Biểu mẫu Báo cáo Vấn đề về Hàng giả

 
Cảm ơn bạn đã báo cáo về hoạt động sản xuất hàng giả có thể đang diễn ra. Các thông tin bạn cung cấp sẽ giúp HP theo dõi và điều tra. Vui lòng dành chút thời gian để điền và gửi biểu mẫu này cho HP.
*  = trường bắt buộc

Thông tin Cơ bản

Thông tin Liên hệ

(không bắt buộc - có thể để trống nếu bạn muốn ẩn danh)

Thông tin về Sản phẩm Có thể là Hàng giả

Tải ảnh lên

Thông tin Nhà cung cấp

HP tôn trọng quyền riêng tư của bạn

Sau khi gửi báo cáo, bạn có thể nhận được thư theo dõi từ HP liên quan đến báo cáo của bạn.  

Để biết thêm chi tiết về cách HP xử lý dữ iệu của bạn, hãy xem tuyên bố về quyền riêng tư đầy đủ của HP. 

Vui lòng cho biết HP có thể liên hệ với bạn theo cách nào ở bên dưới.
Email *
Thư  *
Điện thoại *

Bằng việc hoàn thành và gửi biểu mẫu này cho HP, bạn đã công nhận và đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo quy định về Chính sách quyền riêng tư của HP.