0

PRAVILA PRIHVATLJIVE UPOTREBE

Pravila prihvatljive upotrebe ("PPU") dio su uvjeta korištenja ("Pravila upotrebe web-mjesta") koji određuju upotrebu bilo kojeg web-mjesta ("Web-mjesto") koje nadzire tvrtka HP Inc. te njezine podružnice i filijale (zajedničkim nazivom "HP"). Osim ako ih HP nije definirao ovdje, sve riječi napisane velikim početnim slovom u ovom PPU-u definirane su u pravilima upotrebe web-mjesta. Ovaj PPU sadrži načine na koje niste ovlašteni koristiti web-mjesta, materijale (definirane u pravilima upotrebe web-mjesta) prikazane na tim web-mjestima te usluge i proizvode koji se na njima nude ("Usluge").

Bez pisanog dopuštenja HP-a niste ovlašteni koristiti nijedno web-mjesto ni na koji od sljedećih načina (ovo su samo primjeri i popis u nastavku nije potpun popis nedopuštenih radnji):


 • kršenje lokalnog, državnog, nacionalnog, stranog ili međunarodnog statusa, propisa, pravila, naredbe, sporazuma ili drugog zakona (poimence "Zakon");
 • nasilne, zavaravajuće, pornografske, opscene, pogrdne, klevetničke, uvredljive ili druge neprikladne radnje;
 • kršenje ili zadiranje u prava drugih, uključujući, bez ograničenja, kršenje ili prisvajanje tuđeg vlasništva odnosno prava intelektualnog vlasništva;
 • zagovaranje ili poticanje nezakonite aktivnosti;
 • uhođenje ili uznemiravanje drugih odnosno nanošenje štete drugima
 • lažno predstavljanje kao druge osobe ili tijela odnosno lažno predstavljanje povezanosti s osobom ili tijelom;
 • izmjena, prilagođavanje, neovlašteno mijenjanje, popravak ili izvođenje novog sadržaja iz postojećeg softvera obuhvaćenog uslugama (osim u mjeri u kojoj je softver obuhvaćen uslugama dostupan korisniku u sklopu zasebne licence koja izričito dopušta izvođenje novog sadržaja iz postojećeg);
 • obrnuti inženjering, rastavljanje ili dekompiliranje usluga ili softvera obuhvaćenog uslugama, osim u slučajevima u kojima to lokalni zakon dopušta;
 • remećenje ili ometanje web-mjesta i usluga odnosno poslužitelja ili mreža povezanih s uslugama;
 • korištenje automatiziranog prikupljanja velikih količina podataka (uključujući robote, pauke, skripte ili slične načine prikupljanja odnosno izvlačenja podataka) radi pristupa web-mjestu ili usluzi odnosno drugim računima, računalnim sustavima ili mrežama povezanima s uslugama (poimence "Sustav");
 • pokušaj pribavljanja neovlaštenog pristupa bilo kojem dijelu usluga ili sustava pomoću hakiranja, otkrivanja lozinke ili nekim drugim putem;
 • kršenje sigurnosti ili integriteta sustava.

1

NADZOR I PROVEDBA

Premda HP nije dužan provoditi istrage, može učiniti sljedeće:


 • istražiti kršenja PPU-a na bilo kojem web-mjestu ili usluzi;
 • istražiti i pomoći u sprječavanju sigurnosnih prijetnji, prijevare i drugih nezakonitih, zlonamjernih ili neprikladnih aktivnosti;
 • ukloniti, onemogućiti pristup ili izmijeniti sadržaj ili resurs koji po HP-ovu shvaćanju krši PPU ili drugi ugovor koji je HP sklopio s vama ili
 • obustaviti vam ili raskinuti odredbe usluga koje krše PPU ili drugi ugovor koji je HP sklopio s vama.

HP odlučuje o tome hoće li zabraniti doprinos korisnika ili upotrebu web-mjesta ili usluge. Odgovorni ste za sve doprinose korisnika poslane HP-u ili radnje izvršene putem vašeg računa, bez obzira na to jeste li ih napravili vi ili netko iz vaše tvrtke (primjerice vaši zaposlenici, ugovorne strane ili korisnici i krajnji korisnici).

HP može prijaviti svaku aktivnost za koju smatra da krši neki zakon ili propis odgovarajućim agencijama za provedbu zakona, zakonodavnim tijelima ili drugim odgovarajućim trećim stranama. HP-ova prijava može otkriti određene podatke koje ste poslali. HP može surađivati s odgovarajućim agencijama za provedbu zakona, zakonodavnim tijelima ili drugim odgovarajućim trećim stranama radi pomoći u istrazi i sudskom progonu nezakonitog ponašanja otkrivanjem mrežnih i sistemskih informacijama povezanih s navodnim kršenjem PPU-a.

PRIJAVA KRŠENJA

Korisnik može kršenje PPU-a prijaviti na sljedeću adresu cloudsupport@hp.com.

OBRATITE NAM SE

Ako korisnik ima pitanja ili prijedloge vezane uz ovaj PPU, može se obratiti HP-u na adresu cloudsupport@hp.com.

Povratak na vrh
21

Related links: