OMEN Reactor

מהירות מתג אופטי.
משוך אותם.

OMEN Reactor

מהירות מתג אופטי.
משוך אותם.

OMEN Reactor

מהירות מתג אופטי.
משוך אותם.

תגובה מהירה במיוחד. משחק עמיד במיוחד.

קבל יתרון תחרותי על-ידי השגת זמני תגובה ללחיצה מהירים במיוחד עם המתגים המכניים-אופטיים המובילים בתעשייה. OMEN Reactor מתוכנן בראש ובראשונה למהירות עם אפשרויות התאמה תואמות, והוא לוקח את המשחק שלך לרמה הבאה ומשאיר אותו שם.

מבט מהצד של יד על העכבר

צורה ארגונומית

שמור על הנוחות במהלך הפעלות משחק ארוכות עם צורה ומשענת בוהן ארגונומיות ליד ימין.
צורה ארגונומית

צורה ארגונומית

שמור על הנוחות במהלך הפעלות משחק ארוכות עם צורה ומשענת בוהן ארגונומיות ליד ימין.
מבט מהצד על משענת כף יד הניתנת להתאמה

גובה משענת כף יד ניתן להתאמה

לא משנה מהו סוג האחיזה שלך, בחר מתוך שורה של תנוחות משענת כף יד למשחק נוח להפליא.
חיישן אופטי במבט מלמטה על העכבר

חיישן אופטי של ‎‎16,000 DPI

מצויד בחיישן האופטי המתקדם ביותר ברמת eSports עם 16,000‎ DPI לדיוק ולמהירות המושלמים.
כבל מתכת קווי

כבל מתכתי מתקדם

כבל ה-USB המתכתי הראשון בתעשייה מונח שטוח, מונע קשרים, ומבטיח עמידות לאורך זמן.
כבל מתכת קווי

בקרה תוך כדי פעולה

התאם את האופן שבו אתה משחק עם שישה לחצני עכבר הניתנים להתאמה אישית, כולל בקרת DPI תוך כדי פעולה.

1. מבחן זמן התגובה של המתג שבוצע השווה בין מתג אופטי-מכני לבין מתג מכני מסורתי.

2. כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP‏; הביצועים בפועל עשויים להשתנות ולהיות גבוהים או נמוכים יותר.

‎© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.‎ המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.