באנר ראשי
איור תיאור כלי 01
קישור מסימן מים דיגיטלי של HP

קוד בלתי נראה ביסודו המודפס על כל היצירה.

איור תיאור כלי 02
מיקרו-טקסט

HP SmartStream Designer מאפשר גופן מיקרו-טקסט קטן עד כדי 0.7pt.

איור תיאור כלי 03
ברקודי מיקרו 2D

קטנים יותר פי ארבעה מברקודים סטנדרטיים, וכמעט ואינם ניכרים בעיצוב. תוסף HP SmartStream Designer.

איור תיאור כלי 04
Guilloché

רמה נוספת של הגנה בעת שילוב עם קוד QR. Guilloché קשה להעתקה ללא שינוי של מעצב נוסף טרם הדפסה חוזרת.

איור תיאור כלי 05
מספור סדרתי סמוי

עם דיו סמוי HP Indigo ElectroInk צהוב או כחול הנראה רק תחת אור UV.

איור תיאור כלי 06
דיו Sherlox™‎ לקריאה על-ידי מכונה (Taggant)

דיו סמוי הנראה רק באמצעות קורא ייעודי.

איור תיאור כלי 07
מספור סדרתי סמוי

דיו אינפרא-אדום RainbowSecure™‎ לקריאה על-ידי מכונה.

איור תיאור כלי 08
קישור מ-HP Secure Marks

בעת העתקה, התמונה הנסתרת בקוד ה-QR לא מועברת.

באנר ראשי
איור תיאור כלי 01
קישור מסימן מים דיגיטלי של HP

קוד בלתי נראה ביסודו המודפס על כל היצירה.

איור תיאור כלי 02
מיקרו-טקסט

HP SmartStream Designer מאפשר גופן מיקרו-טקסט קטן עד כדי 0.7pt.

איור תיאור כלי 03
ברקודי מיקרו 2D

קטנים יותר פי ארבעה מברקודים סטנדרטיים, וכמעט ואינם ניכרים בעיצוב. תוסף HP SmartStream Designer.

איור תיאור כלי 04
Guilloché

רמה נוספת של הגנה בעת שילוב עם קוד QR. Guilloché קשה להעתקה ללא שינוי של מעצב נוסף טרם הדפסה חוזרת.

איור תיאור כלי 05
מספור סדרתי סמוי

עם דיו סמוי HP Indigo ElectroInk צהוב או כחול הנראה רק תחת אור UV.

איור תיאור כלי 06
דיו Sherlox™‎ לקריאה על-ידי מכונה (Taggant)

דיו סמוי הנראה רק באמצעות קורא ייעודי.

איור תיאור כלי 07
מספור סדרתי סמוי

דיו אינפרא-אדום RainbowSecure™‎ לקריאה על-ידי מכונה.

איור תיאור כלי 08
קישור מ-HP Secure Marks

בעת העתקה, התמונה הנסתרת בקוד ה-QR לא מועברת.

 
 
  הצג כאן את רשימת החלקים של HP Indigo שאינם מכוסים .