ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΗΡ

Παραλαμβάνουμε και ανακυκλώνουμε ή αξιοποιούμε με άλλον τρόπο τις συσκευές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους.

Προστατεύστε τα επαγγελματικά και προσωπικά δεδομένα σας με τις ασφαλείς υπηρεσίες διαχείρισης του τέλους κύκλου ζωής των συσκευών και προετοιμαστείτε για την ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού σας, ανακυκλώνοντας τις παλιές συσκευές σας χωρίς να επιβαρύνετε το περιβάλλον.

1. Η τιμή αγοράς προσδιορίζεται με βάση την παλαιότητα και την κατάσταση της συσκευής. Δεν έχουν απαραίτητα όλες οι συσκευές εναπομένουσα αξία. Οι συσκευές χωρίς εναπομένουσα αξία θα ανακυκλώνονται με υπεύθυνο τρόπο.

2. Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή από εκείνους που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.