Υπηρεσίες HP

Σήμερα, κάθε επιχείρηση χρειάζεται έναν τεχνολογικό συνεργάτη. Αποκτήστε τις Υπηρεσίες HP.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πλήρης γκάμα λύσεων διαχειριζόμενων υπηρεσιών ειδικά διαμορφωμένων για την επιχείρηση σας

Από την επιδιόρθωση του εξοπλισμού σας μέχρι την ανάκτηση δεδομένων κρίσιμης σημασίας, οι Υπηρεσίες HP σας καλύπτουν – σε ολόκληρο τον κόσμο, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι υπηρεσίες μας μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία της επένδυσής σας, στην επίλυση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση και στο να στρέφουν την προσοχή σας στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Οι πελάτες μας το λένε καλύτερα

Εάν δεν είχα τις υπηρεσίες διαμόρφωσης HP, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω έναν σύμβουλο από εξωτερική εταιρεία, ο οποίος θα μου κόστιζε περίπου 500€ τη μέρα.
Ivan Hislaire, Διευθυντής Συστημάτων Client, GlaxoSmithKline Vaccines
$$list_links_tagline$$

Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες: www.hp.com/go/cpc. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.

1. Περιλαμβάνεται τηλεφωνική εξυπηρέτηση, αυτοεξυπηρέτηση, αιτήματα μέσω Web, email και συνομιλία

Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή αυτούς που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.