מקלדת עסקית דקה של HP בחיבור PS/2‏

#N3R86AA

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מקלדת עסקית דקה של HP בחיבור PS/2‏

#N3R86AA

תמונת המוצר עשויה להיות שונה מהמוצר בפועל

מאפיינים

תאימות למספר מערכות הפעלה

קישוריות מדור קודם

קבל שקט נפשי

מפרט

משקל
ממדים (ר x ע x ג)
תכולת האריזה
אחריות

[1] בדוק במפרט המקוצר של המוצר מהן מערכות ההפעלה התואמות.

המוצר בפועל עשוי להיות שונה מהתמונה המוצגת. ‎© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.‎ המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה עבור מוצרים ושירותים של HP מוגדרת בהצהרות האחריות המפורשות, הנלוות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה. Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. כל שאר הסימנים המסחריים הם רכושם של בעליהם השונים בהתאמה.