1 חלק מהאפליקציות זמינות תמורת תשלום או שניתן לקבל אותן ללא תשלום נוסף במסגרת חוזה שירות.
2 האפליקציה HP PrintOS Print Beat לטלפונים ניידים תואמת ל-Android™ 4.0 ואילך ולמכשירים דיגיטליים ניידים של iPhone עם מערכת ההפעלה iOS 8 ואילך, ודורשת חיבור של מכונת הדפוס/המדפסת והטלפון החכם לאינטרנט.
3 מבוסס על עדויות של לקוחות מתוכנית הבטא.
1 המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשת, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP אינה מספקת אחריות ביחס למוצרים שמוצעים על-ידי גורמי צד שלישי, כולל אבל לא מוגבל לאחריות שמוצר מתאים למטרה מסוימת. מומלץ ללקוחות להעריך באופן עצמאי את התאמת המוצרים והפתרונות של צד שלישי ואת התאמתם לצרכים וליישומים הספציפיים של הלקוח. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
2 בכפוף לדרישות מסוימות שמתקיימות, או לבדיקות נוספות של תצורות ספציפיות. צור קשר עם נציג HP לקבלת מידע נוסף.
1 המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשת, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP אינה מספקת אחריות ביחס למוצרים שמוצעים על-ידי גורמי צד שלישי, כולל אבל לא מוגבל לאחריות שמוצר מתאים למטרה מסוימת. מומלץ ללקוחות להעריך באופן עצמאי את התאמת המוצרים והפתרונות של צד שלישי ואת התאמתם לצרכים וליישומים הספציפיים של הלקוח. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
2 בכפוף לדרישות מסוימות שמתקיימות, או לבדיקות נוספות של תצורות ספציפיות. צור קשר עם נציג HP לקבלת מידע נוסף.