מקלדת HP USB (Bulk Pack 14) Keyboard

#QY776A6

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מקלדת HP USB (Bulk Pack 14) Keyboard

#QY776A6

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מפרט

ממדים (ר x ע x ג)
תכולת האריזה
אחריות

המוצר בפועל עשוי להיות שונה מהתמונה המוצגת. ‎© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.‎ המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה עבור מוצרים ושירותים של HP מוגדרת בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה. Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.