1 חלק מהיישומים זמינים תמורת תשלום או שניתן לקבל אותם ללא תשלום נוסף במסגרת חוזה שירות.
2 היישום HP PrintOS Print Beat לטלפונים ניידים תואם ל-Android™ 4.0 ואילך ולהתקנים דיגיטליים ניידים של iPhone עם מערכת ההפעלה iOS 8 ואילך, ודורש חיבור של מכונת הדפוס/המדפסת והטלפון החכם לאינטרנט.
3 מבוסס על הוכחות מתוכנית הביתא של לקוחות.
  הצג כאן את רשימת החלקים של HP Indigo שאינם מכוסים .
  הצג כאן את רשימת החלקים של HP Indigo שאינם מכוסים .
1 המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשת, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP אינה מספקת אחריות ביחס למוצרים שמוצעים על-ידי גורמי צד שלישי, כולל אבל לא מוגבל לאחריות שמוצר מתאים למטרה מסוימת. מומלץ ללקוחות להעריך באופן עצמאי את התאמת המוצרים והפתרונות של צד שלישי ואת התאמתם לצרכים וליישומים הספציפיים של הלקוח. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
2 בכפוף לדרישות מסוימות שמתקיימות, או לבדיקות נוספות של תצורות ספציפיות. צור קשר עם נציג HP לקבלת מידע נוסף.
  הצג כאן את רשימת החלקים של HP Indigo שאינם מכוסים .
1 המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשת, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP אינה מספקת אחריות ביחס למוצרים שמוצעים על-ידי גורמי צד שלישי, כולל אבל לא מוגבל לאחריות שמוצר מתאים למטרה מסוימת. מומלץ ללקוחות להעריך באופן עצמאי את התאמת המוצרים והפתרונות של צד שלישי ואת התאמתם לצרכים וליישומים הספציפיים של הלקוח. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
2 בכפוף לדרישות מסוימות שמתקיימות, או לבדיקות נוספות של תצורות ספציפיות. צור קשר עם נציג HP לקבלת מידע נוסף.
  הצג כאן את רשימת החלקים של HP Indigo שאינם מכוסים .