משפחת המשחקים

$$list_links_tagline$$

‏1. להצגת תמונות QHD‎‏ דרוש תוכן באיכות גבוהה מלאה (QHD‎‏).

2. כלול בחבילות SKU נבחרות בלבד.

3. תואם למחשבים מבוססי Windows®‎ עם יציאת Thunderbolt™ 3.

4. זמינות התכונה משתנה בהתאם למוצר.

5. נדרש התקן החומרה Omen Accelerator.

‎© 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P.‎ המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה. 

Ultrabook, ‏Celeron, ‏Celeron Inside, ‏Core Inside, ‏Intel, הסמל של Intel, ‏Intel Atom, ‏Intel Atom Inside, ‏Intel Core, ‏Intel Inside, הסמל של Intel Inside, ‏Intel vPro, ‏Itanium, ‏Itanium Inside, ‏Pentium, ‏Pentium Inside, ‏vPro Inside, ‏Xeon, ‏Xeon Phi ו-Xeon Inside הם סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.

NVIDIA®‎,‏ GeForce®‎ והלוגו של NVIDIA®‎ הם סימנים מסחריים ו/או סימנים מסחריים רשומים של NVIDIA® Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.