HP Engage One עם מדפסת תרמית בחיבור טורי/חיבור USB

#1RL96AA

  • HP Engage One עם מדפסת תרמית בחיבור טורי/חיבור USB
  • 1RL96AA
  • הגדר מחדש את תפיסת ההדפסה הקמעונאית עם המדפסת התרמית בחיבור USB טורי HP Engage One, מדפסת קומפקטית המושכת את העין בסגנון קוביסטי שתוכננה להדהים ביחד עם HP Engage One בנקודת המכירה. זמין גם בלבן- 3GS19AA

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

HP Engage One עם מדפסת תרמית בחיבור טורי/חיבור USB

#1RL96AA

  • HP Engage One עם מדפסת תרמית בחיבור טורי/חיבור USB
  • 1RL96AA
  • הגדר מחדש את תפיסת ההדפסה הקמעונאית עם המדפסת התרמית בחיבור USB טורי HP Engage One, מדפסת קומפקטית המושכת את העין בסגנון קוביסטי שתוכננה להדהים ביחד עם HP Engage One בנקודת המכירה. זמין גם בלבן- 3GS19AA

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מאפיינים

המשך לקדם את הלקוחות שלך

קישוריות גמישה

מוכן לקמעונאות

מפרט

משקל
ממדים (ר x ע x ג)
תכולת האריזה
אחריות

[1] חבילות Care Pack נמכרות בנפרד. רמות השירות וזמני התגובה עבור חבילות HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל במועד רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאילוצים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.hp.com/go/cpc. שירותי HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או מוסברים ללקוח במועד הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.

Red Hat‎ הוא סימן מסחרי רשום של Red Hat, inc.‎ בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.