OMEN Sequencer

עבור לאופטי.
הנחת את המכה הראשונה.

מקשי מאקרו

מקשי מאקרו

השג יתרון על-ידי התאמה אישית של 5 מקשי מאקרו ייעודיים למהלכים המובילים שלך.
מקשי מקלדת צבעוניים עם תאורה אחורית

מסגרת אלומיניום

הרגש את העמידות שבמסגרת אלומיניום אנודית קלת משקל.
פס גלגלת לבקרת עוצמת הקול באדום

פס גלגלת לבקרת עוצמת הקול

קבל שליטה על המדיה שלך במהלך המשחק עם מקשים ייעודיים למשחק, להשהיה, לדילוג ולהשתקה, כמו גם עם פס גלגלת מתכתי מוגדל להתאמת עוצמת הקול.
מקשי מצב משחק בירוק

מצב משחק

מנע הפרעות כלשהן מהמערכת שלך, כך שתוכל להתמקד בניצחון.
תמונה של פינת USB מובנית ותצוגה של מקש עם תאורה אחורית

יציאת USB מובנית

נהל את הכבלים שלך ביעילות ותיהנה מנוחות מרבית עם יציאת USB מובנית.
מקשי מאקרו

מקשי מאקרו

השג יתרון על-ידי התאמה אישית של 5 מקשי מאקרו ייעודיים למהלכים המובילים שלך.
מסגרת אלומיניום

מסגרת אלומיניום

הרגש את העמידות שבמסגרת אלומיניום אנודית קלת משקל.
פס גלגלת לבקרת עוצמת הקול באדום

פס גלגלת לבקרת עוצמת הקול

קבל שליטה על המדיה שלך במהלך המשחק עם מקשים ייעודיים למשחק, להשהיה, לדילוג ולהשתקה, כמו גם עם פס גלגלת מתכתי מוגדל להתאמת עוצמת הקול.
מקשי מצב משחק בירוק

מצב משחק

מנע הפרעות כלשהן מהמערכת שלך, כך שתוכל להתמקד בניצחון.
תמונה של פינת USB מובנית ותצוגה של מקש עם תאורה אחורית

יציאת USB מובנית

נהל את הכבלים שלך ביעילות ותיהנה מנוחות מרבית עם יציאת USB מובנית.

1. מבחן זמן התגובה של המתג שבוצע השווה בין מתג אופטי-מכני לבין מתג מכני מסורתי.

2. כל מפרטי הביצועים מייצגים את המפרטים האופייניים המסופקים על-ידי יצרני הרכיבים של HP‏; הביצועים בפועל עשויים להשתנות ולהיות גבוהים או נמוכים יותר.

‎© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.‎ המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, המלוות מוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.