0

A HP webhelyein előforduló jogsértés bejelentése

A HP tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és másokat is erre ösztönöz. Ennek megfelelően a HP előírja, hogy el kell távolítani azok a beküldött felhasználói anyagokat, amelyek sértik mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait, és fel kell függeszteni, illetve adott esetben meg kell szüntetni azon felhasználók jelen Webhelyhez (vagy annak egy részéhez) való hozzáférését, akik a Webhely használata során mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait megsértik.

Egyesült Államok Törvénykönyve 17. címének 512. szakasza értelmében a HP eljárásokat vezetett be a szerzői jogok állítólagos megsértésének írásbeli bejelentésére, és e bejelentések vonatkozó jogszabályok szerinti feldolgozására. Amennyiben Ön úgy véli, hogy szerzői jogát vagy szellemi tulajdonhoz fűződő egyéb jogát a Webhely valamely felhasználója megsérti, írásban tegyen bejelentést a jogsértésről a HP következő képviselőjének:

Attn: DMCA Copyright Agent
HP Inc.
1050 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94304
Tel: 650-857-2709
Fax: 650-857-5409
Email: dmca_copyright_notice@hp.com


Annak érdekében, hogy ügyével haladéktalanul foglalkozzunk, az írásbeli bejelentésnek:


 • tartalmaznia kell az Ön kézzel írott vagy elektronikus aláírását;
 • meg kell jelölnie a szerzői jogi oltalom alatt álló művet vagy egyéb szellemi tulajdont, amelyet állítólagosan megsértettek;
 • kellő pontossággal meg kell jelölnie az állítólagosan jogsértő anyagot, hogy a HP megtalálhassa;
 • tartalmaznia kell az elérhetőségeket (többek között postacím, telefonszám és e-mail cím), amelyen keresztül a HP felveheti Önnel a kapcsolatot;
 • tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ön jóhiszeműen feltételezi, hogy a szerzői jogi oltalom alatt álló anyag vagy egyéb szellemi tulajdon felhasználását annak tulajdonosa, a tulajdonos megbízottja vagy a jogszabályok nem engedélyezik;
 • tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az írásbeli bejelentésben foglalt információk pontosak; és
 • tartalmaznia kell egy hamis tanúzás terhe mellett tett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy Ön jogosult a szerzői jog vagy szellemi tulajdonhoz fűződő egyéb jog tulajdonosának nevében eljárni.

Amennyiben a bejelentés nem szerzői jog vagy szellemi tulajdonhoz fűződő egyéb jog megsértésével kapcsolatos, a HP képviselőjének nem áll módjában az ügyet kivizsgálni.

DMCA viszontbejelentés benyújtása

Értesítést küldünk Önnek, hogy az Ön által beküldött, szerzői jogi oltalom alatt álló tartalmat eltávolítottuk vagy hozzáférhetetlenné tettük, amennyiben az eltávolításra érvényes DMCA eltávolítási bejelentés alapján került sor. Ha ilyen értesítést kap tőlünk, a megjelölt képviselőnk felé írásban viszontbejelentést tehet, amelynek az alábbi információkat kell tartalmaznia:


 • az Ön kézzel írott vagy elektronikus aláírása;
 • az eltávolított vagy hozzáférhetetlenné tett anyag megjelölése és a hely, ahol az anyag az eltávolítás vagy a hozzáférhetetlenné tétel előtt megtalálható volt;
 • az Ön hamis tanúzás terhe mellett tett nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen feltételezi, hogy az anyag tévedés vagy eltávolításra vagy hozzáférhetetlenné tételre való helytelen megjelölés miatt lett eltávolítva vagy hozzáférhetetlenné téve. és
 • neve, címe és telefonszáma, nyilatkozat arról, hogy elfogadja azon bírósági kerület szerint illetékes bíróság joghatóságának kikötését, ahol az Ön címe található, vagy amennyiben címe az Egyesült Államok területén kívül van, azon bírósági kerület szerint illetékes bíróság joghatóságának kikötését, ahol a HP székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, továbbá vállalja, hogy fogadja a kézbesített küldeményeket az állítólagosan jogsértő tartalmat bejelentő személytől vagy az ő megbízottjától.

Többszörös jogsértők hozzáférési jogosultságának megszüntetése

Fenntartjuk a jogot arra, hogy saját belátásunk szerint megszüntessük azon felhasználók fiókját vagy a Webhelyhez, illetve Szolgáltatáshoz való hozzáférési jogosultságát, aki ellen több DMCA vagy egyéb jogsértési bejelentés érkezik.

Vissza a lap tetejére