1 תוכנית HP Supplies Take Back תקפה במדינות ובאזורים שבהם התכנית מיושמת.
2 "יוזמת האנרגיה הטובה" היא פרויקט ייחודי ללמידה ולמנהיגות סביבתית. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט שלהם: http://www.goodenergy.org.il/‎
  הצג כאן את רשימת החלקים של HP Indigo שאינם מכוסים .