Υπηρεσίες HP Support

Η τεχνολογία είναι η κινητήριος δύναμη της επιχείρησής σας. Η υποστήριξη HP είναι η κινητήριος δύναμη της τεχνολογίας σας.

Από τη ρύθμιση, μέχρι την εγκατάσταση και τις υπηρεσίες συνεχόμενης τεχνικής υποστήριξης, οι πολύ ενθουσιώδεις τεχνικοί της HP μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό σας να λειτουργεί πιο παραγωγικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Οι πελάτες μας το λένε καλύτερα

"Επειδή η HP φορτώνει τις ρυθμίσεις εργοστασιακά, ο χρόνος μετά τη διαμόρφωση μειώνεται από τις δύο ώρες σε περίπου 20 λεπτά."
Ivan Hislaire, Διευθυντής Συστημάτων Client, GlaxoSmithKline Vaccines
$$list_links_tagline$$
Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινάει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.hp.com/go/cpc

Οι υπηρεσίες της HP διέπονται από τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της HP για την παρεχόμενη υπηρεσία ή από εκείνους που υποδεικνύονται στον πελάτη κατά την αγορά. Ο πελάτης μπορεί να έχει και άλλα νομικά δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται με κανέναν τρόπο από τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας HP ή από την περιορισμένη εγγύηση HP που συνοδεύει το προϊόν HP.