0

מדיניות השימוש המקובל

מדיניות שימוש מקובל (להלן, "AUP") זו מהווה חלק מתנאי השימוש (להלן, "תנאי השימוש של אתר האינטרנט") החלים על השימוש שלך בכל אתר אינטרנט (להלן, "אתר אינטרנט") שבשליטת HP Inc., החברות הבנות שלה והחברות המסונפות אליה (יחד, "HP"). כל המילים באנגלית המופיעות באותיות רישיות, או המסומנות במירכאות, מוגדרות בתנאי השימוש של אתר האינטרנט, אלא אם כן HP מספקת לך הגדרה כאן. מדיניות AUP זו מתארת דרכים אסורות לשימוש באתרי אינטרנט כלשהם, בחומרים כלשהם (כמוגדר בתנאי השימוש של אתר האינטרנט) המופיעים באתרי אינטרנט אלה, ובשירותים או במוצרים המוצעים באתרי אינטרנט כלשהם (להלן, "השירותים").

אלא אם כן קיבלת הרשאה בכתב מ-HP המציינת אחרת, אינך מורשה להשתמש בשום אתר אינטרנט באף אחת מהדרכים הבאות (אלה הן דוגמאות בלבד, והרשימה הבאה אינה מהווה את הרשימה המלאה של כל הדברים שאינך מורשה לעשות):


 • הפרה של חוקים, תקנות, כללים, צווים, אמנות וכדומה ברמה המקומית, המדינתית, הלאומית או הבינלאומית, או השייכים למדינה זרה כלשהי (כל אחד מהם, "חוק");
 • תוכן פוגעני, מהווה הונאה, פורנוגרפי, מגונה, מכיל השמצה או דיבה, מעליב או לא הולם מבחינה אחרת;
 • הפרה או פגיעה אחרת בזכויות של אחרים, כולל, בין השאר, הפרה או שימוש לרעה בזכויות קניין רוחני או בזכויות קנייניות של אנשים אחרים;
 • תוכן המביע תמיכה או עידוד בפעילות לא חוקית;
 • תוכן אשר עוקב בצורה בלתי חוקית אחר מישהו, מטריד אותו או פוגע בו;
 • התחזות לאדם או לישות כלשהם או מצג שווא אחר של הקשר שלך עם אדם או ישות כלשהם;
 • שינוי מסוג כלשהו, עיוות, תיקון או יצירה אחרת של עבודה נגזרת מתוכנה כלשהי הכלולה בשירותים (אלא אם כן תוכנה הכלולה בשירותים ניתנת ללקוח במסגרת רישיון נפרד המתיר במפורש ליצור עבודות נגזרות);
 • פרט למותר בחוק המקומי, הנדסה לאחור, פירוק או הידור לאחור של השירותים או התוכנה הכלולה בשירותים;
 • הפרעה לאתרי אינטרנט או לשירותים, או לשרתים או לרשתות המחוברים לשירותים;
 • שימוש באמצעים אוטומטיים בהיקף גדול (לרבות רובוטים, עכבישי רשת, קובצי Script או שיטות דומות לאיסוף או לחילוץ של נתונים) כדי לגשת לאתר אינטרנט כלשהו או לשירותים, או לחשבונות, למערכות מחשבים או לרשתות המחוברים לשירותים (כל אחד מהם, "מערכת");
 • נסיונות להשיג גישה בלתי מורשית לחלק כלשהו מהשירותים או למערכת כלשהי, באמצעות פריצה, כריית סיסמאות או בכל אמצעי אחר;
 • הפרת האבטחה או התקינות של מערכת כלשהי.

1

ניטור ואכיפה

אף על פי שהחברה אינה מחויבת לנהל חקירות, HP עשויה:


 • לחקור הפרות של מדיניות AUP זו או שימוש לרעה באתרי אינטרנט או בשירותים;
 • לחקור איומי אבטחה, מקרי הונאה או פעילות בלתי חוקית, זדונית או בלתי הולמת אחרת ולעזור במניעה שלהם;
 • להסיר, להשבית גישה או לשנות תוכן או משאבים ש-HP מאמינה כי הם מפרים מדיניות AUP זו או הסכם אחר שיש ל-HP עמך; או
 • להשעות או להפסיק לספק לך שירותים עקב שימושים המפרים מדיניות AUP זו או הסכם אחר שיש ל-HP עמך.

HP היא זו שתחליט אם מידע ששולחים המשתמשים בנוגע לשימוש שלך באתר אינטרנט או בשירות כלשהו מצביע על הפרה אסורה. כל המידע ששולחים המשתמשים ל-HP וכל הפעולות המבוצעות דרך החשבון שלך, מצדך או מצד מישהו המעורב בעסק שלך (כגון עובדים, קבלנים או לקוחות ומשתמשי קצה) נמצא תחת אחריותך הבלעדית.

HP רשאית לדווח על כל פעילות שחשודה בעיניה כהפרה של חוק או תקנה כלשהם לגורמי אכיפת חוק רשמיים, למחוקקים או לגורמי צד שלישי רלוונטיים אחרים. הדיווח של HP עשוי לכלול חשיפה של מידע רלוונטי שייתכן שסיפקת. כמו כן, HP עשויה גם לשתף פעולה עם רשויות אכיפה, רגולטורים או גורמי צד שלישי מתאימים אחרים כדי לסייע בחקירה ובהעמדה לדין בגין ביצוע פעילות בלתי חוקית, על-ידי מסירת פרטי רשת ומערכות הקשורים לטענות על הפרות של מדיניות AUP זו.

דיווח על הפרות

הלקוחות יכולים לדווח על שימוש לרעה במדיניות AUP זו בכתובת cloudsupport@hp.com.

יצירת קשר

אם ללקוח יש שאלה או הצעה בנוגע למדיניות AUP זו, ניתן לפנות ל-HP בכתובת cloudsupport@hp.com.

לראש הדף
21

Related links: