Υπηρεσίες HP Care

Διατηρήστε την επιχείρησή σας σε κίνηση – οποιαδήποτε στιγμή και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο οργανισμός σας λειτουργεί με την τεχνολογία. Και κανένας δεν προστατεύει αυτή την τεχνολογία καλύτερα από την HP. Από τη φροντίδα των υπολογιστών, μέχρι τις υπηρεσίες στο χώρο του πελάτη, την παρακολούθηση και την ανάκτηση, και πολλά άλλα, σας καλύπτει η υποστήριξη HP – οποιαδήποτε στιγμή και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η καθολική προστασία σας

 

Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.


Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.