ערכת כיסוי יציאה למחשב שולחני HP Mini G3

#1ZE52AA

  • ערכת כיסוי יציאה למחשב שולחני HP Mini G3
  • 1ZE52AA
  • מסייע למנוע גישה לא מורשית ליציאות אחוריות של המחשב השולחני Mini של HP עם ערכת כיסוי יציאה למחשב שולחני HP Mini G3‎.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

ערכת כיסוי יציאה למחשב שולחני HP Mini G3

#1ZE52AA

  • ערכת כיסוי יציאה למחשב שולחני HP Mini G3
  • 1ZE52AA
  • מסייע למנוע גישה לא מורשית ליציאות אחוריות של המחשב השולחני Mini של HP עם ערכת כיסוי יציאה למחשב שולחני HP Mini G3‎.

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

המוצר בפועל עשוי להיות שונה מהתמונה המוצגת.

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.