Programi zamjene i povlačenje proizvoda

0

Programi zamjene

HP sudjeluje u dobrovoljnim programima zamjene komponenti ili proizvoda koji mogu uzrokovati probleme u radu, ali ne predstavljaju sigurnosni rizik.


1

Povlačenja

U suradnji s američkom komisijom za sigurnost potrošača, HP sudjeluje u neobveznim programima povlačenja kada se pokaže da neispravan dio može predstavljati sigurnosni rizik.


11

Program zamjene i sigurnosnog povlačenja baterije HP prijenosnih računala i mobilnih radnih stanica

Program zamjene i sigurnosnog povlačenja baterije HP prijenosnih računala i mobilnih radnih stanica

U siječnju 2018. HP je najavio globalno dobrovoljno sigurnosno povlačenje i program zamjene za baterije određenih prijenosnih računala i mobilnih radnih stanica. Potencijalno zahvaćene baterije isporučene su s određenim HP-ovim ProBook (serije 64x G2 i G3, 65x G2 i G3), HP x360 310 G2, HP ENVY m6, HP Pavilion x360, HP 11 prijenosnim računalima i HP ZBook (17 G3, 17 G4 i Studio G3) mobilnim radnim stanicama koji su se prodavali globalno od prosinca 2015. do prosinca 2017. Te baterije također su možda bile prodane kao pribor ili su davane kao zamjenske baterije za HP ZBook Studio G4 mobilnu radnu stanicu ili bilo koji prethodni proizvod preko HP-a ili ovlaštenih pružatelja usluga. Te baterije sklone su pregrijavanju, zbog čega predstavljaju rizik od požara i opeklina za korisnike.

Korisnici trebaju odmah prestati koristiti zahvaćene baterije. Budući da su mnoge od tih baterija ugrađene u sustav i korisnik ih ne može sam zamijeniti, HP pruža ažuriranje BIOS-a kojim će se isprazniti baterija i onemogućiti buduće punjenje dok baterija ne bude zamijenjena. HP korisnici koji su zahvaćeni ovim programom imaju pravo na besplatnu zamjenu baterije za svaku provjerenu, zahvaćenu bateriju.


Dodatne informacije

10

Proširenje Programa sigurnosnog povlačenja i zamjene baterije HP-ovih prijenosnih računala iz 2016. u siječnju 2017. – Dodatne zahvaćene baterije

Proširenje Programa sigurnosnog povlačenja i zamjene baterije HP-ovih prijenosnih računala iz 2016. u siječnju 2017. – Dodatne zahvaćene baterije

HP poziva korisnike da ponovno provjere sve potencijalno zahvaćene proizvode


U siječnju 2017. HP je objavio proširenje svojega globalnog dobrovoljnog programa povlačenja i zamjene baterija koji je u tijeku za baterije određenih prijenosnih računala, koji je objavljen u lipnju 2016. Program je proširen kako bi obuhvatio dodatne baterije koje su isporučene s tim prijenosnim računalima. Zahvaćene baterije isporučene su sa specifičnim HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario i HP Pavilion prijenosnim računalima koja se prodaju globalno od ožujka 2013. do listopada 2016. i/ili su bile prodavane kao pomoćni ili pričuvni dijelovi, ili kao zamjenski dijelovi kroz program potpore. Te baterije sklone su pregrijavanju, zbog čega predstavljaju rizik od požara i opeklina za korisnike.

Važno je da korisnici ponovno provjere zahvaćene baterije, čak i ako su to već prije učinili i ako su dobili obavijest da one nisu zahvaćene. Napomena: korisnici koji su već dobili zamjensku bateriju, NISU zahvaćeni ovim proširenjem. Korisnici trebaju odmah prestati koristiti zahvaćene baterije. HP korisnici koji su zahvaćeni ovim programom imaju pravo na besplatnu zamjensku bateriju za svaku provjerenu, povučenu bateriju.


Dodatne informacije

8

Program zamjene i sigurnosnog povlačenja baterije notebook računala HP Notebook

Program zamjene i sigurnosnog povlačenja baterije notebook računala HP Notebook

Na dan 14. lipnja 2016. HP je najavio globalno dobrovoljno povlačenje i program zamjene u dogovoru s različitim vladinim regulatornim agencijama, za određene baterije notebook računala. Zahvaćene baterije su poslane sa specifičnim HP, Compaq, HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario i HP Pavilion Notebook računalima koja se prodaju globalno od ožujka 2013 do kolovoza 2015 i/ili su bile prodavane kao pomoćni ili pričuvni dijelovi ili kao zamjenski dijelovi kroz program potpore. Te su baterije su sklone pregrijavanju, zbog čega predstavljaju rizik od požara i opeklina za klijente. HP savjetuje kupcima da odmah prestanu koristiti zahvaćene baterije. HP kupci koji su obuhvaćeni ovim programom imaju pravo na besplatni zamjenski baterijski modul za svaku provjerenu, povučenu bateriju.


Dodatne informacije

2

HP-ov program sigurnosnog povlačenja i zamjene kabela za napajanje prijenosnih računala izmjeničnim naponom

HP-ov program sigurnosnog povlačenja i zamjene kabela za napajanje prijenosnih računala izmjeničnim naponom

26. kolovoza 2014. godine HP je u suradnji s više vladinih regulatornih tijela najavio svjetski program dobrovoljnog povlačenja i zamjene određenih kabela za napajanje izmjeničnim naponom koji se koriste uz prilagodnike izmjeničnog napona i isporučuju u cijelom svijetu uz prijenosna računala i mini prijenosna računala (uključujući mobilne tanke klijente i mobilne radne stanice) tvrtki HP i Compaq, kao i uz prilagodnike izmjeničnog napona koji se isporučuju s dodatnom opremom, npr. priključnim stanicama. Ti se kabeli za napajanje mogu pregrijati te tako predstavljaju rizik od požara i opeklina. Obuhvaćeni kabeli za napajanje isporučeni su s proizvodima i dodatnom opremom koja se prodavala u razdoblju od rujna 2010. do svibnja 2012. godine. HP-ovi korisnici koji su obuhvaćeni ovim programom imaju pravo na besplatnu zamjenu kabela za napajanje za svaki verificirani, povučeni kabel za napajanje.


Dodatne informacije

3

Sigurnosno povlačenje baterije za HP prijenosno računalo

Sigurnosno povlačenje baterije za HP prijenosno računalo

U suradnji sa SAD komisijom za sigurnost potrošačkih proizvoda i drugim regulatornim tijelima u vezi sigurnosti, HP oglašava svjetski program za sigurnosno povlačenje i zamjenu baterija koje se koriste u određenim HP-ovim prijenosnim računalima sa sljedećim datumima: 14. svibnja 2009. (prošireno 19. svibnja 2010. i 26. svibnja 2011.), 30. listopada 2008., 20. travnja 2006. i 14. listopada 2005. HP kupci koji su obuhvaćeni ovim programom imaju pravo na besplatni zamjenski baterijski modul za svaku verificiranu, povučenu bateriju.


Dodatne informacije

6

Korisni linkovi