1 צבעי דיו ומצעים מסוימים ספציפיים למכונות דפוס. בדוק את המפרטים כדי לוודא תאימות.
2 HP נלחמת באופן אקטיבי במכירות של חומרים מתכלים וחלקי חילוף מזויפים של HP Indigo כדי להגן על לקוחותיה.
  הצג כאן את רשימת החלקים של HP Indigo שאינם מכוסים .