη λειτουργία και λειτουργία αποχρώσεων του γκρι. Η μεθοδολογία μέτρησης ταχύτητας κίνησης του χαρτιού βασίζεται στο πρότυπο της HP με λογισμικό σάρωσης HP μέσω σύνδεσης με καλώδιο USB. Όλες οι δοκιμές έγιναν σε κανονικό περιβάλλον γραφείου.