באנר ראשי
איור תיאור כלי 01
שלב 1

יחידת טעינה מאפשרת טעינה אחידה על פלטת הדמיית צילום (Photo Imaging Plate) אלקטרוגרפית.

איור תיאור כלי 02
שלב 2

חשיפה של הפלטה לסריקה של מערך של דיודות לייזר מסירה מטענים מאזור התמונה.

איור תיאור כלי 03
שלב 3

אחד מיחידות פיתוח הדיו הבינאריים (BID) יוצרת מגע עם הפלטה ומפתחת עליה תמונה.

איור תיאור כלי 04
שלב 4

הדיו עוברת מן הפלטה אל המעטה המחומם באמצעות שדה חשמלי.

איור תיאור כלי 05
שלב 5

המעטה המחומם ממיס את חלקיקי השרף בתוך ElectroInk, ומבצע מיזוג לתוך סרט חלק ודביק.

איור תיאור כלי 06
שלב 6

העברת תמונה (בצורת סרט) מן המעטה לחומרי ההדפסה.

איור תיאור כלי 07
תהליך Multi Shot

תהליך זה חוזר על עצמו עבור כל הפרדת צבעים – זהו תהליך Multi Shot.

איור תיאור כלי 08
תהליך one-shot

תהליך one-shot של HP Indigo (עבור הזנות גלילים וחומרים רגישים החום) - כל הפרדות הצבע נצברות על המעטה.

באנר ראשי
איור תיאור כלי 01
שלב 1

יחידת טעינה מאפשרת טעינה אחידה על פלטת הדמיית צילום (Photo Imaging Plate) אלקטרוגרפית.

איור תיאור כלי 02
שלב 2

חשיפה של הפלטה לסריקה של מערך של דיודות לייזר מסירה מטענים מאזור התמונה.

איור תיאור כלי 03
שלב 3

אחד מיחידות פיתוח הדיו הבינאריים (BID) יוצרת מגע עם הפלטה ומפתחת עליה תמונה.

איור תיאור כלי 04
שלב 4

הדיו עוברת מן הפלטה אל המעטה המחומם באמצעות שדה חשמלי.

איור תיאור כלי 05
שלב 5

המעטה המחומם ממיס את חלקיקי השרף בתוך ElectroInk, ומבצע מיזוג לתוך סרט חלק ודביק.

איור תיאור כלי 06
שלב 6

העברת תמונה (בצורת סרט) מן המעטה לחומרי ההדפסה.

איור תיאור כלי 07
תהליך Multi Shot

תהליך זה חוזר על עצמו עבור כל הפרדת צבעים – זהו תהליך Multi Shot.

איור תיאור כלי 08
Title

HP Indigo one-shot process (for web presses and heat sensitive materials)—all color separations accumulate on the blanket.

 
  הצג כאן את רשימת החלקים של HP Indigo שאינם מכוסים .
PANTONE® וסימנים מסחריים אחרים של Pantone, Inc. הם רכוש של תאגיד Pantone, Inc.