Adobe הוא סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.
  הצג כאן את רשימת החלקים של HP Indigo שאינם מכוסים .